Live. Learn. Leap. in alle veiligheid

KLAAR OM JULLIE WEER TE VERWELKOMEN!

In overeenstemming met de huidige richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad hebben onze campussen sinds 10 augustus voorzichtig de deuren weer geopend. Aangezien we erg begaan blijven met de veiligheid en het welzijn van onze community, passen we daarbij een reeks voorzorgsmaatregelen toe.

We hebben ook onze manier van lesgeven aangepast. Afhankelijk van je specifieke opleiding bieden we je een optimale combinatie van online learning en fysieke lessen in kleine groepjes, zodat de afstandsregels gerespecteerd kunnen worden. Deze lesbenadering berust op vijf beloftes van ons aan jou, zodat je op de veiligste en meest inspirerende manier in jezelf kunt blijven investeren en jezelf kunt blijven ontplooien

In dit document vind je meer informatie over de protocollen die we volgen op basis van de aanbevelingen en richtlijnen van de overheid. Om ieders welzijn, veiligheid en gemoedsrust maximaal te garanderen, blijven we extreem waakzaam en volgen we alle ontwikkelingen in verband met de coronapandemie op de voet. Richtlijnen en beleidslijnen van de overheid, evenals de pandemiematrix van de VLIR (Vlaamse Interuniversitaire Raad), vormen een belangrijk kompas voor onze beslissingen. Op die manier kunnen we genomen maatregelen zo nodig aanpassen en/of verlengen. Die maatregelen worden nog steeds gecoördineerd door onze Coronataskforce ([email protected]).

We streven naar een laag risiconiveau op onze campussen

Als organisatie wil Vlerick zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen om de verspreiding van het coronavirus te beperken en de gezondheid en veiligheid van onze (Vlerick-)community te beschermen. We hebben daarom alles in het werk gesteld om de risico's op onze campussen laag te houden. We willen dus dat alle contacten op Vlerick laagrisicocontacten zijn, zodat het risico om het virus binnen de Vlerick-community en daarbuiten te verspreiden, tot een minimum wordt beperkt.

Hoogrisico- en laagrisicocontactenBovenop de voorwaarden in het diagram worden onderstaande situaties ook beschouwd als een hoog risico:

 • contact met iemand die meer dan 48 uur verbleef in een rood gebied in het buitenland
 • elk contact dat volgens de ‘Coronalert’ app als een hoog risico beschouwd wordt

Hierna vind je alle voorzorgsmaatregelen die we hebben genomen om ervoor te zorgen dat onze campussen een plaats zijn waar alleen laagrisicocontacten plaatsvinden. Als je buiten de campus een leertraject, evenement of activiteit organiseert, moet je ervoor zorgen dat laagrisicocontacten op dezelfde manier kunnen worden gegarandeerd als op onze campus.

We rekenen op je burgerzin om al onze richtlijnen goed na te leven, zodat geen enkele van je contacten op Vlerick hoogrisicocontacten zijn. Op die manier kunnen we een verdere verspreiding van het virus vermijden en het aantal verplichte quarantaines binnen onze Vlerick-community beperken.

Voorzorgsmaatregelen  

Capaciteit van de ruimtes  

 • Om grote concentraties van mensen te vermijden en zo het aantal hoogrisicocontacten te beperken, raden we onze werknemers op onze campussen aan om zo veel mogelijk thuis te werken, voor zover hun verantwoordelijkheden dat mogelijk maken.
 • Om anderhalve meter afstand te kunnen garanderen hebben we de capaciteit van al onze ruimtes, lounges, kantoren, liften en andere gemeenschappelijke ruimtes, zoals het restaurant en de tuin, beperkt en gereorganiseerd.
 • Tot nader order kunnen alumni of externen op onze campussen geen vergaderzalen meer reserveren.

