Vlerick behaalt kwaliteitslabel van het Europees Sociaal Fonds (ESF)

Na het succesvol doorlopen van een interne audit heeft Vlerick Leuven Gent Management School het ESF-kwaliteitslabel behaald. Dat label is geldig voor een periode van 3 jaar en laat de School toe om voorstellen voor onderzoeksprojecten in te dienen bij het Europees Sociaal Fonds. Via dat label wil het ESF-agentschap de kwaliteit van ESF-projecten beter garanderen en managen.

Het ESF-agentschap Vlaanderen is een subsidie-instrument van de Vlaamse overheid en de Europese Unie met als doel om via projecten en onderzoek op Vlaams en transnationaal niveau het Vlaamse werkgelegenheidsbeleid te versterken. Op die manier draagt het bij tot de realisatie van het Vlaamse Hervormingsprogramma in het kader van de vernieuwde Lissabon-strategie. Het ESF-agentschap lanceert daarom op regelmatige basis oproepen waarop diverse instanties, zoals bedrijven, hogescholen en universiteiten, kunnen inschrijven. Het verwerven van dit kwaliteitslabel is belangrijk voor de School om verder in aanmerking te kunnen komen voor ESF-projecten en via onderzoek naar ontwikkelingen op de arbeidsmarkt een bijdrage te kunnen leveren aan het beleid in Vlaanderen. Concreet loopt er binnen Vlerick Leuven Gent Management School op dit moment al een ESF-project gericht op het versterken van levenslang leren in Vlaamse organisaties door middel van het stimuleren van een positief leerklimaat.

Gerelateerd nieuws

 1. Nieuwkomers helpen bij het uitbouwen van hun carrière in België

  Datum: 22-02-2018
  Categorie: Nieuws over onderzoek
  Om concurrentieel te blijven in de strijd om talent moet België investeren in nieuwkomers. Daarom werken we samen met Talentree - een jobplatform voor multicultureel talent - aan een educatief programma om hoogopgeleide nieuwkomers te helpen integreren in de Belgische arbeidsmarkt. Het traject combineert managementopleiding met een stageplaats en intensieve coaching en mentoring - zowel voor individuen als voor de bedrijven waar ze stage lopen.
 2. Belgische bedrijven scoren goed in Europese lijst van bedrijven waar het goed werken is

  Datum: 05-06-2015
  Categorie: Nieuws over onderzoek
  Op donderdag 4 juni heeft het Great Place to Work® Instituut tijdens een gala-avond in Luxemburg de namen bekend gemaakt van de 100 bedrijven die door hun werknemers beschouwd worden als de beste plaatsen om te werken binnen Europa. Ook 11 Belgische ‘Best Workplaces’ mogen zich voortaan een goede Europese werkgever noemen. Meer dan 1.573.700 werknemers in ruim 2.300 Europese bedrijven namen deel aan het onderzoek.
Alle artikels