“Sector-gebaseerde research op lange termijn is prioritair”

Decaan Marion Debruyne over het strategisch belang van corporate partnerships

De nieuwe decaan Marion Debruyne ‘ademt’ Vlerick. Als geen ander weet ze dan ook het strategisch belang van corporate partnerships correct in te schatten: “Dankzij onze corporate partners kunnen wij voor het bedrijfsleven relevante topics uitspitten en krijg je als prof en student de kans om een partnerbedrijf van binnen te leren kennen. In de toekomst blijven we de kaart trekken van sector-gebaseerde research op lange termijn.”

Waar en hoe passen de corporate partnerships in het volledige plaatje van Vlerick?

Decaan Marion Debruyne: “Als academische business school willen we in de eerste plaats ménsen bereiken. Daartoe moet ons onderzoek getuigen van ‘rigour’, ‘relevance’ en ‘reach’: het moet goed uitgevoerd zijn, geïnspireerd zijn op concrete issues en impact hebben. Onze corporate partners reiken ons die issues en topics aan, en wij bieden hen meerwaarde dankzij onze academische aanpak. Die wisselwerking genereert impact voor beide partijen: onze partners krijgen inzicht om verder te groeien; wij van onze kant kunnen onze programma’s verrijken met toegepast onderzoek en bedrijfsechte cases.
In vergelijking met andere internationale business schools – en in het bijzonder de Amerikaanse – is fundraising bij ons nog niet zo ingeburgerd. Niettemin zijn de corporate partnerships financieel belangrijk voor de school; we maken er dan ook graag de nodige tijd en energie voor vrij.”

U hebt de afgelopen jaren als professor zelf corporate partnerships begeleid, o.m. met Swift, Optima en L’Oréal. Hoe hebt u die ervaren?

Marion Debruyne: “De context van die partnerships was telkens zeer divers. Voor de Swift-leerstoel deden we onderzoek naar ‘disruptive innovation’. Dat onderzoek was tegelijk een aanloop naar het doctoraat van Bart Devoldere. In het kader van de Optima-leerstoel brachten we jaarlijks een financial happiness barometer uit, die telkens ruime persaandacht kreeg. En dankzij Talent partner L’Oréal nemen onze Masters in Marketing studenten elk jaar deel aan de Brandstorm, een wedstrijd waarvoor marketingstudenten wereldwijd een innovatieve marketingstrategie moeten uitwerken voor een van de L’Oréal-merken.”

Gaat u als nieuwe decaan andere accenten leggen in de corporate partnerships?

Marion Debruyne: “Nee, niet echt. De afgelopen jaren is het aantal corporate partnerships toegenomen. Onze strategie om te focussen op sectoren zoals finance, gezondheidszorg en energie werpt haar vruchten af. Door bedrijven samen te brengen rond die thema’s ontstaat er een kruisbestuiving tussen die bedrijven en kunnen wij onderzoek in de diepte voeren naar topics die voor hen cruciaal zijn. De manier waarop ons energy center de afgelopen 2 jaar gegroeid is, is voor mij exemplarisch: op basis van onze ervaring met de Eandis-leerstoel hebben we de belangrijkste energiespelers op de Belgische markt uitgenodigd op een strategische workshop om de vinger te leggen op hun grootste uitdagingen: smart grids, hernieuwbare energie, enz. Daar is een white paper uit voortgekomen die gepaard ging met een grootscheepse energiecampagne waardoor  Elia Group en KPMG in een leerstoel gestapt zijn. Later deze maand hernieuwt Eandis zijn leerstoel en zetten we een DNB*-leerstoel op waarbij ook operatoren van buiten de landsgrenzen betrokken zijn.
We stellen tevreden vast dat steeds meer bedrijven kiezen voor een leerstoel, die mikt op ‘dedicated’ research over 5 jaar. Ook het aantal Talent partners, die focussen op recrutering van onze studenten, zit in de lift. De wisselwerking die op die manier ontstaat tussen onze partners en onze studenten creëert voor ons de mogelijkheid om concrete issues uit het bedrijfsleven in te bedden in onze specifieke manier van lesgeven, het zogenaamde ‘action-based learning’. Ook daar een win-win-win dus.”

*DNB = distributienetbeheerder

Gerelateerd nieuws

 1. UK Power Networks Services en Vlerick Business School: een nieuw strategisch partnerschap

  Datum: 16-11-2017
  Categorie: Nieuws over de school
  UK Power Networks Services en het Vlerick Energy Centre hebben een overeenkomst getekend voor een tweejarig partnerschap. UK Power Networks Services ondersteunt enkele van de meest complexe en energieafhankelijke organisaties in het Verenigd Koninkrijk met geavanceerde engineeringdiensten, energie-exploitatie, decentrale energievoorziening en vakkundig advies. Volgens directeur Ian Smyth laat deze samenwerking hen toe om best practices te implementeren, ervoor zorgen dat hun klanten de concurrentie een stap voorblijven, en een optimaal investeringsrendement te garanderen. "Het is onze ambitie om de productiviteit te verhogen, de koolstofemissie te verminderen en nieuwe technologieën te integreren ten voordele van onze klanten."
 2. Ondernemen met twee voeten op de grond

  Datum: 08-11-2017
  Categorie: Nieuws over de school
  Studeren voor ondernemer? Dat kan. Maar de meest waardevolle lessen komen vaak uit de praktijk. Vlerick Business School reikt al jaren de hand naar het bedrijfsleven en we mogen daarbij rekenen op een heel diverse groep van ondernemers en investeerders die geheel vrijblijvend hun verhalen, kennis en ervaring te delen met onze studenten. De enorme meerwaarde van deze synergie tussen het academische en de praktijk krijgt nu ook een officiële erkenning via de nieuwe titel van ‘Entrepreneur in Residence’ of ‘Investor in Residence’.
Alle artikels