 

Faciliteiten op de campus

 • Om nauwe persoonlijke contacten – en dus hoogrisicocontacten – te vermijden hebben we zitplannen uitgewerkt en signalisatie, linten en vloermarkeringen aangebracht om iedereen te helpen de afstandsregels te respecteren, zodat iedereen zich veilig kan bewegen op onze campussen.
 • Alle frontofficediensten, zoals het onthaal, de bibliotheek en de Service Desk, zijn uitgerust met schermen in plexiglas, zodat er alleen laagrisicocontacten zijn.
 • Alle gemeenschappelijke ruimtes, zoals auditoria, breakout-ruimtes, vergaderzalen, het restaurant, de lounge, sanitaire voorzieningen en kantoren, worden meerdere keren per dag grondig schoongemaakt. Vaak aangeraakte voorwerpen of oppervlakken zoals liftknoppen, deurklinken, leuningen en knoppen op koffie- of andere automaten worden meermaals per dag gedesinfecteerd. Bovendien wordt ook de lucht met behulp van biologische producten gezuiverd als bescherming tegen virussen en bacteriën.  
 • De airconditioning voldoet aan de recentste normen. Het onderhoud gebeurt door professionele bedrijven en de filters worden zo vaak als voorgeschreven vervangen.

 

Gezondheid en veiligheid

 • We vragen iedereen die zich ziek voelt of mogelijk coronagerelateerde symptomen heeft, om niet naar de campus te komen en onmiddellijk contact op te nemen met de huisarts.
 • Met het oog op contactopsporing moeten alle bezoekers van de campus zich aanmelden bij het onthaal. Studenten en deelnemers worden automatisch geregistreerd via hun aanwezigheids- en/of hun lesprogrammatool. Onze werknemers worden geregistreerd via de mobiele app [email protected], die ze gebruiken om hun werkruimte te reserveren.
 • We vragen iedereen om de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie na te leven. Was dus je handen voor je thuis vertrekt en desinfecteer ze onmiddellijk bij aankomst op de campus. Er zijn dispensers aan de hoofdingang van onze campussen en aan de ingang van auditoria, breakout-ruimtes, vergaderzalen en alle andere gemeenschappelijke ruimtes.  
 • We vragen iedereen om altijd 1,5 m afstand te houden van elkaar. Als we een omgeving van uitsluitend laagrisicocontacten willen blijven, is het essentieel dat we de afstandsregels strikt naleven. 
 • Het dragen van een mondmasker is overal op onze campussen verplicht. Mondmaskers zijn dus verplicht in onze auditoria, vergaderzalen, breakout-ruimtes enz. Ook met kleine gebaren kunnen we positieve verandering teweegbrengen, dus laten we elkaar aanmoedigen om altijd en op de juiste manier een mondmasker te dragen.
  Studenten en deelnemers kunnen hun eigen masker gebruiken of een Vlerick-masker dat ze bij hun eerste aankomst op de campus ontvangen. Bezoekers moeten zelf een mondmasker meebrengen. Wie een mondmasker vergeten is, kan er een vragen aan het onthaal. Professoren en gastdocenten dragen tijdens het lesgeven een mondmasker of gelaatsscherm. 
 • We vragen je om geen handen te schudden en raden aan om elkaars kantoormateriaal, gsm of andere persoonlijke bezittingen niet aan te raken.
 • Alle algemeen aanbevolen regels, zoals hoesten en niezen in een zakdoek of in je elleboog en gebruikte zakdoeken meteen weggooien, gelden ook op onze campussen.

We vragen iedereen om zijn verantwoordelijkheid te nemen en deze richtlijnen te volgen, om zo een bijdrage te leveren aan de gezondheid en veiligheid van de hele Vlerick-community. We rekenen op de burgerzin van ons voltallige personeel om mensen te wijzen op gedrag dat tegen deze richtlijnen ingaat.

 

Als je coronasymptomen hebt

Je bent een deelnemer of bezoeker die van plan is om naar een van onze campussen te komen
Als je mogelijke coronasymptomen vertoont, adviseren we je om onmiddellijk contact op te nemen met je huisarts. Kom niet naar onze campussen tot je huisarts je groen licht geeft.

Hier vind je meer informatie over corona en de daarmee gepaard gaande symptomen.

Je bent een deelnemer of bezoeker op de campus
Als je je ziek voelt of als je mogelijke coronasymptomen vertoont terwijl je je op een van onze campussen bevindt, vragen we je om onmiddellijk naar huis te gaan. Als je een taxi nodig hebt, zullen onze collega's aan het onthaal er een voor je bellen. Tot de taxi er is, wordt je gevraagd om in de EHBO-ruimte op de campus te wachten. Draag je mondmasker tijdens de rit naar huis en bel je huisarts zodra je thuis bent. Blijf thuis tot je huisarts je groen licht geeft, om de gezondheid en het welzijn van de rest van de (Vlerick-)community te beschermen.

