COVID-19

Informatie & richtlijnen

UPDATE mei 2021

De Vlaamse overheid heeft beslist dat alle instellingen voor hoger onderwijs overschakelen op code rood. Dat betekent dat alle activiteiten van Vlerick Business School vanaf donderdag 29 oktober 2020 online plaatsvinden. Hoewel we ervan overtuigd zijn dat de maatregelen die we tot nu toe genomen hebben om een campusomgeving met laag risico te creëren die aangenaam en veilig is, nemen we onze sociale verantwoordelijkheid en volgen we de regels en aanbevelingen van de overheid nauwgezet op.

Een overschakeling op code rood betekent concreet dat alle campussen gesloten zijn voor fysieke lessen en dat we voor alle opleidingen overgaan op 100% online, behalve voor een zeer beperkt aantal ervaringsgerichte leeractiviteiten. Omdat de gezondheid en veiligheid van onze medewerkers, studenten, deelnemers en alumni onze belangrijkste prioriteit is, zijn enerzijds onze campussen in Gent, Leuven en Brussel gesloten voor alle bezoekers, en bieden we anderzijds alle studenten en deelnemers aan onze opleidingen een gratis COVID-19 sneltest aan. We blijven de richtlijnen van de overheid op de voet volgen, net als de richtlijnen van de VLIR specifiek voor het hoger onderwijs. Van zodra een verandering in de huidige situatie dat toelaat, zullen we opnieuw overschakelen naar code oranje. Deelnemers voor wie deze wijzigingen van toepassing zijn, worden gecontacteerd en geïnformeerd door hun programmacoördinator.

We blijven uiterst waakzaam en volgen alle ontwikkelingen inzake de Covid-19 pandemie nauwgezet op, zodat we voor iedereen een maximaal gevoel van persoonlijk welzijn, veiligheid en gemoedsrust kunnen garanderen. Het beleid en de richtlijnen van de overheid, alsook de VLIR-matrix voor pandemieën zijn voor ons een belangrijk kompas om onze beslissingen te sturen. Dat laat ons toe om op elk moment reeds genomen maatregelen aan te passen en/of te verlengen wanneer nodig. De coördinatie van alle acties blijft gebeuren door onze Corona taskforce ([email protected]). Consulteer regelmatig deze webpagina, gezien we de informatie blijven aanpassen telkens wanneer de huidige situatie evolueert.

Accreditaties
& rankings

Equis Association of MBAs AACSB Financial Times