Talent 2.0: Innovatief aan de slag met leren, loopbanen, en organisatieontwikkeling

Categorie: Onderzoeksevents

--- Laatste plaatsen voor dit gratis event ---

ESF Ambassadeurs 2012

Talentontwikkeling is actueler dan ooit. Het talent van medewerkers is een essentiële factor om een competitief voordeel te bekomen. Medewerkers zijn niet langer op zoek naar één job voor het leven. Ze zoeken nieuwe ervaringen op. Ze willen hun talent ontwikkelen om zo voor de arbeidsmarkt aantrekkelijk te zijn. Deze uitdagingen leiden er toe dat talentontwikkeling een zeer belangrijk topic is op de agenda van de hedendaagse HR-verantwoordelijken. Tijdens dit event georganiseerd door Vlerick Business School, Vokans, SERV en ESF krijgen HR verantwoordelijken, leidinggevenden en andere geïnteresseerden een duidelijk aanbod van tools en producten die de talentontwikkeling ondersteunen.

09h00 Ontvangst met deelnemerskaft + welkom koffie
09h30 Opening van de dag (Prof. dr. Dirk Buyens)
09h40 Korte voorstelling van ESF (Caroline Meyers)
10h00 Leidinggeven aan professionals? Niet doen! Keynote spreker: Prof. dr. Mathieu Weggeman (Technische Universiteit Eindhoven)
11h00 Debat o.l.v. Wim De Vilder (VRT-presentator) met debatsleden: Erik Luts (KBC), Anne Lesandré (Care) en Kurt Melens (NTGent)
11h45 Inspinazie: interactief theater
12h30 Broodjeslunch + standenmarkt van partners
13h30 Workshop 1:
Forum theater als krachtig hulpmiddel voor het stimuleren van reflectie en actie

Brigitte Lauwers (SERV) & Jef Hermans (Flanders Synergy)
Workshop 2:
Coachen van loopbaanvraagstukken

Leen Van Nooten, Sofie Willems en Lieve De Middeleer (Vokans)
Workshop 3:
Op weg naar een positief leerklimaat

Prof. dr. Katleen De Stobbeleir (Vlerick Business School) en Elke Wambacq (Kind en Gezin)
15h15 Workshop 1:
Forum theater als krachtig hulpmiddel voor het stimuleren van reflectie en actie.

Brigitte Lauwers (SERV) en Jeff Hermans (Flanders Synergy)
Workshop 2:
Coachen van loopbaanvraagstukken

Leen van Nooten, Sofie Willems en Lieve de Middeleer (Vokans)
Workshop 3:
Op weg naar een positief leerklimaat

Prof. dr. Katleen De Stobbeleir (Vlerick Business School) en Elke Wambacq (Kind en Gezin)
16h45 Receptie + netwerking

Terug naar boven

Keynote: “Leidinggeven aan professionals? Niet doen!”

Mathieu Weggeman

Prof. Dr. Mathieu Weggeman is hoogleraar Organisatiekunde, in het bijzonder Innovatie Management aan de Faculteit Industrial Engineering & Innovation Sciences van de Technische Universiteit Eindhoven.

Als je plezier wilt hebben van de deskundigheid van duur betaalde professionals, dan moet je waardering hebben voor hun vak en de uitvoering daarvan faciliteren. Dat betekent meer sturen op de collectieve ambitie en minder op basis van planning en control. Het betekent ook: durven functioneren als hitteschild voor de bureaucratische ruis van ‘boven’ en assertief optreden naar mensen die niet meer zo goed zijn in hun vak.
Management heeft alle recht om zwaar in te grijpen en op haar traditionele hiërarchische strepen te gaan staan als de deskundigheid van de professional te wensen overlaat. En daar doet zich een probleem voor, want als gevolg van de snelle technologische en sociaal-culturele ontwikkelingen en de wereldwijde concurrentie, worden we op steeds jongere leeftijd minder goed in ons vak. Dat is een droevige mededeling, maar het is helaas niet anders. Gelukkig kan er iets aan gedaan worden door het invoeren van T-profielen en inverse meester-gezel relaties en door te sturen op flow.
Er zijn routinematig werkende en innoverende professionals, kosmopolitisch en lokaal ingestelde professionals, jonge high potentials, productietijgers en oude meesters. Ieder van hen vereist een andere behandeling. Het managen van professionals betekent dus ook: durven differentiëren, want niets is zo ongelijk als de gelijke behandeling van ongelijken.

