Werkkapitaal: grijp uw kans

Hoe kunnen bedrijven vandaag gebruikmaken van de goedkoopste bron van geld?

In zijn Global Working Capital Review 2013 onderzoekt consultancybedrijf en Vlericks prime foundation partner PWC hoe bedrijven in deze post-crisisperiode, die beter als de 'nieuwe normale' omgeving kan worden beschouwd, kunnen gebruikmaken van de goedkoopste bron van cash. Wouter De Maeseneire, associate professor corporate finance, licht de belangrijkste bevindingen toe.

“De huidige turbulente economische omstandigheden zullen waarschijnlijk nog wel even aanhouden, en wegens de beperkte beschikbaarheid van schuldfinanciering wordt de behoefte om lage niveaus van werkkapitaal te handhaven steeds belangrijker.”

Wouter: “Vooral in het huidige strenge economische klimaat waar bankkredieten en andere bronnen van financiering slechts in beperkte mate beschikbaar zijn, is een beter beheer van de cash conversion cycle cruciaal voor economisch succes, en in sommige gevallen zelfs voor het overleven van het bedrijf. Het is vooral levensbelangrijk voor groeiende bedrijven, of ondernemingen die geconfronteerd worden met financiële beperkingen. Maar in wezen komt het elk bedrijf ten goede om de hoeveelheid cash die vastzit in werkkapitaal te beperken door zijn beleid ter zake aan een kritische evaluatie te onderwerpen. DSO (Days Sales Outstanding), DIO (Days Inventory Outstanding) en DPO (Days Payment Outstanding) zouden KPI's moeten zijn die door alle managers grondig worden begrepen en zorgvuldig worden gecontroleerd.”

“Tijdens deze periode hebben we gezien dat bepaalde bedrijven proberen de storm uit te zitten en vertrouwen op de goodwill van leveranciers en kredietverstrekkers, terwijl andere bedrijven van de gelegenheid gebruikmaken om doortastende maatregelen te nemen om hun werkkapitaal te verlagen. Maar hoeveel bedrijven beschouwen deze maatregelen als een langetermijnoplossing?”

Wouter: “Inderdaad. Veel bedrijven beseffen niet helemaal hoe belangrijk een strikt werkkapitaalbeheer is. Dit leidt tot suboptimale operationele prestaties, een slechtere liquiditeitspositie en een grotere afhankelijkheid van externe financiering.”

“49% van de raden van bestuur van bedrijven beschouwt cash en werkkapitaal nu als belangrijker dan vroeger.”

Wouter: “En terecht: bedrijven vinden werkkapitaal steeds belangrijker en zouden er langetermijnstrategieën voor moeten opstellen. De verdere globalisering en de aanhoudende groei van opkomende markten hebben een alsmaar internationalere toeleveringsketen tot stand gebracht, waardoor de druk op het werkkapitaal toeneemt.”