Wie wil slagen in het digitale tijdperk moet zichzelf heruitvinden

Wanneer je je bedrijf wil hertekenen om succesvol te zijn in het digitale tijdperk, dan kom je automatisch terecht in de wereld van digitale transformatie. Digitale transformatie is een vorm van end-to-end, geïntegreerde business transformatie waarbij digitale technologieën een dominante rol spelen. Maar hoe begin je er aan?

Voordat managementteams met vertrouwen een stap richting digitale economie kunnen zetten, moeten ze eerst zien en beseffen dat hun huidige organisaties niet gebouwd zijn om te concurreren in deze nieuwe omgeving, waar het digitale en het fysieke naadloos met mekaar verweven zijn. Bovendien moeten ze de dynamiek van de digitale economie ten volle begrijpen en weten wat er allemaal speelt in de businesswereld.

Omgaan met de vier realiteiten van de digitale economie

Volgens het Ex-Co-Nomy framework zijn er in de digitale economie vier realiteiten die elk een capaciteit met zich meebrengen. Ze vormen de basis om je bedrijf klaar te stomen voor een digitale wereld.

1. Beleving is waarde

Het is van cruciaal belang om te vertrekken van een outside-in perspectief, in plaats van het traditionele inside-out perspectief. Wanneer je een waardepropositie ontwikkelt, moet je de bril van de klant opzetten in plaats van het product door de ogen van het bedrijf te bekijken.
Maak maximaal gebruik van moderne designmethodes, die hun wortels hebben in een empathische samenwerking en de beleving van de klant.

2. Klanten staan niet stil

De interesse van de klant en de merktrouw zijn zeer vluchtig. Ga dus nooit zo maar uit van bepaalde zaken, maar test je waardepropositie continu.
Maak maximaal gebruik van datawetenschappen die gefundeerd zijn in het systematisch  experimenteren met big data en het slimme gebruik van technologieën. 

3. Ecosystemen cocreëren waarde

De data, vaardigheden en capaciteiten die nodig zijn om de dynamische klant van vandaag voor zich te winnen, zijn niet het eigendom van één enkele organisatie. Sluit allianties, breng verschillende partijen samen rond de tafel en maak de taart groter door samen te werken.
Maak maximaal gebruik van business-modellen met meerdere partijen die veel verder gaan dan louter samenwerking met leveranciers en kostenbesparende outsourcing.

4. Ecosysteemplatformen zijn een boost voor waardecreatie

Je vermogen om te innoveren, is afhankelijk van hoe doeltreffend je je eigen digitale troeven kan samensmelten met die van anderen.
Maak maximaal gebruik van moderne open bedrijfsvoering en cloud architecture, die een creatieve vorm van innovatie mogelijk maken alsof je bouwt met Lego-blokken.

5 basiselementen van succesvolle digitale transformatie

1/ Het moment om te reageren op de realiteiten van de Ex-Co-Nomy is nu

Digitale transformatie gaat niet over de volgende nieuwe technologie. Het gaat over het aanvaarden van de vier nieuwe realiteiten en hoe je daarmee omgaat.

2/ Zorg dat je business transformatie gestoeld is op een succesvolle bedrijfsvisie

Nieuwe technologieën bieden een brede waaier aan opportuniteiten. Begin echter niet te hervormen voordat je een duidelijke bedrijfsvisie geformuleerd hebt over welke richting die transformatie uit moet gaan. Het managementteam moet zich gedragen als een ‘band of brothers’ die de visie verspreidt doorheen de organisatie en die de motor vormt achter de transformatie.

3/ Pak transformatie aan doorheen de volledige organisatie

Bekijk transformatie niet eenvoudigweg vanuit een a-functionele insteek, en vermijd een silomentaliteit. Echte transformatie is van nature holistisch en breed gedragen doorheen de hele organisatie. En opnieuw is er een ‘band of brothers’ nodig aan de top van het bedrijf als motor van deze verandering.

4/ Technologie is niet ‘enkel’ technologie

Technologie heeft een ondersteunende functie bij digitale transformatie, maar technologie speelt ook een grotere rol dan dat. Om mee te zijn met de trends op het vlak van technologie is het van cruciaal belang om zowel mensen als kennis in huis te hebben. Volgens de vier realiteiten van het digitale tijdperk staat de klant niet stil. Echter: ook de technologie staat niet stil. Organisaties die niet volledig mee zijn met wat er gebeurt op dit niveau blijven ofwel steken in de tweede versnelling, of zetten in op de verkeerde technologieën.

5/ Dit is een culturele revolutie

Digitale transformatie is niet alleen maar het herdefiniëren van een organisatiecultuur. Het gaat over de mens en over het herdefiniëren van de relatie tussen robots en mensen. Tenslotte moeten we ook oog hebben voor de vele ethische en sociale kwesties in deze discussie.

Wil je meer leren over hoe je tot een succesvolle digitale transformatie kan komen? Bekijk het webinar door professor Stijn Viaene over ‘Digital Transformation: Enabling success’.

Gerelateerd nieuws

 1. Digitalisering in zes best practices

  Datum: 05-06-2018
  Categorie: Opiniestukken
  Wat krijg je als je twee chief digital officers, een chief information officer en Stijn Viaene, professor digitale transformatie bij Vlerick bij elkaar zet om het ultieme leiderschap van digitale transformatie te schetsen? Veel meer dan alleen een geanimeerde discussie: gestolde praktijkervaring, gedeelde dilemma’s, concrete leerervaringen en doorleefde best practices. Dat is ook precies de bedoeling. Doe je voordeel met hun inzichten, suggesties en waarschuwingen.
 2. Gezocht: wendbare strategie

  Datum: 24-04-2018
  Categorie: Opiniestukken
  Over de hele wereld investeren organisaties tijd en middelen in het bepalen van een strategische richting. Of dat nu een driejarenplan is of een kortetermijnstrategie in cycli van hoogstens een paar maanden. Maar in onvoorspelbare, distruptieve markten gedijen noch langetermijnplannen noch kortetermijnstrategieën echt goed. Gelukkig is er een derde optie. Een wendbare strategie berust op een voortdurende strategische conversatie en past zich aan een snel veranderende markt aan. Op die manier garandeert een wendbare strategie dat wij de juiste dingen blijven doen wanneer de wereld om ons heen evolueert. Professor Carine Peeters legt uit hoe dat precies werkt.
Alle artikels