Terug naar boven

 

WORKSHOP 1: Forum theater als krachtig hulpmiddel voor het stimuleren van reflectie en actie

Brigitte Lauwers is vormingscoördinator Stichting Innovatie & Arbeid, een onderzoekscel binnen de Sociaal Economische Raad van Vlaanderen (SERV). Jef Hermans is projectleider bij Flanders Synergy.
Forum theater, een vorm van participatief theater, werd oorspronkelijk ontwikkeld door Augusto Boal in Brazilië. UKWON (the UK Work Organisation Network) – een netwerkorganisatie  die focust op onderzoek naar en ontwikkeling van nieuwe vormen van arbeidsorganisatie – werkte deze theatervorm verder uit tot een krachtig instrument voor het stimuleren van reflectie en actie in een organisatie-context. In het kader van een transnationaal ESF project rond sociale innovatie werd dit format verder uitgewerkt en aangepast aan de context van Vlaamse organisaties. Het resultaat is een participatief en laagdrempelig instrument dat binnen een verandertraject ingezet kan worden in een startfase als vorm van sensibilisering, bij een knooppunt als eyeopener of als aanzet tot doelstellingen. In deze workshop tonen we u een compilatie-filmpje van Forum theatervoorstellingen in drie pilootorganisaties. Zo zien we hoe dit instrument effectief ingezet kan worden binnen concrete verandertrajecten in organisaties. Verder laten we een vertegenwoordiger van één van deze organisaties aan het woord om zijn/haar ervaringen met (het gebruik van) dit instrument met u te delen.

Terug naar boven

WORKSHOP 2: Coaching van Loopbaanvraagstukken

Leen Van Nooten is sociaal pedagoog en werkt sinds 2011 bij vzw Vokans als stafmedewerker/projectbeheerder. Sofie Willems is onderwijspedagoog en als stafmedewerker tewerkgesteld bij vzw Vokans in de Centrale Begeleidingscel. Lieve De Middeleer is educatief medewerker bij vzw Vokans in de afdeling Gent – Eeklo.
Loopbaancoaching is een relatief nieuw vakgebied wat met zich meebrengt dat er soms nog een gebrek is aan houvast: een uitgebreid instrumentarium, voorbeelden, good practices, enz. In het kader van productvalidering door het ESF-agentschap heeft Vokans een bijdrage kunnen leveren aan de hand van een handboek bestaande uit achtergrondinformatie over loopbaancoaching, theoretische omkadering, een groot arsenaal aan oefeningen en tot slot een bundeling van praktijkvoorbeelden. Dit handboek is gekaderd rondom de methodiek van het lemniscaatmodel maar ook los van dit model kunnen de oefeningen gebruikt worden in diverse contexten. Dit model is een weergave van de continue zoektocht naar evenwicht tussen enerzijds het individu (interne dialoog) en anderzijds de arbeidsmarkt (externe dialoog) die we tegenkomen in allerlei dienstverleningen zoals oriëntering, trajectbegeleiding, sollicitatietraining, jobcoaching, HR-domeinen zoals het voeren van functioneringsgesprekken en outplacement. Om u meer vertrouwd te maken met de achtergrond en het gebruik van dit handboek, gaan we in de workshop dieper in op volgende aspecten: loopbaancoaching en de functie van een loopbaancoach kort toegelicht, gedachtegoed en werking van het lemniscaatmodel, toegepast op loopbaancoaching en andere diensten, gebruik van de oefeningen uit het instrumentarium, loopbaanlemniscaat in de praktijk: praktijkvoorbeeld en toepassing van loopbaancoaching en het handboek in HR-domeinen.
Het handboek zorgt voor een ondersteuning in zowel het coachingsproces als de professionalisering van coaches en is toegankelijk voor diverse gebruikers. Met dit handboek wensen we loopbaancoaches, maar ook HR-managers, consultants, trainers en coaches van allerhande organisaties te inspireren. Voor organisaties en coaches die geloven in menselijk kapitaal en willen starten vanuit de kracht van hun werknemer/cliënt, is dit handboek het perfecte instrument om een goede afstemming te maken tussen individu en arbeidsmarkt. Mensen zijn met hun loopbaan oneindig in beweging waardoor er tijdens hun leven en loopbaan meermaals spanningen tussen interne en externe dialoog kunnen ontstaan. En het is juist daar waar mensen zelf niet uit die spanning geraken en nood hebben aan begeleiding, dat dit handboek kan zorgen voor verheldering en een aanzet om mensen (zelf) hun loopbaan te leren sturen.