Hier vind je meer informatie over corona en de daarmee gepaard gaande symptomen.

Als je positief hebt getest op corona  

Volgens de richtlijnen van Sciensano gelden de hierna vermelde regels en acties voor personen die positief hebben getest op het coronavirus, en voor personen van wie de huisarts heeft vastgesteld dat een besmetting met het coronavirus zeer waarschijnlijk is. We noemen deze groep ‘bevestigde gevallen van COVID-19’.

Je bent een deelnemer
Wanneer je huisarts je identificeert als een bevestigd geval van COVID-19 tijdens deelname aan een programma of wanneer je de campus hebt bezocht binnen twee dagen vóór je eerste symptomen of, als je geen symptomen vertoont, twee dagen vóór je test, willen we je vragen om zo snel mogelijk contact op te nemen met de manager van het programma dat je volgt of hebt gevolgd. Zo kunnen we de verdere verspreiding van het virus vermijden en de gezondheid en de veiligheid van onze Vlerick-community beschermen.

Zodra we je – zeer gewaardeerde – telefoontje of e-mail ontvangen, nemen we contact op met de personen met wie je op Vlerick contact hebt gehad, om hen te informeren over de richtlijnen die ze moeten volgen. We nemen de privacyregels hierbij strikt in acht.

Je bent een bezoeker
Wanneer je de campus hebt bezocht binnen twee dagen vóór je eerste symptomen of, als je geen symptomen vertoont, twee dagen vóór je positieve coronatest, willen we je vragen om zo snel mogelijk contact op te nemen met ons onthaal en/of onze Corona-taskforce via [email protected]. Zo kunnen we de verdere verspreiding van het virus vermijden en de gezondheid en de veiligheid van onze Vlerick-community beschermen.

Zodra we je – zeer gewaardeerde – telefoontje of e-mail ontvangen, nemen wij contact op met de personen met wie je op Vlerick contact hebt gehad, om hen te informeren over de richtlijnen die ze moeten volgen. We nemen de privacyregels hierbij strikt in acht.

Wanneer een van jouw Vlerick-contacten positief test op COVID-19

Volgens de richtlijnen van Sciensano gelden de hierna vermelde richtlijnen en acties voor personen die positief hebben getest op het coronavirus, en voor personen van wie de huisarts heeft vastgesteld dat een besmetting met het coronavirus zeer waarschijnlijk is. We noemen deze groep ‘bevestigde gevallen van COVID-19’.

Je bent een deelnemer
Als wij weten dat een van jouw recente Vlerick-contacten een bevestigd of zeer waarschijnlijk geval van COVID-19 is, dan neemt jouw Vlerick-PM of accountmanager contact met je op, om meer informatie te verstrekken over de richtlijnen die je moet volgen. Zo kunnen we waakzaam blijven over de gezondheid en veiligheid van onze Vlerick-community. De aanpak verschilt afhankelijk van het risiconiveau van het contact.

Bovenop de voorwaarden in het diagram worden onderstaande situaties ook beschouwd als een hoog risico:

 • contact met iemand die meer dan 48 uur verbleef in een rood gebied in het buitenland
 • elk contact dat volgens de ‘Coronalert’ app als een hoog risico beschouwd wordt

Als je een hoogrisicocontact hebt gehad met iemand die positief getest heeft op Covid-19, wordt je gevraagd om de campus onmiddellijk te verlaten en contact op te nemen met je huisarts. Volgens de huidige maatregelen van de overheid moet je in quarantaine gaan en mag je je woning alleen verlaten voor essentiële boodschappen. Tijdens deze quarantaine is het belangrijk dat je je toestand goed in de gaten houdt en waakzaam bent voor enige symptomen. Ten vroegste 5 dagen nadat je een hoogrisicocontact hebt gehad, kan je je laten testen.

 • Wanneer deze test negatief is, dan mag je de quarantaineperiode beëindigen 7 dagen na het moment waarop je een hoogrisicocontact had. Een verhoogde waakzaamheid blijft noodzakelijk tot 14 dagen na het contact.
 • Wanneer de test positief is, dan blijf je in quarantaine tot 7 dagen na het moment van de test. De officiële procedure voor contact tracing wordt opgestart.
 • Wanneer er geen test kan uitgevoerd worden, duurt de quarantaineperiode 14 dagen.

