Social Profit Grants

Vlerick Social Profit Grants

Vlerick Business School wil social-profit organisaties helpen te professionaliseren. Het gaat om ngo’s, non-profitorganisaties en andere organisaties waarvan de activiteiten bijdragen tot de social profit en ten goede komen aan mensen, niet alleen in België maar ook wereldwijd. Deze organisaties kunnen een Vlerick Social Profit Grant aanvragen.

Testimonials

Sarah De Smet, Oxfam Fairtrade
Product Manager
Management Acceleration Programme
“Een aantal onderdelen van deze opleiding beantwoordden aan mijn verwachtingen, andere waren boven verwachting, en een verwaarloosbaar aantal scoorden beneden verwachting. Maar eerlijk gezegd: ik leg de lat hoog! Ik wil absoluut uitgedaagd worden en ik wil veel leren en mezelf op een hoger niveau tillen. Als je zo in elkaar zit, aarzel dan niet om in te schrijven voor een Vlerick-opleiding. Een essentieel onderdeel van de opleiding is de persoonlijke ontwikkeling. Er wordt je een spiegel voorgehouden, en als je bereid bent erin te kijken, dan verandert deze opleiding je manier van managen, leidinggeven en handelen als een professional.”

Artikel: Social profit grant brengt non-profit en profit dichter bij mekaar 

Welke opleidingen komen in aanmerking?

Het Vlerick Social Profit Grant systeem geldt voor alle executive-managementopleidingen van Vlerick Business School. Zowel algemeen managementopleidingen als specifieke opleidingen komen in aanmerking.

We kennen slechts 1 Social Profit Grant per programma toe. Daarom raden we u aan om uw kandidatuur zo snel mogelijk in te dienen. Voor elk programma evalueren we alle kandidaturen en we maken een finale beslissing op basis van motivatie, relevantie van de opleiding voor de organisatie en de impact van de deelnemer binnen de organisatie. Voor kortlopende programma’s kan u uw kandidatuur indienen tot 6 weken voor de start van de opleiding, voor langlopende tot 12 weken voor de start van de opleiding. 

Welke opleidingen komen niet in aanmerking?

  • Masteropleidingen
  • Executive MBA-opleidingen
  • Researchprojecten in de Masters- en MBA-opleidingen

Deze opleidingen hebben hun eigen specifieke studiebeurssystemen. Voor meer info over deze studiebeurssystemen gaat u naar Masters, MBA, research.

Welke organisaties komen in aanmerking?

Organisaties die actief zijn in de social-profit sector. De missie van deze organisaties is om zakelijke doelstellingen te verwezenlijken met een duidelijke link naar de maatschappij en haar leden. Voorbeelden zijn: ngo’s, verenigingen zonder winstoogmerk, organisaties die lokale gemeenschappen ondersteunen, enz.

Vlerick Business School beoordeelt de behoefte van de organisatie om een Vlerick Social Profit Grant te krijgen door de budgettaire impact van de managementopleiding op de organisatie in te schatten en beslist of een aanvraag al dan niet aanvaard wordt.

Profiel van de kandidaat-deelnemer?  

De kandidaat-deelnemer heeft een managementfunctie en een duidelijke behoefte om zijn/haar management en/of leiderschapsvaardigheden binnen zijn/haar organisatie uit te bouwen.

De kandidaat-deelnemer kan maar één Vlerick Social Profit Grant per academiejaar aanvragen. Dezelfde persoon kan om de drie jaar deelnemen (met een Vlerick Social Profit Grant).

Hoeveel betaalt Vlerick Business School?

Vlerick Business School betaalt het lesgeld. Variabele kosten (catering, reiskosten, avondactiviteiten, verblijfskosten (B&B), enzovoort) worden niet gedekt door het toelagesysteem. Deze kosten worden betaald door de aanvrager of zijn/haar organisatie.

U wenst een aanvraag in te dienen?

Download het aanvraagformulier en stuur het ingevuld naar Karen De Baets:
karen.debaets@vlerick.com
T: +32 9 210 97 55

Social Profit Grants

Accreditaties
& rankings

Equis Association of MBAs AACSB Financial Times