Sociaal ondernemerschap voor een betere wereld

Een betere wereld begint bij ...

Ruim zes jaar geleden hield professor Hans Crijns, samen met zo’n 20 iGMO-leden, de Founding Fathers, het forum Entrepreneurs for the Developing World boven de doopvont. Het forum financierde intussen al meer dan 100 studentenprojecten in de social profit, in België en in het buitenland. Tegenwoordig luistert het naar de naam Forum for Social Entrepreneurship en wordt het geleid door professor Leonardo Meeus.

En … actie!

“We willen de wereld een beetje beter maken door organisaties te transformeren, door mensen te inspireren,” steekt Hans van wal. “Met de School doen we dat via onderzoek, opleiding en networking. Met het forum hebben we van bij de start resoluut gekozen voor concrete actie – een kwestie van de schaarse middelen zo efficiënt mogelijk te gebruiken. We willen dat onze studenten ook eens met de laarzen in de modder van de derde en vierde wereld gaan staan, opdat ze die donkere kant van de werkelijkheid niet vergeten als ze later voor een grote multinational zouden werken. Maar bovenal willen we dat hun projecten een onmiddellijke impact hebben. Als onze studenten klaar zijn, moet er iets blijvends veranderd zijn.”

“Precies”, valt Leonardo hem bij. “We moeten niet de zoveelste vrijwilligersorganisatie willen worden. Studenten moeten de vaardigheden die ze bij ons hebben opgedaan in die projecten kunnen toepassen. Dat betekent dat ze altijd een zakelijke dimensie zullen blijven hebben, een link met ondernemerschap … In de sociale sector wordt ondernemerschap jammer genoeg nog al te vaak scheef bekeken. We moeten af van dat stigma. Ondernemerschap is een deel van de oplossing. Met publieke middelen alleen kom je er niet.”

Terechte trots

“De projecten die het forum tot dusver gefinancierd heeft, werden soms aangebracht door onze studenten, maar meestal door zogenoemde actors, bedrijven en ngo’s die inzetten op sociaal ondernemerschap, zoals Ashoka, Durabilis, E+Co, Mobile School en Streetwize”, vertelt Hans. “Eén keer per jaar brachten we die organisaties samen voor een status quaestionis, een netwerkevenement waarop ze ervaringen konden uitwisselen. Actoren konden, indien nodig, ook een opleiding volgen. Maar de nadruk lag op studentenprojecten.”

Of er projecten zijn waar hij bijzonder trots op is? “Dat voor M-Power in India, een van onze meest recente projecten, en, zonder afbreuk te willen doen aan de vele andere, dat in Jordanië voor een ngo die mishandelde vrouwen opvangt en ondersteunt. Onze studenten hebben niet alleen geholpen om die organisatie financieel duurzaam te maken, ze hebben ook de handen uit de mouwen gestoken en enkele van die vrouwen een luisterend oor geboden.”

Verscherpte focus

Het forum heeft sinds zijn oprichting al veel bereikt. Wat verandert er nu, behalve de naam? “Wat Hans heeft opgezet willen we nog steviger verankeren in de School”, antwoordt Leonardo. “Daarom zullen we voortaan, net als de School, zo veel mogelijk focussen op drie sectoren: energie, financial services en healthcare. Niet onlogisch: dat zijn ook drie sectoren met een belangrijke sociale dimensie. Buiten Europa is toegang tot energie vaak nog allesbehalve vanzelfsprekend. En zonder energie kan je geen goed functionerende maatschappij uitbouwen. Microfinanciering speelt een belangrijke rol in armoedebestrijding en de sociale dimensie van healthcare hoeft geen betoog.”

