Ondernemerschapsmentaliteit scoort laag in Vlaanderen

In vergelijking met 20 andere Europese regio’s loopt Vlaanderen allerminst voorop wat ondernemerschapsmentaliteit betreft.  Belangrijkste verbeterpunten zijn (1) opportuniteitsdetectie om een zaak te starten, (2) statusperceptie van succesvolle ondernemers, en (3) beeldvorming over bestaande ondernemers. Vlaanderen schiet er in geen van de onderzochte indicatoren bijzonder positief uit. Wel lopen we in de pas van het Europese peloton wat de rol van opleiding betreft.

Dat blijkt uit de studie 'Ondernemerschapsmentaliteit in Vlaanderen - landschapstekening' van Vlerick Business School waarin de ondernemerschapsmentaliteit in 21 Europese regio’s* wordt vergeleken aan de hand van 14 indicatoren. Onderzoekers Tine Holvoet en Niels Bosma deden daarvoor een beroep op de Global Entrepreneurship Monitor (GEM), de Regional Entrepreneurship & Development Index (REDI) en de Eurobarometer en bundelden de data van 2007-2011 om tot betrouwbare regionale uitspraken te komen. In totaal werden 21 regio’s onder de loep genomen op vlak van ondernemende zelfpercepties en maatschappelijke indrukken over ondernemerschap.

Bredere kijk op ondernemerschap

“Met dit rapport leveren we voor het eerst een overkoepelende stand van zaken over hoe het met de ondernemerschapsmentaliteit in Vlaanderen is gesteld en hoe die zich precies verhoudt tot regio’s in andere landen,” zegt Tine Holvoet. “Recente inzichten uit economie, sociale wetenschappen en geografie vertalen zich in een meer transversale kijk op ondernemerschap in onderzoek en beleid. Onderzoekers en beleidsmakers verbreden de aandacht van ondernemersaantallen naar de hele actieve bevolking van een regio en haar specifieke ondernemerschapscultuur. Indicatoren hebben betrekking op alle deelnemers in de samenleving; op het al dan niet eigen ondernemend handelen van individuen, én op de beeldvorming over ondernemers.”

Ondernemers denken aan hun eigen portemonnee

Opvallende uitschieters voor Vlaanderen zijn opportuniteitsdetectie en de status die wordt toebedeeld aan succesvolle ondernemers. Deze indicatoren zijn beiden zeer laag in internationaal perspectief. Kanttekening bij opportuniteitsdetectie is dat deze indicator een conjunctuurgevoelig – en derhalve grillig – verloop over de tijd kent. Ook met het oog op beeldvorming lijkt er ruimte voor verbetering. Relatief veel Vlamingen zijn het eens met de stelling dat ondernemers in de eerste plaats aan hun eigen portemonnee denken. Dat hoeft uiteraard niet per definitie negatief uitgelegd te worden maar het is in lijn met andere indicatoren over beeldvorming ten aanzien van ondernemers, die in het algemeen niet positief uitvallen.

Bijdrage aan innovatie en tewerkstelling onbetwist

Naast een analyse van zelfpercepties kunnen we vergelijken hoe ondernemerschap in de maatschappij gepercipieerd wordt in de verschillende benchmarkregio’s. Tine Holvoet: “De meerderheid van de bevraagden is het er in alle regio’s over eens dat ondernemers bijdragen aan innovatie en tewerkstelling. Opvallend is dat desondanks de toewijzing van deze positieve kenmerken aan ondernemers ook in Vlaanderen, er geen navenant hoge status aan hen wordt toebedeeld.”

Over de auteurs
Auteurs Tine Holvoet, dr. Niels Bosma en Prof. Hans Crijns zijn verbonden aan de Vlerick Business School. In het Steunpunt Ondernemen en Regionale Economie werken ze aan een breed denkkader dat inzicht levert in de noties ‘ondernemerschap’ en ‘ondernemerschapscultuur’ in ‘Vlaanderen’. Daarbij pleiten zij voor een verrijking van de kijk op ondernemerschap. 

* De selectie omvat: Brussel (be1), Vlaanderen (be2) en Wallonië (be3); Oost-Nederland (nl2), West-Nederland (nl3) en Zuid-Nederland (nl4); Pais Vasco (es21); North West (ukd), East of England (ukh), South East (ukj),  South West (ukk) en Schotland (ukm); Hovedstaden (regio Kopenhagen; dk1), Sjaelland (dk2), Syddanmark (dk3) en Midtjylland (dk4); Stockholm (se11), Nostra Mellansverige (se12) en Vaestsverige (se22); Baden-Württemberg (de1) en Bayern (de2).

Gerelateerd nieuws

 1. Vlaams gebrek aan ondernemingszin zit cultureel ingebakken

  Datum: 22-09-2016
  Categorie: Persberichten
  1 op 10 bevraagde Vlamingen wil binnen dit en 3 jaar een nieuw bedrijf opstarten. Een record in vergelijking met 15 jaar geleden. Keerzijde van de medaille: ze doen dat vooral uit noodzaak, omdat ze geen andere keuze hebben. De kloof tussen opportuniteit en effectieve opstart blijft voor de meeste Vlamingen groot, wat vooral te wijten is aan faalangst en gebrek aan vertrouwen in eigen kunnen. Dat zijn de belangrijkste conclusies van de 15de editie van de Global Entrepreneurship Monitor (GEM).
 2. Vlerick lanceert twee nieuwe gespecialiseerde Masters-opleidingen

  Datum: 14-09-2016
  Categorie: Persberichten
  Bij het begin van het nieuwe academiejaar dat deze week plechtig geopend werd in Brussel, lanceert Vlerick Business School twee nieuwe Masters-opleidingen. Het gaat over een Masters in Innovation & Entrepreneurship in Leuven en een Masters in International Management & Strategy in Brussel. Beide richtingen die inspelen op een trend naar meer specialisatie, zijn meteen sterk gestart met respectievelijk 29 en 35 studenten.
Alle artikels