Umicore

Umicore: “Entrepreneurs van de toekomst”

‘Vlerick beantwoordde perfect aan onze vereisten, en onze deelnemers konden dankzij de opleiding een reeks nieuwe businessopportuniteiten identificeren.”

De behoefte van de klant

Umicore is een internationale topspeler met vestigingen op elk continent. Een nieuwe businessstrategie en een toenemende internationalisering, waaronder de uitbouw van onze activiteiten in China heeft Umicore ertoe aangezet een internationale opleiding op maat te ontwikkelen voor managers met leiderschapspotentieel.

De ontwikkeling van de opleiding

“Entrepreneurs van de toekomst” brengt Umicore- managers van over de hele wereld samen. De doelgroep van deze opleiding zijn managers met 5 tot 10 jaar operationele ervaring. Naast de overdracht van theoretische kennis en praktische vaardigheden, had de opleiding vooral tot doel de interactie te stimuleren tussen managers van verschillende regio’s en business units. De opleiding bood ook een unieke kans om nieuw talent in contact te brengen met seniormedewerkers. En om het internationale aspect te benadrukken werden de drie modules op drie verschillende locaties georganiseerd: in België, in China en in Canada, zo vertelt Mark Dolfyn, HR Development Manager bij Umicore.

Umicore had een duidelijk doel voor ogen toen ze Vlerick Business School contacteerden. “Ze wilden de opleiding zelf opbouwen rond drie specifieke domeinen: de eigen business, de persoonlijke ontwikkeling en de organisatorische ontwikkeling. Verder waren er twee extra vereisten: door het internationale karakter van zowel de opleiding als de deelnemers verwachtte Umicore een internationaal team van lesgevers; en daarnaast moest de School bereid zijn samen te werken met de American Centre for Sports Psychology, dat gespecialiseerd is in coaching en leiderschapsontwikkeling.

Het resultaat

De opleiding was een heel inspirerende ervaring voor Umicore en de deelnemers. Dankzij de leiderschapscoaches die elke sessie aanwezig waren was persoonlijke ontwikkeling de rode draad doorheen de opleiding. Elke deelnemer bereidde een bepaald project voor waarbij ze focusten op een aspect van hun huidige job en waarin ze wilden groeien. Een aantal thema’s werden plenair besproken, anderen in kleinere groepjes. Dolfyn concludeert: “Het belangrijkste resultaat van de opleiding zijn de nieuwe businessopportuniteiten die naar boven gekomen zijn”.

Accreditaties
& rankings

Equis Association of MBAs AACSB Financial Times