Operationele uitmuntendheid begint hier

“Zo resultaatgericht en doeltreffend mogelijk werken, dat is de essentie van operationele uitmuntendheid”, zegt Tom Van Steendam, research associate bij Vlerick. “Het eigenlijke plan van aanpak hangt af van uw strategische ambities.” Onze Operational Excellence Assessment Tool brengt de huidige operationele mogelijkheden van uw bedrijf in kaart en doet nuttige aanbevelingen voor verdere verbetering, op maat van uw strategie.

Meerdere wegen naar operationele uitmuntendheid

“De meeste instrumenten voor de beoordeling van de operationele uitmuntendheid van een onderneming houden geen rekening met het bedrijf als geheel, steunen vaak niet op een betrouwbare methodologie of zijn nogal generisch. In het beste geval schetsen ze een vaag beeld, maar bieden geen oplossingen voor verbetering”, licht Tom toe. Samen met professor Ann Vereecke, professor Stijn Viaene, senior research associate Joachim Van den Bergh en Jean Vandamme, die vanuit zijn expertise als consultant bij Möbius bijdroeg tot het project, ontwikkelde Tom een wetenschappelijk gefundeerd en bruikbaar instrument voor bedrijven. De tool is bovendien optimaal afgestemd op de behoeften van het bedrijf in kwestie. “Een discountwinkel geeft uiteindelijk een andere betekenis aan operationele uitmuntendheid dan een luxemerk dat uiterst veel belang hecht aan klantervaring.”

Het instrument bestaat uit een enquête waarbij een of meerdere respondenten in een bedrijf de strategie en mogelijkheden van hun organisatie moeten beoordelen.

Wat is uw streefdoel?

“Het eerste deel van de tool brengt uw strategische ambities in kaart”, legt Tom uit. “Op basis van de ‘strategische prioriteiten’ van Crawford en Mathews hebben we een lijst met 24 stellingen opgemaakt die respondenten helpen een score toe te kennen aan vijf waardeproposities: toegang, product, prijs, service en ervaring. Dit deel van de bevraging identificeert de twee belangrijkste strategische drijfveren van uw bedrijf, meer bepaald de waardeproposities die eruit springen en het verschil maken, bijvoorbeeld service bieden en een ervaring creëren voor de klant.”

Hoe scoort u op het vlak van operationele uitmuntendheid?

In het tweede deel van de enquête wordt nagegaan hoe uw bedrijf scoort op het vlak van operationele uitmuntendheid. De respondenten evalueren hun organisatie op basis van dertig beste praktijken met betrekking tot operationele uitmuntendheid, die in zes categorieën zijn onderverdeeld: strategische afstemming, governance, cultuur, medewerkers, tools en IT. “Voor deze beoordeling doen we een beroep op het BPM-maturiteitsmodel van Rosemann. Operationele uitmuntendheid en BPM zijn nauw verbonden met elkaar, en het kader van Rosemann is academisch onderbouwd. Op basis van de beoordelingsscores kunt u de sterke en zwakke punten van uw organisatie achterhalen”, aldus Tom.

Hoe moet het verder?

“Op basis van de resultaten voor beide onderdelen van de test bieden we een overzicht van de waardeproposities waarop u zich moet focussen (i.e. uw strategische prioriteiten) en kunnen we achterhalen naar welke dimensies uw aandacht eerst moet uitgaan, afhankelijk van uw huidige mogelijkheden”, gaat Tom verder. “Maar dat is nog niet alles. Deze evaluatie leidt meteen ook tot concrete aanbevelingen die u stap voor stap kunt volgen om uw strategie en operationele uitvoering te verbeteren”, voegt hij eraan toe.

Deze aanbevelingen zijn gebaseerd op inzichten uit de literatuur en verschillende workshops in samenwerking met Möbius. Hun consultants hebben zeer veel praktische ervaring met projecten op het gebied van operationele uitmuntendheid. “Als u bijvoorbeeld dezelfde score behaalt voor bereidwilligheid van uw medewerkers en het gebruik van instrumenten voor operationele uitmuntendheid, bereikt u de beste resultaten als u eerst aandacht besteedt aan uw medewerkers en pas daarna uw instrumenten optimaliseert. De tool omvat ook dergelijke inzichten en is dus een uiterst nuttig hulpmiddel”, verduidelijkt Tom.

Kort samengevat

De Operational Excellence Assessment Tool kan op verschillende manieren worden gebruikt.

 • De tool identificeert de sterke punten en mogelijke verbeterpunten van een organisatie.
 • Als meerdere respondenten deelnemen aan de enquête kan ze verrassende inzichten bieden. Niet iedereen heeft immers dezelfde kijk op de competitieve prioriteiten en mogelijkheden van een organisatie.
 • Omdat de tool afwijkende opvattingen duidelijk aantoont, vormt hij ook een goed uitgangspunt voor discussie.

“De weg naar operationele uitmuntendheid wordt bepaald door uw strategische ambities en huidige mogelijkheden. Dit instrument is hét ideale startpunt”, besluit Tom.

Gerelateerd nieuws

 1. Marketing en duurzaamheid: twee zijden van dezelfde medaille

  Datum: 03-10-2017
  Categorie: Nieuws over onderzoek
  Fred Lemke is recent benoemd tot professor Marketing en duurzaamheid bij Vlerick. Hiervoor was hij voltijds professor, onderzoeksleider en co-departementshoofd van de Marketing, Operations & Systems Group aan de Newcastle University Business School. Wat zijn zijn expertisedomeinen? Wat brengt hem tot bij ons en wat hoopt hij te bereiken?
 2. Is uw vraagvoorspellingsproces geoptimaliseerd?

  Datum: 14-09-2015
  Categorie: Nieuws over onderzoek
  Hoewel statistische voorspellingsmodellen steeds ingenieuzer worden en software om het voorspellingsproces te ondersteunen makkelijk verkrijgbaar is, heeft onderzoek aangetoond dat vraagvoorspellingen slechts in 25% van de gevallen uitsluitend gebaseerd zijn op statistische modellen. In 75% van de gevallen steunen ze op menselijke inschattingen (25%), een statistisch model aangepast door de voorspeller(s) (33%) of een combinatie van statistische voorspellingen en menselijke inschattingen (17%). Menselijke beoordelingen spelen dus een belangrijke rol. Maar welke impact hebben ze op de nauwkeurigheid van voorspellingen? Tot nog toe is op dat gebied nog maar weinig empirisch onderzoek verricht. Het Vlerick Forecasting Research Centre wil deze leemte invullen.
Alle artikels