Wat als het stormt?

Strategieonderzoek bij PwC-klanten die turbulente tijden doorstaan

Door de toenemende globalisering en digitalisering zijn heel wat bedrijven in een onophoudelijke storm terechtgekomen die raakt aan hun fundamenten. Dat er snél iets moet veranderen, weet iedereen. Maar wat die nieuwe koers moet worden…? Om daarop een doelmatig antwoord te geven, sloot PwC onlangs een Prime Foundation Partnership af rond ‘strategie in turbulente tijden’. De komende maanden peilt Vlerick bij zes PwC-klanten ‘in volle turbulentie’ naar hun strategie. Interview met Axel Smits, Chairman PwC Belgium, en decaan Marion Debruyne.

Axel Smits - PwCMr. Smits, waarom koos PwC voor het topic strategie?

Axel Smits: “Heel eenvoudig: strategie is het onderscheidende element van PwC. Ons motto luidt niet voor niets ‘Strategy through execution’. Strategie wordt al te vaak als een apart voortraject beschouwd, als een aanloop naar de analyse, de uitvoering en de rapportering. Wij zien strategie als een inherent onderdeel van een veranderingsproces. Het aantrekken van Fernand Dimidschstein als Strategy Partner moet ook in dat perspectief worden gezien.”

Axel Smits, Chairman PwC Belgium: “Strategie is een inherent onderdeel van een veranderingsproces”

Officieel heet het onderzoek ‘Strategie in turbulente tijden’. Wat houden die turbulente tijden precies in?

Axel Smits: “Enkele jaren geleden werden veel bedrijven in hun fundamenten geraakt wegens de toenemende globalisering. Vandaag zien we dat die globaliserende trend, mede door een aantal nationalistische reflexen, enigszins wordt afgebogen. Dat betekent geenszins dat bedrijven in rustigere wateren terechtkomen, want ondertussen is de digitalisering alomtegenwoordig. En ook dat raakt bedrijven in hun kern en laat zich voelen in alle aspecten van de onderneming. Willen wij onze klanten daarbij begeleiden, dan is het is belangrijk om dat vraagstuk te onderbouwen met actuele data gecapteerd uit bedrijven.”

Marion Debruyne - Vlerick Business SchoolMarion Debruyne: “Ook vanuit academisch perspectief zien wij veel bedrijven worstelen met nieuwe strategieën om die dubbele uitdaging succesvol aan te gaan. Geprojecteerd op onze eigen strategie, is het geen toeval dat digitale transformatie en innovatie twee kennispijlers zijn die wij meenemen in alle bedrijven waarmee wij werken. Uit onze contacten met het bedrijfsleven en de research die wij samen met bedrijven voeren, leren we dit: een belangrijk onderdeel van de oplossing voor een strategische impasse schuilt in ‘agility’ of de mate waarin een bedrijf zich snel kan aanpassen aan voortdurende verandering. Tegelijk zien we dat veel senior managers er hun tanden op stuk bijten. Een visie hebben – welk doel wil je bereiken? – is één zaak. Een aansluitende strategie uittekenen – hoe wil je dat doel bereiken? – én ervoor zorgen dat die strategie een ‘fair process’ is voor alle betrokkenen, dat is een stuk moeilijker. Echter, die buy-in is de absolute voorwaarde om een veranderingstraject te doen slagen.
Vandaar dat professor Katleen De Stobbeleir binnen het Centre for Leading Agile Organisations niet alleen focust op ‘mensen’ en ‘structuur’, maar evenzeer nauw samenwerkt met professor Stijn Viaene voor ‘processen’ en met professor Carine Peeters voor ‘strategie’. Professor Peeters is ook diegene die, samen met onderzoekster Caroline Baert, dit onderzoek in samenwerking met PwC aanstuurt.”

Marion Debruyne, decaan Vlerick: “Binnen ons Centre for Leading Agile Organisations werken we rond vier componenten: mensen, structuur, processen en strategie”

Het kwalitatieve onderzoek is opgebouwd rond zes casestudies: Vlerick interviewt zes bedrijven uit jullie klantenportefeuille over hun strategische beslissingsprocessen. Het zijn bedrijven die zich in het ‘turbulente kwadrant’ bevinden, d.w.z. die snel én diep door globalisering en digitalisering geraakt worden. Hoe heeft PwC die bedrijven aangeduid?

Axel Smits: “De keuze voor die klanten was belangrijk, en wel om twee redenen. Enerzijds moesten het klanten zijn bij wie we dicht genoeg staan, van wie we weten dat ze zich comfortabel genoeg voelen om over hun strategie te praten. Tegelijk moesten het bedrijven zijn die al een visie en een strategie rond hun huidige marktpositie hebben uitgestippeld, zodat we relevante data kunnen verzamelen voor een vergelijkend onderzoek.”

Wat hoopt PwC uit dit onderzoek te halen?

Axel Smits: “Ik wil niet vooruitlopen op de resultaten, maar we hopen dat we een referentiekader op basis van objectieve feiten zullen kunnen tekenen. Binnen PwC weten en kunnen we heel veel, maar het is steeds belangrijk om die kennis en capaciteiten af te toetsen aan de realiteit. En die realiteit schuilt natuurlijk in ons dagelijks contact met de bedrijven die wij in portefeuille hebben, maar ook in de uitkomst van academisch gefundeerde research bij bedrijven zoals hier met Vlerick.”

Geïnteresseerd in academisch gefundeerde research voor uw bedrijf?