Een Belgische unicorn? Moet kunnen!

Wat FAST 50 ons leert over start-ups en scale-ups in België

Tijdens de afgelopen Deloitte’s Technology FAST 50-competitie kwamen jonge, veelbelovende techbedrijven in de spotlights te staan. Frederik Falepin van Deloitte en Veroniek Collewaert, professor entrepreneurship en jurylid, zijn niettemin kritisch voor de doorsnee jonge, Belgische technologieondernemer: “Te weinig internationale groeiambities.”

Deloitte - Frederik FalepinOp 16 november werden de Deloitte’s Technology FAST 50-awards uitgereikt. Het energietechnologiebedrijf REstore kwam als afgetekende winnaar uit de bus, met een omzetstijging van maar liefst 2294% - runner-up Collibra noteerde 610% omzetstijging.

Wat heeft REstore dat de anderen niet hebben?

Frederik Falepin: “Laat mij eerst duidelijk stellen: elk van die 50 bedrijven die geselecteerd wordt om überhaupt deel te nemen aan FAST 50 is een winnaar. Het belangrijkste criterium om deel te nemen is je omzetgroei tussen 2012 en 2015 (zie infografiek). Dat is zeer zwart-wit, maar ook objectief. Het groeipercentage van REstore is zelfs naar Silicon Valley-maatstaven gigantisch. De extreme groeipercentages zijn vanzelfsprekend hoger bij jonge Fast 50-bedrijven die in hun basisjaar nog een heel beperkte omzet hadden. De echte uitdaging zit hem in jaar na jaar de Fast 50-ranking te blijven halen, aangezien je in competitie bent met jongere bedrijven die in hun beginfase makkelijker die extreme groei kunnen laten optekenen. Vandaar dat we ook een award voor de ‘Most Sustainable Growth’ voorzien, die gaat naar het bedrijf die de Fast 50-lijst in de voorbije jaren het vaakst heeft gehaald. Dit jaar ging die award voor de tweede maal naar GeoSea.”

Wat kunnen andere technologiebedrijven of bedrijven die digital transformation hoog op de agenda hebben staan, leren van de FAST 50-laureaten?

Frederik Falepin: “Die 50 bedrijven hebben allemaal de ambitie om hun activiteiten te schalen en er een internationale groeistrategie aan te koppelen. Ons land zit vol met sterke, technische scale-ups, maar ze blijven te veel en te lang op hun R&D gefocust. Daarom: concentreer je niet alleen op die paar add-ons op vraag van een klant, maar investeer in marketing & sales. Aarzel niet om diensten of producten die makkelijk gaan breder te gaan vermarkten.”

“Concentreer je niet alleen op die paar add-ons op vraag van een klant, maar investeer in marketing & sales” Frederik Falepin, Partner Accountancy bij Deloitte Belgium

Veroniek Collewaert, professor Entrepreneurship: “Dat gebrek aan groeiambitie blijkt ook uit onze Rising Star Monitor, een onderzoek dat we gevoerd hebben onder bedrijven die maximum 7 jaar oud zijn. Slechts één derde van hen heeft hoge groeiambities en zijn zogenaamde scale-ups. Dat zijn de bedrijven die echt de toekomst van onze economie vormen. Zij hebben niet alleen het groeipotentieel, maar ook de groeiambitie. En dat zie je ook aan anderen zaken van hun bedrijf: hun businessmodel is een stuk innovatiever, ze hebben meer externe financiering, hun team bestaat uit meer oprichters (ook meer CTO’s en COO’s), ze houden minder aandelen over voor de oprichters en zijn iets professioneler in hun aandeelhoudersovereenkomsten bv. via dynamische opties).”

Professor Collewaert, u zat in de jury van de Rising Star-competitie, de ‘kleinere zus’ van FAST 50 waarin de techbedrijven jonger dan 4 jaar het tegen elkaar opnemen. Wat is u opgevallen bij de beoordeling van die bedrijven?

Prof. Veroniek Collewaert: “Eerst en vooral dat die rising stars nu al de kenmerken van een mooie scale-up vertonen die ik zonet opsomde. (lacht) Ze hebben duidelijk de ambitie om verder te  groeien: ofwel hebben ze al wereldwijde klanten, ofwel hebben ze op zijn minst het potentieel de wereld te veroveren. In dat laatste verband zaten er ook enkele tussen die echt bijzonder disruptief kunnen zijn en hun industrie op hun kop kunnen zetten, zoals UgenTec, die overigens sinds begin dit jaar aanschuift aan onze entrepreneurship 2.0 roundtable.”

“De rising stars vertonen nu al de kenmerken van een mooie scale-up” Veroniek Collewaert, Professor Entrepreneurship

Frederik Falepin: “Het was een vraag die de Rising Star-juryleden luidop stelden: zouden we in België een unicorn (een start-up geschat op 1 miljard euro, nvdr) kunnen laten ontstaan? Voorlopig niet. Daarvoor moeten ze sneller de beperkte thuismarkt ontgroeien.”

Mr Falepin, tot slot: wat haalt Deloitte als initiatiefnemer zelf uit de FAST 50-competitie?

Frederik Falepin: “Dankzij FAST 50 houden we de vinger aan de pols van de uiterst snel evoluerende technologiemarkt. Dankzij onze 11 regionale kantoren staan we heel dicht bij de ondernemer. Heel wat familiale kmo’s worden overgenomen door grotere spelers. Door die shift winnen start-ups en scale-ups aan belang. Ze zijn de meest uitdagende bedrijven in onze portefeuille. Doordat ze snel schakelen, houden ze ons scherp. En dat is een tweesnijdend zwaard: hoe prachtig hun idee ook, hoe gedreven ze ook zijn, wij leggen hen ook vrij vlug het vuur aan de schenen. Op die manier kunnen we snel evolueren naar een evenwichtig partnership en worden ze niet eindeloos betutteld. Want daarmee schieten ze op lange termijn letterlijk geen cent op, zoals Geert Noels onlangs terecht opmerkte.”

Aan tafel!

Samen met Prime Foundation Partner Deloitte zetten we in op Entrepreneurship 2.0. Naast de research organiseren we vier eendaagse workshops. Tijdens die Entrepreneurship 2.0 roundtables komen zo’n 30 geselecteerde scale-ups samen om ervaringen uit te wisselen en nieuwe inzichten te verwerven.

Wouter Uten, UgenTec: “Gelijkgestemden en meteen bruikbare inzichten” © Luc Daelemans

“De sterkte van de roundtables schuilt in de combinatie van gelijkgestemde deelnemers en de goed onderbouwde theoretische inzichten die je meteen in de praktijk kan toepassen”, weet Wouter Uten (24), zaakvoerder van het Limburgse UgenTec. Met zijn software om bepaalde DNA-analyses te automatiseren is hij behoorlijk disruptief in de biomedische sector. “Tijdens de afgelopen roundtable kwam professor Katia Tieleman praten over het belang van onderhandelen in een complexe salescyclus. Ik heb haar aanbevelingen onmiddellijk meegenomen in mijn gesprekken met een groot diagnostisch bedrijf. Met succes.”

Zin om mee aan te schuiven aan de Entrepreneurship 2.0 roundtables? Mail naar [email protected].