Opvolging, ook voor ondernemers en vrije beroepen

Bank J.Van Breda & C° sluit als Prime Foundation Partner aan bij het Centre for Mergers, Acquisitions & Buy-outs

Voor één op de drie cliënten van Bank J.Van Breda & C° is het einde van de loopbaan in zicht. Voor de bank ‘enkel voor ondernemers en vrije beroepen’ staat een persoonlijke en proactieve begeleiding van het delicate opvolgingsproces dan ook hoog op de agenda. “Als Prime Foundation Partner binnen het Centre for Mergers, Acquisitions & Buy-outs willen we een bredere voeling met de M&A-markt krijgen, zodat we die inzichten kunnen meenemen in ons advies aan cliënten”, aldus Peter Devlies, lid van het Directiecomité. Samen met onze decaan Marion Debruyne licht hij de strategische waarde van dit partnership toe. 

Waarom gaat Bank Van Breda dit partnership met focus op overnames aan met Vlerick?

Peter Devlies: “Zoals je weet zijn wij een nichebank. Wij werken uitsluitend voor familiale ondernemers en vrije beroepen. Persoonlijke en proactieve begeleiding staat centraal in onze aanpak, vandaar dat wij ons ook profileren als vermogensbegeleider: de professionele activiteit is de motor van de opbouw van het privévermogen. Als wij vaststellen dat voor één op de drie van onze cliënten het einde van de loopbaan in zicht is en wij onze belofte tegenover hen willen waarmaken, dan is dit partnership rond overnames een logische beslissing.
Vlerick is bovendien een sterk gereputeerde business school die ons toelaat om even buiten onze niche te treden en inzichten te verwerven, contacten te leggen en visibiliteit te genieten. Op die manier krijgen we een bredere voeling met de M&A-markt en kunnen we die kennis meenemen in ons advies aan cliënten.”

Peter Devlies: “Dit partnership rond overnames is voor ons een logische beslissing.”

Marion Debruyne: “Het is dankzij partnerships zoals deze dat wij een voedingsbodem van inspiratie en interactie kunnen creëren. Het Prime Foundation Partnership met Bank Van Breda past perfect op twee pijlers van Vlerick. Enerzijds is er de industriële pijler van financial services management: als bancaire speler verwelkomen we jullie graag in ons Centre for Financial Services. En daarnaast is er onze strategische pijler van ondernemerschap: wat jullie specifieke interesse in overnames van familiale bedrijven betreft, zullen jullie in het Centre for Mergers, Acquisitions & Buy-outs zeker een goeie sparringpartner vinden in andere partners zoals BDO en Gimv. Ik geloof heel erg in de kruisbestuiving binnen zo’n Centre, niet alleen tussen bedrijven onderling maar ook met onze professoren. In dit Centre bv. brengen we de expertise van Mathieu Luypaert (M&A), Miguel Meuleman (Buy-ins/Buy-outs) en Sophie Manigart (private equity & venture capital) samen.”

Marion Debruyne: “Dit partnership past perfect op twee van onze pijlers: financial services management en ondernemerschap.” 

Wat verwachten jullie van dit partnership?

Peter Devlies: “Binnen het Centre willen we onze aanpak toetsen aan inzichten uit research en ervaringen van andere partners. Cliënten die de opvolging van hun onderneming of zaak moeten regelen, gaan door een delicaat en vaak emotioneel proces. Voor hen willen wij de gesprekspartner zijn die niet alleen diepgaande expertise kan aanreiken maar ook het overzicht kan behouden van de privé- en professionele context. Vandaar dat wij eind 2015 Van Breda Advisory hebben opgericht. In die afdeling zitten vijf experts, verspreid over het hele land, die cliënten begeleiden op vlak van fiscaliteit, familiale opvolging of het overlaten van het familiebedrijf. Zij bieden onafhankelijk advies, los van producten of transacties. Indien nodig introduceren zij de cliënt bij de juiste externe adviseur zoals accountant of overnamebemiddelaar.
Maar ook de Vlerick-evenementen hebben hun nut al bewezen. Tijdens de Buy Your Own-conferentie in februari ll. werd gewezen op het segment van mid-veertigers die na een bloeiende corporate carrière het eigenlijk ook willen proberen als ondernemer. Dat is een segment aan de vraagzijde die voor ons van belang kan zijn. Wordt zeker opgevolgd.”

Meer weten over de research binnen dit partnership? Lees het dubbelinterview met Wannes Gheysen en Professor Mathieu Luypaert.


Op 31 maart ondertekenden Bank J.Van Breda & C° en Vlerick een Prime Foundation Partnershipcontract voor 3 jaar. V.l.n.r. Peter Devlies (lid van het Directiecomité van Bank J.Van Breda & C°), Marion Debruyne (Decaan Vlerick), Dirk Wouters (Voorzitter Directiecomité van Bank J.Van Breda & C°), Mathieu Luypaert (Associate Professor van het Centre for Mergers, Acquisitions and Buy-outs) en Wannes Gheysen (expert opvolging en overname Bank J.Van Breda & C°).


Ondertekening van het contract door Peter Devlies, Marion Debruyne en Dirk Wouters.