Janssen Pharmaceuticals

Tom AelbrechtJanssen Pharmaceuticals - Entrepreneurial Boot Camp

Janssen Pharmaceuticals maakt een ommezwaai naar klantgericht ziektemanagement, als antwoord op de veranderingen in de markt. Deze aanpassing van het businessmodel vraagt een multidisciplinaire aanpak, die heel het bedrijf en heel de sector beïnvloedt. Om innovatieve ideeën te genereren en te implementeren werd het Venture & Incubation Centre (VIC) in het leven geroepen. Tom Aelbrecht, Director van het VIC, legt uit hoe entrepreneurial boot camps een rol spelen bij de transformatie van het businessmodel. “Het VIC heeft tot doel zowel de topline als de bottomline groei te stimuleren aan de hand van nieuwe initiatieven die los van core business ontwikkeld worden. In het VIC willen we de entrepreneurial spirit aanmoedigen en een community creëeren die openstaat voor open innovatie.’

Een stage-gate proces

De bootcamps zijn de eerste fase van het stage-gate proces. Iedereen kan ideeën lanceren, en als ze de selectiecriteria halen worden ze verder ontwikkeld in een het bootcamp en finaal voorgesteld aan een jury van directieleden. Goedgekeurde ideeën verschuiven dan naar de incubatiefase: wie het idee lanceerde krijgt dan de kans op de verdere ontwikkeling ervan te focussen: een prototype ontwikkelen, klanten indentificeren, enz. Tom licht toe: “Om de levensvatbaarheid van deze ideeën te verhogen, werken we nauw samen met alle stakeholders in de organisatie, zoals finance, legal en marketing. Een eenmaal het idee klaar is om te lanceren in de markt, wordt het geïntegreerd in een van de bestaande business units, of verschuift het naar een spin-off.”

Niets dan lof

Tom Aelbrecht heeft niets dan lof voor dit initiatief. “De echte kracht van een bootcamp zit in de coaching, en precies daar speelt Vlerick een grote rol. De uitgebreide businesservaring van de Vlerick-experts is van onschatbare waarde voor de omschakeling van ideeën naar haalbare producten. Bovendien heeft de School een academisch en zakelijk netwerk dat zeer interessant is voor toekomstige initiatieven.
De bootcamps bieden onze mensen de kans om hun ideeën in ware producten om te zetten. Van een motiverende factor gesproken! Wat mij betreft is de impact op de motivatie van onze medewerkers een even belangrijke meerwaarde als de winst die uit de nieuwe ideeën voortspruit.

Bootcamps

“Bootcamps omvatten doorgaans 3 tweedaagse residentiële sessies, telkens met drie weken tussen. Het is onze taak om deelnemers te coachen net zoals een investeerder zou doen bij nieuwe ideeën” zo vertelt prof. dr. Walter Van Dyck. Het concept heeft gelijkenissen met het tv-programma Dragon’s Den, een reality show waarbij ondernemers de kans krijgen hun ideeën voor te stellen aan een panel van succesvolle zakenmensen die er prat op gaan hun geld te investeren in de beste ideeën. We hanteren een mix van meteen bruikbare theorie, toegepast op het bedrijf in kwestie, coaching en groepsdiscussies. Tijdens het bootcamp worden de ideeën gefinetuned en omgezet in haalbare businessideeën. Die ideeën worden dan aan een jury voorgesteld, samengesteld uit Vlerick-medewerkers en het senior management van het bedrijf. De ultieme beloning: een ‘go’ om het idee te implementeren.
 

Accreditaties
& rankings

Equis Association of MBAs AACSB Financial Times