Deelname Experience Vlerick Days

Click

Schrijf in!

Ik kom naar de editie op

* {0} moet ingevuld zijn.
Gelieve aan te duiden welke 2 workshops u verkiest
of kies 1 workshop en combineer deze met de MBA infosessie

Maximum 2 keuzes
* {0} moet ingevuld zijn.
Persoonlijke informatie
* {0} moet ingevuld zijn.
* {0} moet ingevuld zijn.
* {0} moet ingevuld zijn.
* {0} moet ingevuld zijn.
* {0} moet ingevuld zijn.
(voorbeeld: 0032 9 123 456 789)
* {0} moet ingevuld zijn.
* {0} moet ingevuld zijn.
* {0} moet ingevuld zijn.
Bedrijfsinformatie
* {0} moet ingevuld zijn.
* {0} moet ingevuld zijn.
* {0} moet ingevuld zijn.
* {0} moet ingevuld zijn.
* {0} moet ingevuld zijn.
Ik ben geïnteresseerd in:

Of in één van de volgende interessedomeinen:

Persoonlijk opleidingsadvies?
Contacteer me via

Je kan – op elk moment – jouw toestemming voor het gebruik van jouw persoonsgegevens voor de hiervoor opgesomde doeleinden intrekken door een e-mail te sturen naar [email protected]. Leer meer over jouw rechten en het gebruik van jouw persoonsgegevens in ons privacy beleid.