Proximus’ marketing in hogere versnelling

Hoe pak je een merkverandering het beste aan? Hoe kopen mensen en hoe kan je die koopervaring beïnvloeden? Hoe communiceer je in een omgeving waarin sociale media een steeds grotere rol spelen? “We wisten dat Vlerick, voor de antwoorden op die vragen, ervaren specialisten in huis heeft”, zegt Patrick Collin, Marketing Manager bij Proximus.

Drie modules

Die specialisten waren Professor Frank Goedertier, Professor Gino Van Ossel en Professor Steven Van Belleghem, die ieder een intensieve module van anderhalve dag voor hun rekening namen: Branding, Shopper behaviour en Branding in the digital age.

Deze modules kaderden in een ambitieus opleidingsprogramma, de Marketing Excellence Academy, dat Proximus had opgezet voor zijn marketeers, met als doel hun marketingvaardigheden aan te scherpen en het contact met de consument nog meer te intensiveren. Toen in 2013 met de Academy gestart werd, was een van de grote uitdagingen de rebranding: de overgang van twee merken, Belgacom en Proximus, naar één hoofdmerk, Proximus – een kolfje naar de hand van Frank Goedertier en zijn collega’s.

Eyeopener

“De sessies bestonden uit een ideale combinatie van theorie en concrete casestudy’s die duidelijk maakten wat werkt, wat niet en waarom”, vertelt Patrick. “En de oefeningen waren toegespitst op acties en situaties bij Proximus. Je hoefde je dus niet in te leven in de rol van een autoverkoper, bijvoorbeeld (lacht).”

Hij heeft goede herinneringen aan de module rond kopersgedrag. “Onze marketingacties richten zich doorgaans tot de gebruiker, maar dat is niet noodzakelijk ook de koper. Je doet er dus goed aan om in je winkels je marketingboodschap af te stemmen op die koper. Dat betekent dat je anders moet leren communiceren. Voor heel wat deelnemers was dat een echte eyeopener.”

Hoe creëer je een buzz?

Ook de module Branding in the digital age heeft een diepe indruk nagelaten. “Wellicht omdat sociale media voor de meesten van ons toch nog vrij nieuw zijn. We ontdekten het belang van storytelling – verkopen zonder te verkopen. En we leerden hoe je op sociale media een positieve buzz kan helpen creëren. Niet dat je zo’n buzz kan forceren, maar je moet er oog voor hebben en er gebruik van maken als de gelegenheid zich voordoet.”

“Weet je wat grappig was? Professor Van Belleghem had net uitgelegd hoe belangrijk het is om positieve verhalen te delen via sociale media, om ambassadeur te zijn van je bedrijf. Net op dat ogenblik kregen we via sms het bericht dat Dominique Leroy onze nieuwe CEO zou worden. Dat werd natuurlijk prompt door iedereen gedeeld en er kwamen heel wat positieve reacties op. Of hoe goed nieuws tot een (kleine) buzz kan leiden.”

Wordt vervolgd!

De feedback van de deelnemers aan de modules was unaniem positief. Er staat trouwens al een vervolg in de steigers. “De opleiding was zo waardevol dat we ervoor willen zorgen dat ze een blijvende impact heeft. Er werd een goede basis gelegd en nu willen we een en ander verankeren door wat we in de eerste modules geleerd hebben ook in de praktijk te brengen – niet aan de hand van casestudy’s of oefeningen, maar toegepast op een selectie van concrete marketingacties.”

Voor die marketingacties zullen de deelnemers vooraf een plan van aanpak opstellen. Tijdens twee workshops zullen Frank Goedertier, Gino Van Ossel en Steven Van Belleghem die voorstellen dan kritisch bekijken, de deelnemers uitdagen en hen adviseren en coachen bij de verdere uitwerking van hun marketingcampagne.

Patrick is alvast erg enthousiast: “Ik houd me vooral bezig met de acquisitie van nieuwe klanten, maar tijdens de eerste reeks modules gingen mijn oefeningen over sponsoring. De workshops zullen betrekking hebben op een van mijn eigen marketingacties. Ik kijk er enorm naar uit!”

Gerelateerd nieuws

 1. Leren voor een digitale / niet-digitale wereld

  Datum: 28-03-2017
  Categorie: Nieuws over opleidingen
  In ons dagdagelijkse leven gebruiken we zowel digitale als niet-digitale tools en processen. Dat is niet anders wanneer het over leren gaat. Onze maatopleiding voor het Nederlandse bedrijf DSM verschaft medewerkers inzicht in b2b-marketing en -sales via een combinatie van digitale content en offline workshops en master classes. Nu bouwen we samen met het bedrijf de opleiding verder uit tot een beoordelings- en carrièremodel.
 2. Hoe omgaan met digitale strategie in de financiële dienstensector?

  Datum: 27-10-2015
  Categorie: Nieuws over opleidingen
  Digitale technologieën en innovaties ontwikkelen zich aan hoog tempo. Zeker in de bank- en verzekeringssector zijn ingrijpende digitale veranderingen een teken aan de wand dat de manier waarop alles nu loopt voorbij is. Bovendien liggen er ook nieuwe concurrenten op de loer. Vlerick Business School ontwikkelde een internationale opleiding rond digitale strategie om banken en verzekeraars in staat te stellen het volle potentieel van de digitale mogelijkheden en FinTech te kunnen benutten. De focus van de opleiding ligt op hoe bedrijven actief in de financiële dienstensector een digitale strategie kunnen opstellen en planmatig uitvoeren.
Alle artikels