Oplossingen die leiden tot verandering

MSD Belgium en Vlerick blijven via nieuw kennispartnerschap oplossingen zoeken voor uitdagingen op het gebied van gezondheidszorg

MSD Belgium sloot onlangs een kennispartnerschap met Vlerick. De focus ligt op MSD’s lidmaatschap van MINOZ, ons onderzoeksplatform voor operationeel management binnen ziekenhuizen, dat de schakel vormt tussen onze onderzoekers, vertegenwoordigers van ziekenhuizen en partners uit de gezondheidszorg. MSD is inmiddels al enkele jaren een bedrijfspartner en lid van MINOZ. Jan Vertriest, business unit director immunology bij MSD, legt uit waarom ze hun samenwerking met ons wilden voortzetten.

In de context van een veranderend economisch klimaat ondergaat ook de gezondheidszorg een snelle transformatie. De traditionele marktstrategie van de farmaceutische sector – gebaseerd op blockbusters en continue innovatie – boet steeds meer aan belang in. Steeds vaker streven farmaceutische bedrijven ernaar om totaaloplossingen voor de gezondheidszorg te ontwikkelen om te voldoen aan de steeds veranderende behoeften van de gezondheidssector en zijn klanten.

Samen staan we sterker

Jan: “En daarom willen we met zoveel mogelijk belanghebbenden partnerships aangaan – om een beter inzicht te krijgen in de uitdagingen waarmee wij, onze klanten, en de gezondheidssector in het algemeen geconfronteerd worden, zodat we samen innovatieve oplossingen kunnen ontdekken.

“Wat Vlerick met MINOZ heeft verwezenlijkt, is echt uniek. Het biedt een solide academisch kader en een gestructureerde methode om de informatie uit interactieve werksessies te vertalen in inzichten en actieplannen waarmee we concreet aan de slag kunnen. Dankzij onze samenwerking met vertegenwoordigers van ziekenhuizen en onderzoekers van Vlerick met een gespecialiseerde kennis van procesanalyse en -optimalisering, konden wij een grondig inzicht ontwikkelen in de verschillende functies en processen van een ziekenhuisomgeving.”

Zorgverlening van betere kwaliteit

Dit jaar is het onderzoeksthema 'intensieve zorgen'. In het verleden heeft MINOZ onderzoek verricht naar uiteenlopende onderwerpen. Het recentste thema was 'de ziekenhuisreceptie', waarbij frontoffice- en backofficeactiviteiten werden geanalyseerd, en 'de ziekenhuisapotheek van de toekomst'. Dit laatste onderzoek heeft geleid tot een witboek dat werd voorgelegd aan een breed publiek bestaande uit andere actoren uit de gezondheidszorg, zoals het Belgische Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) en de mutualiteiten.

Volgens Jan sluit het onderzoek van MINOZ aan bij de huidige tendens binnen de gezondheidszorg om kwaliteitsindicatoren te gebruiken om de standaard van klinische zorg te meten en verbeteren. "Zo heeft de Vlaamse regering een accreditatiesysteem voor ziekenhuizen ingevoerd op basis van een kwaliteitsaudit. Deze trend toont volgens mij aan dat er nog heel wat ruimte is voor toekomstig onderzoek binnen MINOZ.”

Aanstekelijke openheid

Waarom Vlerick? “Vanwege zijn reputatie en uitgebreide expertise natuurlijk, maar vooral omdat maar weinig mensen werkelijk zouden slagen in het opzetten van een initiatief als MINOZ. Vlerick probeert altijd een brede waaier van belanghebbenden te bereiken en kijkt daarvoor verder dan de traditionele grenzen. Dit komt duidelijk tot uiting in alles wat Vlerick doet: in andere onderzoeksprojecten, alumnidagen, healthcare management days, enzovoort. Je kan niet anders dan meedoen. Vlerick straalt gewoon openheid uit. Dat voel je zodra je de campus betreedt.”

Persoonlijke en professionele ontwikkeling

Voor MSD betekent het partnerschap meer dan de evidente voordelen van een lidmaatschap van MINOZ, zoals Jan verklaart: "Dit partnerschap draagt in feite bij tot de persoonlijke en professionele ontwikkeling van onze mensen die bij het onderzoek en de interactieve sessies betrokken zijn. Niet alleen vergaren ze meer kennis over het onderwerp, ze leren ook hoe ze de methode en de benadering van deze projecten moeten gebruiken. Als partner is het ook gemakkelijker om trainings- en opleidingsvereisten voor onze organisatie te bespreken. En last but not least hebben we een bevoorrechte toegang tot Vlericks talentvolle pool van jonge deskundigen.”

Over MSD Belgium

MSD bekleedt een wereldwijde leiderspositie in de gezondheidszorg en streeft geëngageerd naar de verbetering van gezondheid en welzijn van mens en dier. Daartoe levert MSD innovatieve geneesmiddelen op voorschrift, vaccins, biologische behandelingen en geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik. Het bedrijf werkt nauw samen met zijn klanten in meer dan 140 landen om patiënten te helpen en hen de best mogelijke medische oplossingen te bieden. In de VS en Canada is MSD bekend onder de naam Merck. In België en het Groothertogdom Luxemburg is MSD een van de belangrijkste spelers op het gebied van medische innovatie, met een ruime waaier van activiteiten met betrekking tot onderzoek, productie en verkoop.

MINOZ wordt een onderdeel van het Healthcare Management Centre

Om onze expertise op het gebied van management voor ziekenhuisprofessionals verder te versterken, hebben wij onlangs een Healthcare Management Centre opgericht, waarin al onze netwerken, zoals MINOZ, en onderzoeksprojecten over management voor ziekenhuisprofessionals zullen worden gebundeld. Bekijk voor meer informatie deze inleidende video over het Healthcare Management Centre (door professor Walter Van Dyck en Leo Neels, voorzitter van het centrum).