Als je een laagrisicocontact hebt gehad met iemand die positief getest heeft op Covid-19, is een quarantaine volgens de maatregelen van de overheid niet nodig. Je kunt in dat geval dus naar de campus komen. Beperk je sociale contacten tot een minimum en volg de afstands- en hygiënemaatregelen.

We hebben er overigens alles aan gedaan opdat vrijwel al je contacten bij Vlerick laagrisicocontacten zijn. Houd je aan alle ingevoerde richtlijnen en maatregelen, zodat we een omgeving kunnen blijven waar het risico op besmetting laag is.

Lokale coronamaatregelen in België

De Belgische regering bepaalt het risiconiveau van elke gemeente, elk arrondissement, elke provincie en elk gewest in België op basis van het aantal nieuwe coronabesmettingen in het gebied tijdens de laatste zeven dagen. Elk COVID-19-risiconiveau krijgt een andere kleurcode.  

Nulrisico: groen
Laag risico: geel
Matig risico: oranje
Hoog risico: rood

Hier vind je meer informatie over de kleuren van verschillende gebieden in België. 

Deelnemers en bezoekers
Als je in een Belgisch gebied woont waar specifieke coronamaatregelen gelden, vragen we je om de regels van dat specifieke gebied zorgvuldig na te leven.

Specifiek protocol voor onze campussen / Vlaamse universiteiten / Business School 
De VLIR (Vlaamse Interuniversitaire Raad) heeft een pandemiematrix opgesteld met concrete veiligheidsmaatregelen voor elk van de vier pandemieniveaus. Wij houden ons aan dat protocol. Hier vind je een overzicht van deze matrix.

We volgen eventuele veranderingen in de richtlijnen voor Gent, Brussel en Leuven op de voet en brengen je op de hoogte als deze veranderingen een invloed hebben op ons coronaprotocol en/of de door ons genomen maatregelen.

Na aankomst uit het buitenland  

Wanneer je uit het buitenland komt en onze campussen wilt bezoeken, vragen we je om rekening te houden met de richtlijnen van de Belgische overheid.

Als je uit een rood land of gebied in het buitenland komt en als je daar langer dan 48u verbleven hebt, houd je dan aan de verplichte quarantaineperiode van 7 dagen na je aankomst in België en laat een Covid-19 test uitvoeren op dag 5 van de quarantaine. Je mag deze quarantaine stopzetten na dag 7 wanneer de uitgevoerde test negatief is. Als je positief test, start er (te beginnen vanaf de testdag) een nieuwe periode van 7 dagen verplichte quarantaine.  

Hier vind je alle actuele informatie over kleurcodes voor landen en zones.

Permanente follow-up

Onze interne Corona-taskforce blijft alle COVID-19-updates van de overheid op de voet volgen en beoordelen. Op basis van deze permanente evaluatie zal het team aanbevelingen blijven formuleren, zodat we onze maatregelen waar nodig voortdurend kunnen bijsturen. Zo kunnen we op een correcte, evenwichtige en doeltreffende manier reageren op elke nieuwe ontwikkeling.

Tijdens de lockdown van de voorbije maanden hebben we bewezen dat we snel kunnen overschakelen van fysieke naar hybride of onlinelessen. Mocht er dus een nieuwe besmettingsgolf of zelfs een lockdown komen, dan schakelen we meteen weer over naar 100% online.

Onze professoren en lesgevers zijn bedreven in onlinelesmethodes en onze opleidingscoördinatoren zijn uitgegroeid tot bekwame moderatoren en audiovisuele producers. We kunnen studenten en deelnemers die op afstand lessen volgen, dus een optimale ervaring garanderen. Uit onze Learning Impact Indicator – waarmee we de kwaliteit van onze leertrajecten meten – blijkt zelfs dat de tevredenheid tijdens de lockdown nog hoger lag dan ervoor.

Je mag dus gerust zijn dat Vlerick Business School in alle opzichten voor je klaarstaat om je een hoogwaardig en succesvol leertraject te bezorgen.

Vragen

Heb je vragen of maak je je ergens zorgen over? Neem via [email protected] contact op met onze Coronataskforce.

Accreditaties
& rankings

Equis Association of MBAs AACSB Financial Times