Terug naar boven

WORKSHOP 3: Op weg naar een positief leerklimaat

Prof. dr. Katleen De Stobbeleir is professor Human Resources Management & Leadership aan Vlerick Business School. Daarnaast is ze ook verantwoordelijk voor een Research Centre rond Leadership Development & Coaching. Elke Wambacq  is Consultant HRM bij Kind en Gezin waar ze gespecialiseerd is in innovatieve arbeidsorganisatie, arbeidsmarktcommunicatie, strategisch en operationeel wervingsplan, rekruterings- en selectieprocedures, optimaliseren rekruteringsinstrumenten en procedures, strategieën alternatief werken.
Onze samenleving schreeuwt het van de daken: “Mensen moeten een leven lang leren!” Ook voor organisaties is dit van belang. U wilt uw mensen maximaal inzetbaar houden. De vraag is echter of u hiervoor het nodige leerklimaat in uw organisatie creëert. In deze workshop komt u te weten welke voorwaarden vervuld moeten zijn opdat een positief leerklimaat ontstaat. We werpen ook een blik op hoe het gesteld is met het leerklimaat in onze Vlaamse organisaties. Vlerick Business School bracht immers via een grootschalig onderzoek in samenwerking met ESF deze factoren mét de nodige cijfers in kaart.
Ontdek hoe u uw eigen leerklimaat kan doorlichten en welke acties u kunt ondernemen om een krachtige leercultuur te stimuleren. In het kader van ons ESF-project ontwikkelden wij immers de Leerklimaat Kompas. Deze toolbox bestaat uit verschillende producten voor iedereen die aan de slag wil gaan rond een positief leerklimaat. Allereerst is er de Leerscan, een vragenlijst (zowel online als op papier beschikbaar) die het leerklimaat in de organisatie in beeld brengt. Om vervolgens het leerklimaat te verbeteren werden de Leergids voor HR-verantwoordelijken, de Leergids voor medewerkers en de Leergids voor leidinggevenden ontwikkeld. Deze staan boordevol tips & tricks voor de drie spelers om te werken aan het leerklimaat.
Laat u ten slotte tijdens deze workshop inspireren door een boeiende praktijkgetuigenis over het leerklimaat binnen Kind & Gezin.

Terug naar boven

In samenwerking met:

 Vlerick Business School   Vokans   ServESF

 

 

 

 

Bouwen aan verandering binnen uw organisatie?

U wilt uw team een leerervaring aanbieden die écht het verschil maakt in uw organisatie? Een managementopleiding op maat van de specifieke noden van uw business? Contacteer ons en ontdek hoe we voor uw team een opleiding op maat kunnen ontwikkelen. Zo maken uw medewerkers écht het verschil.

Toekomstige Events

10 aug

Masters Campus Visit Leuven

Categorie: Masters Infosessies


28 aug

MBA infosessie Gent

Categorie: MBA infosessies


11 sep

Spring ‘s binnen op onze Gentse Campus

Categorie: Algemene infosessies


18 sep

MBA infosessie Brussel

Categorie: MBA infosessies


24 okt

Vlerick Experience Day

Categorie: Algemene infosessies


Accreditaties
& rankings

Equis Association of MBAs AACSB Financial Times