Overeenkomst tussen Vlerick Business School en Vlaamse overheid vormt belangrijke stimulans voor academisch onderzoek

Philippe Haspeslagh and Ingrid LietenVandaag hebben Vlerick Business School en Vlaams minister van Innovatie Ingrid Lieten een nieuwe overeenkomst ondertekend. Deze loopt over een termijn van zes jaar met start in 2013 en einde in 2018. Tijdens deze periode kan Vlerick Business School jaarlijks rekenen op steun van de Vlaamse overheid voor het uitvoeren van academisch onderzoek.

Via deze ondersteuning levert de Vlaamse overheid een belangrijke bijdrage tot de verdere uitbouw van Vlerick Business School als academische onderzoeksinstelling. Het onderzoek dat gebeurt binnen de school past in het innovatiebeleid van minister Lieten om maatschappelijke uitdagingen aan te pakken.

Zo hecht Vlerick specifiek belang aan multidisciplinair onderzoek rond duurzaam en maatschappelijk ondernemen, innovatie en ondernemerschap in al zijn aspecten. Daarnaast wordt er gekozen om onderzoeksexpertise op te bouwen in enkele welgekozen sectoren, zoals bijvoorbeeld gezondheidszorg en energie. Enkele voorbeelden zijn onderzoeken naar de beste marktstrategie voor de cleantech industrie en studies rond het optimaal inzetten van de slimme meter in het kader van energiebesparing.

Minister van Innovatie Ingrid Lieten is verheugd met deze nieuwe overeenkomst. “We gaan een nieuwe overeenkomst aan voor de komende zes jaren met Vlerick Business School. Bij deze vernieuwing heb ik ervoor gekozen om, naast uiteraard de inhoudelijke bepalingen over de onderzoeksfinanciering, enkele specifieke aandachtspunten die perfect passen in mijn beleid, zoals diversiteit en gender, samenwerking met andere business scholen en inzetten op wetenschapscommunicatie, op te nemen”, zegt minister Ingrid Lieten.

Professor Filip Roodhooft, decaan Onderzoek aan Vlerick Business School: “Het convenant laat Vlerick toe om nog verder te focussen op onderzoek dat niet alleen relevant is voor maatschappij en bedrijfswereld, maar dat tegelijk ook methodologisch sterk onderbouwd is en dus een voldoende hoge kwaliteit oplevert om in aanmerking te komen voor publicatie in internationale, academische toptijdschriften. Daarnaast zal Vlerick verder inzetten op strategische samenwerkingsverbanden met als doel de onderzoeks- en innovatiecapaciteit verder uit te breiden.

Via het convenant wil Vlerick concreet vier onderzoeksdoelstellingen realiseren.

Om te beginnen wil Vlerick het aantal academische internationale toppublicaties in tijdschriften met hoge impact significant verhogen door tegen eind 2018 25% meer artikels af te leveren dan bij aanvang van het convenant. Daarnaast moet een  nieuw beleid het belang van doctoraatsonderzoek verder onderstrepen. Hierbij wordt vooral ingezet op het aantrekken van zowel nieuwe doctoraatsstudenten als postdoctoraal onderzoekers. Vervolgens streeft het convenant ook naar een grotere internationale mobiliteit en een intensievere samenwerking met uitmuntende nationale en internationale toponderzoekers van andere scholen en van de peteruniversiteiten. Concreet zal Vlerick research fellows van andere instellingen uitnodigen om actief mee te werken aan gezamenlijke onderzoeksprojecten. Daarnaast zal Vlerick ook eigen onderzoekers de mogelijkheid bieden om in het buitenland internationale netwerken uit te bouwen en gezamenlijke publicaties te realiseren. Er wordt een inspanning geleverd inzake het stimuleren van multidisciplinair onderzoek. Ten slotte opent het convenant ook deuren om het aantal succesvolle aanvragen bij internationale financieringsinstanties (bv. internationale onderzoeksnetwerken, EU-kaderprogramma’s, enz.) te verhogen.

Gerelateerd nieuws

 1. 35 Belgische bedrijven mogen zichzelf een “Great Place to Work” noemen

  Datum: 13-03-2018
  Categorie: Persberichten
  Zo’n 25.000 werknemers hebben hun stem laten horen. Vanavond werden de beste werkplekken van België bekend gemaakt in de Event Lounge te Brussel. In totaal ontvingen maar liefst 35 organisaties deze erkenning voor hun goed werkgeverschap. Goede werkplekken zijn organisaties waar mensen vertrouwen hebben in het management, trots zijn op hun job en plezier beleven op het werk. Het onderzoek wordt jaarlijks uitgevoerd door het Great Place to Work® Institute Belgium in samenwerking met Vlerick Business School en mediapartner Jobat/Mark Magazine.
 2. De 20 beste werkplekken van 2017 – EASI en Torfs opnieuw nummer 1

  Datum: 15-03-2017
  Categorie: Persberichten
  De werknemers hebben hun stem weer laten horen. Gisterenavond warden de beste werkplekken van België bekend gemaakt. EASI en Torfs staan respectievelijk voor het derde en vierde jaar op rij op nummer 1 in de top 10 van Best Workplaces 2017 in België. Dat zijn organisaties waar mensen vertrouwen hebben in het management, trots zijn op hun job en plezier beleven op het werk. Het onderzoek wordt jaarlijks uitgevoerd door het Great Place to Work® Institute Belgium in samenwerking met Vlerick Business School en mediapartner Jobat/Mark Magazine.
Alle artikels