“Behalve op specifieke sectoren, focust de School ook op bepaalde thema’s, ondernemerschap en innovatie, bijvoorbeeld”, gaat hij verder. “Ook die focus sluit naadloos aan bij de activiteiten van het forum. Grote nutsbedrijven en financiële instellingen kijken nú al naar ontwikkelingslanden, en heus niet alleen voor MVO-initiatieven. In die landen zie je trouwens heel wat ontwikkelingen die veel innovatiever zijn dan wat we in Europa kennen. Wij hebben legacysystemen en regelgeving die er weliswaar om goede redenen gekomen is, maar die desalniettemin bepaalde innovatie afremt. Neem nu Afrika: daar hebben ze bankkaarten gewoon overgeslagen en wordt er al, meer dan hier, betaald met gsm’s en smartphones. Je ziet er ook veel meer hernieuwbare energieoplossingen, terwijl we die in Europa nog moeten subsidiëren.”

Partners gezocht

Verandert er, behalve die verscherpte focus, nog iets? “We gaan partners aantrekken”, zegt Hans. “Organisaties die het forum gedurende langere tijd niet alleen financieel steunen, maar ook gebruiken, in die zin dat ze projecten aanbrengen voor onze studenten. Daarnaast lanceren we ook de Global Social Project Award, een prijs voor het beste social profit studentenproject. De award wordt uitgereikt tijdens een evenement op het einde van het academiejaar waar alle leden van het forum aanwezig zullen zijn.”

Eigenlijk is het forum zelf ook een entrepreneurial project. Dankzij de Founding Fathers kon het van start gaan – zij hebben het zaaikapitaal op tafel gelegd. Nu willen Hans en Leonardo ervoor zorgen dat het zelfvoorzienend wordt. Er worden momenteel volop contacten gelegd met organisaties uit de healthcare en de financial services sector.

“We hebben gemerkt dat de impact van projecten voor organisaties die terugkomen groter is”, legt Leonardo uit. “Voor zulke organisaties kunnen we ook een betere omkadering bieden, minder ad hoc. Door te focussen op bepaalde sectoren en door met langetermijnpartners te werken, kunnen we als forum expertise opbouwen, expertise die Founding Fathers, partners én studenten ten goede komt. We proberen trouwens niet alleen Belgische, maar ook buitenlandse partners aan te trekken.”

Internationale ambitie

Leonardo ziet het groot: “Dit forum mag geen Belgisch initiatief blijven. Ik zou willen dat we zo’n kennis en expertise opbouwen dat we overbevraagd worden, dat we met andere Europese businessschools moeten gaan samenwerken omdat we anders studenten tekortkomen.”

“Je hoort het: we hebben nog veel plannen”, lacht Hans. “En ik ben blij dat ik de fakkel kan doorgeven aan Leonardo. Het forum is bij hem in goede handen.” Leonardo knipoogt: “O, maar ik hoop dat jij nog heel lang betrokken blijft!”

Gerelateerd nieuws

 1. Vlerick Student Entrepreneurship Fund ondersteunt jonge ondernemers in de pilootfase van hun start-up

  Datum: 27-09-2019
  Categorie: Nieuws over de school
  Met de lancering van het gloednieuwe Student Entrepreneurship Fund wil Vlerick Business School niet alleen via haar opleidingen, maar nu ook financieel, startende ondernemers een duwtje in de rug geven in de prille beginfase. Tot nu toe werd er 750.000 euro opgehaald bij 11 donateurs. Alumnus ir. Wim Van Roy, CEO en medeoprichter van SnowVision, was de eerste om 5.000 euro steun te ontvangen.
 2. Ondernemen met twee voeten op de grond

  Datum: 08-11-2017
  Categorie: Nieuws over de school
  Studeren voor ondernemer? Dat kan. Maar de meest waardevolle lessen komen vaak uit de praktijk. Vlerick Business School reikt al jaren de hand naar het bedrijfsleven en we mogen daarbij rekenen op een heel diverse groep van ondernemers en investeerders die geheel vrijblijvend hun verhalen, kennis en ervaring te delen met onze studenten. De enorme meerwaarde van deze synergie tussen het academische en de praktijk krijgt nu ook een officiële erkenning via de nieuwe titel van ‘Entrepreneur in Residence’ of ‘Investor in Residence’.
Alle artikels