Social Profit Grant brengt non-profit en profit dichter bij mekaar

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen wordt aan Vlerick Business School onder meer in de praktijk gebracht via de Vlerick Social Profit Grant. “Via deze beurs willen we niet alleen een grotere diversiteit binnen onze opleidingen stimuleren, maar ook bijdragen tot de verdere professionalisering van de sociale economie waar het opleidingsbudget meestal beperkter is”, antwoordt Algemeen Directeur Patrick De Greve op de vraag waarom Vlerick het belangrijk vindt om hier op in te zetten. “Nochtans hebben ook managers die werkzaam zijn bij een ngo of in de cultuursector evenzeer de behoefte om hun kennis en managementvaardigheden verder te ontwikkelen.”

Toegenomen vraag

Sinds de beurs in 2010 in het leven geroepen werd, zit het aantal aanvragen jaar na jaar in de lift. In 2014 kregen 28 mensen uit de non-profit de kans om een opleiding te volgen, wat gelijk staat met een totaal bedrag van 172.325 euro. In het recordjaar 2013 financierde Vlerick zelfs voor meer dan 200.000 euro aan opleidingen, goed voor in totaal 32 deelnemers. Vooral algemene managementopleidingen en opleidingen rond leiderschap zijn populair.

Wisselwerking centraal

De Vlerick Social Profit Grant is ook een mooi voorbeeld van hoe Vlerick gelooft in de kruisbestuiving tussen deelnemers uit beide sectoren. Patrick De Greve: “We zijn ervan overtuigd dat leren een sociale ervaring is waar niet alleen de inhoud, de kwaliteit van de lesgever en de leercontext belangrijk is maar ook de mensen met wie je deze leerervaring deelt. Leren van elkaar en met elkaar is bijzonder boeiend en kan de impact van de opleiding alleen maar verhogen. De diverse achtergronden, sectoren, waardepatronen, leiderschapservaringen en managementinzichten weerspiegelen het socio-economisch weefsel van non-profit en profit, en van de maatschappij in haar geheel.”

Eric Morel is als Medical Purchaser bij Artsen Zonder Grenzen verantwoordelijk voor de aankoop van medische apparatuur specifiek in het kader van hiv en tuberculose. Dankzij de Social Profit Grant kon hij de Executive Master Class in Supply Chain Management volgen. En daar is hij heel dankbaar voor: “Vlerick leerde me hoe ik een idealistische visie naar de praktijk kan vertalen. Op lange termijn hebben maatschappelijke doelstellingen een heel duidelijk investeringsrendement! Ik hoop dat dit ook de start mag zijn van een langdurige samenwerking met Vlerick.”

Voor hij aan de Master Class begon, had hij voor zichzelf duidelijke doelen gesteld. “Mijn opzet was om als aankoper een betere kennis te verwerven over de internationale toeleveringsketen om te onderhandelen met farmaceutische bedrijven. De andere doelstelling bestond erin binnen AZG een project op te zetten om te streven naar een duurzame toeleveringsketen. Ik heb de nadruk gelegd op de maatschappelijke en milieueffecten bij onze leveranciers.”

De verwachtingen werden ruimschoots ingelost, vertelt Eric, die ondertussen afgestudeerd is. “De Master Class heeft me een globaal beeld gegeven van de toeleveringsketen, en meer inzicht in de verschillende beperkingen waarmee je rekening moet houden doorheen de toeleveringsketen met tussenstations. Nu ben ik beter in staat om de behoeften van leveranciers te begrijpen en een goede onderhandelingspositie te verwerven. De Master Class heeft aangetoond dat de toeleveringsketen ontegensprekelijk een enorme impact heeft op de mensenrechten en het leefmilieu. Duurzame toeleveringsketens dagen de leveranciers uit en bieden zo niet alleen een meerwaarde inzake arbeidsomstandigheden, respect voor mensenrechten of klimaatverandering, maar ook op het vlak van investeringsrendement.”

Niet alleen zorgde deze opleiding ervoor dat hij zijn dagelijkse job beter kan uitvoeren, maar het leverde hem ook een leuke extra op: “Dankzij deze training met zeer grote meerwaarde ben ik uitgenodigd om deel uit te maken van een adviesraad van Unicef met betrekking tot de aankoop van hiv-diagnostiek. De toegang tot hiv-diagnostiek is een ware uitdaging, omdat achttien miljoen personen een behandeling nodig hebben.”

PRAKTISCH

Er is veel interesse voor de Vlerick Social Profit Grant. Om iedereen een eerlijke kans te bieden is de aanvraagprocedure daarom sinds 2014 herwerkt, zodat goede kandidaten niet uit de boot vallen omdat ze te laat zijn.

 • het bedrijf moet geregistreerd staan op www.goededoelen.be om in aanmerking te komen voor de beurs
 • voor kortlopende opleidingen kan je tot 6 weken voor de start van de opleiding een aanvraag indienen
 • voor langlopende opleidingen kan het tot 12 weken voor aanvang
 • de nadruk ligt op de sector van tewerkstelling (ngo, cultuursector,…)
 • per editie van een bepaalde opleiding wordt slechts 1 deelnemer via een Social Profit Grant toegelaten
 • de volledige prijs van de opleiding wordt betaald door Vlerick
 • Objectieve criteria: omvang van de organisatie, aantal jaar managementervaring, impact van de kandidaat-deelnemer binnen bedrijf om na de opleiding ook effectief de vertaalslag te kunnen maken van de opgedane kennis
 • Subjectieve criteria: persoonlijk motivatie rond waarom en hoe de opleiding het verschil kan maken voor de organisatie in kwestie, aantonen hoe de organisatie een verschil maakt voor de samenleving

Gerelateerd nieuws

 1. Vlerick Online MBA stoot door naar top 10 van de beste online MBA-opleidingen ter wereld

  Datum: 26-04-2021
  Categorie: Nieuws over opleidingen
  Een toenemend aantal executives kiest voor een online MBA-opleiding als een meer flexibele en rendabele manier om hun doelen inzake carrièreontwikkeling vooruit te helpen. Tegen de achtergrond van deze wereldwijde trend publiceerde QS Quacquarelli Symonds zijn jaarlijkse ranglijst van de beste online MBA-opleidingen ter wereld. De Online MBA-opleiding van Vlerick Business School heeft een plaats in de top 10 veroverd, en stijgt van de 12de plaats vorig jaar naar nummer 9. Daarmee blijven we de enige business-school uit de Benelux die in deze ranglijst opgenomen is. De editie van 2021 omvat 57 opleidingen wereldwijd. IE Business School uit Spanje staat voor het vierde jaar op rij op nummer 1.
 2. Word de data-savvy manager die iedereen wil

  Datum: 07-04-2021
  Categorie: Nieuws over opleidingen
  Als student Masters in General Management kun je vanaf volgend academiejaar kiezen voor een specialisatie in business analytics (BA). “Door algemene managementskills aan te scherpen met analytische competenties word je de data-savvy manager die iedereen wil én kun je snel doorgroeien.” Klinkt goed? Professor in Business Analytics Philippe Baecke en Senior Career Advisor Wendy Lisarde beantwoorden vijf vragen.
Alle artikels