Etex

“Het is een investering in talent”

“Wij proberen de afstand tussen onze executives en andere medewerkers zo klein mogelijk te houden. We willen onze jonge professionals inzicht geven in de Etex-groep en in de strategische keuzes die we maken.” Myriam Macharis, Human Resources Director bij Etex vertelt enthousiast wat Etex wil bereiken met het Etex Management Programme.

Onze markt evolueert met een ongekende snelheid en wordt door de globalisering steeds complexer. En niet alleen de economische situatie is veranderd, Etex is ook een internationale speler geworden. “Onze core business is nog steeds dezelfde, maar ons productaanbod en de toepassingen zijn enorm ge-evolueerd. Terwijl we vroeger vooral organisch groeiden, is onze recente groei vooral te danken aan een aantal internationale acquisities. Nieuwe bedrijven en culturen zorgen voor een nieuwe complexiteit van bedrijfsvoering. Precies daarom is het des te belangrijker om onze toekomstige managers te ondersteunen en hen bewust te maken van deze toenemende diversiteit.

Aanbevelingen worden ter harte genomen

Etex combineert interne en externe opleidingen. Het Etex Management Programme dat we ontwikkelden met Vlerick richt zich tot jonge professionals die net de stap naar een managementfunctie gemaakt hebben of dat in de nabije toekomst zullen doen. De combinatie van theorie en praktijk, gebracht door experten van Vlerick en Etex samen, resulteert in een opleiding die alle aspecten van management covert. In een van de edities werden de corporate values onder de loep genomen. De conclusies en aanbevelingen werden meteen ter harte genomen door het management van Etex.

Flexibele aanpak

Een belangrijk onderdeel van het Etex Management Programme is het groepswerk, waarbij in kleine werkgroepjes rond thema’s aangebracht door Etex overlegd wordt. In de afsluitende sessie worden de resultaten van dat groepswerk voorgelegd aan de lijnmanagers en aan het managementcomité. Vlerick stelt zich ook heel flexibel op. Na elke sessie evalueren we en sturen we bij waar nodig. Zo schakelden we van vijf 4-daagse modules over op vier 5-daagse zodat het ook voor geïnteresseerden buiten Europa interessant wordt. Vlerick zet bovendien een onlineplatform op zodat virtuele meetings tijdens de opleiding opgezet kunnen worden met Etex-collega’s wereldwijd.

Duurzame netwerken

Onze deelnemende collega’s zijn laaiend enthousiast over dit initiatief. En niet alleen over de inhoud van de opleiding, maar ook over de netwerkmogelijkheden. De opleiding heeft een grootschalig en actief intern netwerk in gang gezet. De presentaties tijdens de slotsessie geven iedereen de kans wat de toekomst bij Etex kan brengen. Het is een zalige ervaring als je ziet hoe natuurlijke leiders naar voren stappen.“

Myriam bevestigt wel dat dergelijke opleiding heel veel commitment van het management vraagt. Maar ze is er ook van overtuigd dat het werkt. “Het is een investering in jong talent’.

Accreditaties
& rankings

Equis Association of MBAs AACSB Financial Times