Professor Walter Van Dyck werkt mee aan businessmodel voor een pan-Europees ecosysteem rond gezondheidsinformatie

Het Innovative Medicines Initiative’ (IMI) heeft Vlerick-professor Walter Van Dyck aangesteld als vakexpert en adviseur inzake de ontwikkeling en het gebruik van businessmodellen voor de gezondheidszorg van de toekomst. Het is de bedoeling om via die nieuwe businessmodellen de productiviteit van biofarmaceutische R&D te verhogen en de interactie tussen patiënten in een tijdperk van gepersonaliseerde medicatie te verbeteren.

Het ‘Innovative Medicines Initiative’ (IMI) - een gezamenlijk initiatief van de Europese Unie en de Europese associatie van farmabedrijven (EFPIA) – is binnen Europa de meest grootschalige samenwerking tussen publieke en private sector. Met een budget van  twee miljard euro wil men het ontwikkelingsproces van medicijnen verbeteren via een efficiëntere toegang tot en ontwikkeling van betere en veiligere medicijnen voor patiënten.

Professor Walter Van Dyck is zeer vereerd met deze benoeming. “Voor mij persoonlijk betekent dit een erkenning van mijn expertise wat betreft de ontwikkeling van businessmodellen voor de gezondheidszorg. Daarmee bedoel ik  biowetenschappelijke bedrijven, ziekenhuizen en organisaties die betrokken zijn bij health management. Vanuit een breder, Europees perspectief is dit project een belangrijke stap in de verschuiving van klassieke naar gepersonaliseerde medicatie, iets wat mogelijk wordt door het ‘digitaliseren’ van de patiënt.

Als expert in businessmodellen zal Walter samenwerken binnen een team van medische en biofarmaceutische onderzoekers en medische IT-specialisten. “Het is de bedoeling om een businessmodel te ontwikkelen voor een pan-Europees ecosysteem inzake gezondheidsinformatie dat onderzoekers toelaat om op een immense schaal uiteenlopende gegevens met elkaar te verbinden. Het gaat daarbij over gezondheidsdossiers van patiënten, genetische gegevens, onderzoeksdata, beeldmateriaal, data afkomstig van biosensoren en sociale, milieu- en economische gegevens. Dat zal de ontwikkeling van complexe gepersonaliseerde medicijnen en mobiele gezondheidstoepassingen in een stroomversnelling brengen, in eerste instantie vooral wat betreft zwaarlijvigheid en Alzheimer.

 

Gerelateerd nieuws

  1. Netwerkformatie in ziekenhuizen: hoe doen ze het in Canada?

    Datum: 22-11-2017
    Categorie: Nieuws over onderzoek
    De manier waarop gezondheidszorg georganiseerd is, verschilt sterk van land tot land. Daarom organiseert ons MINOZ Onderzoekscentrum elke drie jaar een studiereis waarbij de leden de kans krijgen om te zien hoe het er in andere landen aan toe gaat. Dit jaar konden deelnemers van 8 Belgische ziekenhuizen ontdekken hoe Canada de netwerkformatie van haar ziekenhuizen aanpakt.
Alle artikels