Ondernemerschap 2.0 brengt drie grote uitdagingen voor jonge, beloftevolle bedrijven in kaart

Hoe werken jonge, beloftevolle bedrijven hun loonbeleid uit? Hoe vinden ze voldoende middelen? En hoe zetten ze strategische partnerschappen op die hen helpen zich te ontwikkelen tot duurzame, winstgevende ondernemingen? Vlerick en zijn Prime Foundation Partner Deloitte België willen het antwoord op deze vragen achterhalen tijdens de rondetafelgesprekken en het daaropvolgende onderzoek van Ondernemerschap 2.0.

Waar liggen ze wakker van?

Ondernemerschap 2.0 werd gelanceerd in de herfst van 2014. Veroniek Collewaert, professor in ondernemerschap, is de drijvende kracht achter het project: “We wilden in de eerste plaats te weten komen wat de belangrijkste uitdagingen zijn voor deze bedrijven. Waarvan liggen de ondernemers ‘s nachts wakker? Welke problemen moeten ze het hoofd bieden? We hebben 17 deelnemers uit verschillende sectoren geselecteerd, die zich allemaal in een verschillende fase van hun ontwikkeling bevinden. Onder hen ook oprichters en niet-oprichters van beloftevolle start-ups als neoScores, REstore, Domobios en Beer Project.” 

Drie belangrijke uitdagingen

“Op basis van de eerste gesprekken met de 17 deelnemers konden we drie grote uitdagingen in kaart brengen. Zo worstelen de bedrijven met de vraag hoe ze de verloning van de oprichters en het management moeten bepalen. Waaruit bestaat het salarispakket van nieuwe medewerkers en hoe zit het met hun eigen loon (en dat van hun medeoprichters)? De tweede uitdaging bestaat erin de juiste financieringsbronnen te vinden, en ten derde vragen ze zich af hoe ze strategische partnerschappen kunnen opzetten.”

Drie rondetafelgesprekken

Vervolgens werden de 17 deelnemers uitgenodigd voor drie rondetafelgesprekken, die werden geleid door een expert op het gebied van de genoemde uitdagingen. Veroniek: “Tijdens het eerste rondetafelgesprek had Xavier Baeten, professor in beloningsmanagement, het over salarispakketten en hoe die kunnen worden geoptimaliseerd om belangrijke medewerkers aan te trekken. Tijdens de tweede bijeenkomst besprak Sophie Manigart, professor in corporate finance, de verschillende bronnen van financiering en de belangrijkste succesfactoren van een financieringsstrategie. De nieuwe generatie starters was vooral geïnteresseerd in crowdfunding als alternatieve financieringsbron, en leerde tips en trucs van ondernemers die al met succes crowdfundingcampagnes op touw hadden gezet. Het laatste rondetafelgesprek van dit jaar vindt plaats in november. Yves Doz, professor in strategisch management aan INSEAD, neemt dan het thema strategische partnerschappen onder de loep.”

Breder spectrum

Tijdens een volgende stap wordt Ondernemerschap 2.0 verder uitgebreid. “We hebben een steekproef van 9000 bedrijven samengesteld die beantwoorden aan het profiel van een jonge, beloftevolle onderneming. We zullen hen een vragenlijst sturen die focust op het loonbeleid, aangezien er tot nog toe heel weinig onderzoek is gevoerd op dat gebied. De deelnemende bedrijven ontvangen een verslag met de resultaten van de enquête, zodat ze hun beleid kunnen vergelijken met dat van andere ondernemingen.”

Interesse om volgend jaar deel te nemen aan de rondetafelgesprekken van Ondernemerschap 2.0?

Ondernemerschap 2.0 heeft als doel kennisuitwisseling en de ontwikkeling van gemeenschapsvormende mogelijkheden te bevorderen. Daarom worden ook in 2016 rondetafelgesprekken georganiseerd. Heb of ken je een jong, beloftevol bedrijf (minder dan zeven jaar geleden opgericht) met groeipotentieel dat zou willen deelnemen aan ons initiatief? Neem dan zeker contact op met [email protected].