Gezocht: wendbare strategie

Nu 2018 al enkele maanden bezig is, hebben de meeste bedrijven hun Visie/Ambitie/Doelstelling voor 2021 opgesteld (of zijn ze daarmee bezig). Zo’n document bepaalt de bedrijfsdoelen en strategische prioriteiten voor de volgende drie jaar.

Sectordeskundigen werden ingehuurd om trends op te volgen en prognoses te maken. Topmanagement woog de voor- en nadelen af van verschillende strategische opties. Consultants gaven advies over de beste manier om vooruitgang te boeken. Communicatiespecialisten creëerden een inspirerend verhaal. Het vertrouwen is hoog. We hebben een plan!

We hebben niet alleen een plan, de strategische prioriteiten werden ook verspreid binnen de organisatie en worden al volop omgezet in concrete initiatieven. We hebben SMART (simple, measurable, attainable, realistic & timely) KPI’s en zullen ieder jaar de vooruitgang ervan nagaan, zodat indien nodig extra inspanningen kunnen worden geleverd om onze doelstellingen te bereiken.

Laten we echter eens terugdenken aan onze Visie/Ambitie/Doelstelling voor 2018, en wat er gebeurde nadat die gelanceerd werd. Zodra de storm rond de strategiehype was gaan liggen, werden de dagelijkse bedrijfsactiviteiten weer onze grootste prioriteit. Gelukkig zorgde de start van de budgetronde in elk vierde kwartaal voor een reality check. Terwijl we de cijfers onder de loep namen, gunden we onszelf ook een korte blik op de strategie.

Maar niet te lang. Goedkeuring krijgen voor het budget en de strategische initiatieven bijwerken voor het nieuwe jaar, daar lag onze focus. Terwijl we hard ons best deden om de Visie/Ambitie/Doelstelling voor 2018 te realiseren, stopte de wereld echter niet met draaien. Klanten, technologieën en uitdagers bleven evolueren, waardoor we ons soms afvroegen: “Doen we nog wel de juiste dingen?

Uiteraard zien we ook het tegenovergestelde gebeuren: sommige bedrijven gaan voor kortetermijnstrategieën in cycli van hoogstens een paar maanden. Dat leidt echter meestal tot wispelturige ‘smaak-van-de-maandstrategieën’ (of helemaal geen strategie).

De waarheid is dat noch langetermijnplannen noch kortetermijnstrategieën gedijen in snel veranderende markten, die soms disruptief en vaak moeilijk te voorspellen zijn. Het goede nieuws is dat sommige bedrijven een derde weg zijn ingeslagen met veelbelovende resultaten: de wendbare strategie.

Traditionele strategie versus wendbare strategie

Wendbare strategieën zijn een aanvulling op – of soms een volledige vervanging van – vastgelegde strategieën. Ze streven naar voortdurende conversatie, die losstaat van het budget. Een wendbare strategie is ook vooruitstrevend. Ze staat volledig open voor evoluties die plaatsvinden op de markt en daarbuiten en stelt voortdurend de status quo in vraag. Het mogelijke gebrek aan verandering is dan een gevolg van beter inzicht, en niet van conservatisme.

Een wendbare strategie is echter niet willekeurig: het vraagt discipline en inspanning om innovatie en focus te kunnen combineren. Bij wendbare strategieën wordt een nauwkeurig opgesteld iteratief proces gevolgd, dat drie soorten inspanningen omvat:

 1. de bedrijfsomgeving aanvoelen om potentiële nieuwe opportuniteiten te identificeren
 2. de meest veelbelovende opportuniteiten grijpen om hun waardepotentieel te realiseren
 3. de organisatie voortdurend aanpassen aan de gemaakte strategische beslissingen

Deze inspanningen gebeuren in de context van een bedrijf dat duidelijk weet in welke richting het wil evolueren op middellange tot lange termijn. Een wendbare strategie is dus gericht, maar niet zo strikt als de traditionele strategische drie- tot vijfjarenplannen. Er wordt erkend dat niemand weet wat de toekomst brengt. De richting die wordt uitgegaan wordt dan ook beïnvloed door de lessen die men trekt uit de voortdurende strategie-inspanningen en -experimenten.

Op die manier garandeert een wendbare strategie dat wij de juiste dingen blijven doen wanneer de wereld om ons heen evolueert.

Heb je vragen rond het concept van een wendbare strategie? Lees meer over onze plannen om een Centre for Excellence in Adaptive Strategy te lanceren of neem contact op met [email protected]

Gerelateerd nieuws

 1. Herschik je strategische prioriteiten zonder het evenwicht te verliezen

  Datum: 14-04-2020
  Categorie: Opiniestukken
  Bij een onverwachte crisis is het uiteraard van cruciaal belang om op de kernactiviteiten te focussen en de essentie van het bedrijf te waarborgen. Daarnaast wil je je echter ook de prioriteiten voor de toekomst herschikken: welke elementen van je strategie moet je versterken, afremmen, toevoegen of schrappen? Een eenvoudige en doeltreffende manier om dat te doen, is het in kaart brengen van verschillende mogelijke scenario's. Professor Carine Peeters laat zien hoe je in vijf simpele stappen scenario’s kan uitwerken.
 2. Raden van Bestuur moeten verder kijken dan traditioneel risicobeheer en focussen op strategische veerkracht

  Datum: 08-04-2020
  Categorie: Opiniestukken
  Doeltreffend risicobeheer in tijden van disruptie vereist een Raad van Bestuur die zijn traditionele toezichthoudende rol overstijgt en die een strategische houding aanneemt ten opzichte van risicobeheer, zegt professor Regine Slagmulder. Bedrijven waarvan de bestuursleden risico beschouwen als een integraal onderdeel van de bedrijfsstrategie eerder dan een nabeschouwing, zijn zeker van een concurrentieel voordeel in het opbouwen van veerkracht voor de toekomst.
Alle artikels