Succesvolle doctoraatsverdediging voor Vlerick onderzoekster Nele Soens

Vlerick Business School feliciteert Nele Soens met de recente succesvolle verdediging van haar doctoraatsstudie. Zij behaalde de graad van Doctor in de Toegepaste Economische Wetenschappen aan de Universiteit Gent. Dit is een schitterende prestatie en een erkenning voor jaren toewijding en hard werken.

Philippe Haspeslagh, decaan Vlerick Business School: “Als school verbinden wij ons ertoe om de academische waarden hoog in het vaandel te dragen. Zij liggen aan de basis van de standvastigheid van ons onderwijs en onze kwalitatieve reputatie. Doctoraatsonderzoek is hiervoor een basisingrediënt.”

Biografie

Nele Soens behaalde een Master-diploma in Business Engineering aan de Universiteit van Antwerpen. Sinds februari 2004 werkt ze als onderzoekster aan het departement Mens & Organisatie aan Vlerick Business School. Haar onderzoeksinteresses zijn strategische HRM, high-performance work systems en de rol van het lijnmanagement in HRM. Voor haar doctoraatsonderzoek kreeg ze een beurs van het Intercollegiate Center for Management Science (ICM).

Nele was als PhD-studente ook te gast aan de Robert H. Smith School of Business (University of Maryland, USA) en ze stelde haar onderzoek voor op verschillende internationale conferenties waaronder de Academy of Management (AOM) conferentie, de EIASM Workshop rond strategische HRM, de Internationale Conferentie van het Nederlandse HRM Netwerk en diverse workshops aan de Universiteit van Gent en aan Vlerick Business School.

Titel: “Line managers’ contributions to high-performance work systems: an empirical study of the agents, outcomes, and mediators of HRM implementation”

Datum doctoraatsverdediging: 7 september 2012
Adviseur: Prof. Dr. Dirk Buyens

Zowel academici als praktijkmensen erkennen dat het lijnmanagement een cruciale rol speelt in het implementeren van human resource management (HRM) praktijken in organisaties. Bijgevolg wordt het lijnmanagement als uiterst belangrijk beschouwd voor het realiseren van een effectief HRM beleid met positieve uitkomsten voor medewerkers en organisaties. In de literatuur wordt de term high-performance work systemen (HPWS) gebruikt voor HRM systemen die tot doel hebben de bedrijfsprestaties te optimaliseren door de vaardigheden, motivatie en prestaties van medewerkers te verhogen. Onderzoek heeft aangetoond dat lijnmanagers nauw betrokken zijn in de implementatie van HPWS praktijken zoals werving en selectie, beoordeling van prestaties, training, interne promotie, inspraak voor medewerkers, informeren en jobvariatie. Er zijn echter weinig studies die onderzocht hebben of lijnmanagers – als belangrijke uitvoerders – effectief bijdragen tot het realiseren van de beoogde resultaten van HPWS en op welke manier ze dit doen. Heel wat onderzoek heeft aangetoond dat er een verband bestaat tussen HPWS en gewenste uitkomsten voor medewerkers en organisaties, maar het merendeel van deze studies heeft voornamelijk bekeken of organisaties in het algemeen een dergelijk HRM systeem hebben zonder specifiek in te gaan op de eigenlijke implementatie van het systeem en de rol van het lijnmanagement hierin.

De doelstelling van dit doctoraatonderzoek is te focussen op implementatie van HPWS binnen organisaties en hierin een beter inzicht te verwerven door: (1) verschillende betrokkenen in HPWS implementatie te specifiëren en onderscheiden (eerstelijnsmanagers, middenmanagers en de HR afdeling); (2) relaties te bestuderen tussen HPWS implementatie door deze betrokkenen en gewenste uitkomsten; (3) onderliggende mechanismen te onderzoeken waardoor deze relaties kunnen verklaard worden. Om deze doelstellingen te realiseren werden drie empirische studies uitgevoerd waarin elk van de bovenvermelde aspecten – betrokkenen, uitkomsten en onderliggende mechanismen – aan bod komen.

Gerelateerd nieuws

 1. Nieuwkomers helpen bij het uitbouwen van hun carrière in België

  Datum: 22-02-2018
  Categorie: Nieuws over onderzoek
  Om concurrentieel te blijven in de strijd om talent moet België investeren in nieuwkomers. Daarom werken we samen met Talentree - een jobplatform voor multicultureel talent - aan een educatief programma om hoogopgeleide nieuwkomers te helpen integreren in de Belgische arbeidsmarkt. Het traject combineert managementopleiding met een stageplaats en intensieve coaching en mentoring - zowel voor individuen als voor de bedrijven waar ze stage lopen.
 2. Belgische bedrijven scoren goed in Europese lijst van bedrijven waar het goed werken is

  Datum: 05-06-2015
  Categorie: Nieuws over onderzoek
  Op donderdag 4 juni heeft het Great Place to Work® Instituut tijdens een gala-avond in Luxemburg de namen bekend gemaakt van de 100 bedrijven die door hun werknemers beschouwd worden als de beste plaatsen om te werken binnen Europa. Ook 11 Belgische ‘Best Workplaces’ mogen zich voortaan een goede Europese werkgever noemen. Meer dan 1.573.700 werknemers in ruim 2.300 Europese bedrijven namen deel aan het onderzoek.
Alle artikels