Applicatie & Toelating

Interesse in het DBA-programma? Ontdek hier de toelatingsvoorwaarden en hoe je je moet aanmelden.

TOELATINGSVOORWAARDEN

Om toegelaten te worden tot het DBA-programma, moet je aan volgende voorwaarden voldoen:

 • Je behaalde een Master of gelijkwaardig diploma en bent afgestudeerd met onderscheiding
 • Je hebt minstens tien jaar werkervaring, inclusief enkele jaren op managementniveau
 • Je slaagt voor de GMAT of GRE-toelatingstest * 
 • Je slaagt voor het examen Engelse taalbeheersing ** 
 • Je geeft blijk van een sterke motivatie
 • Je formuleert een onderzoeksidee dat aansluit bij onze onderzoeksexpertise en dat academisch relevant is
 • Je verzekert je van de steun van twee promotoren – één van Universiteit Gent en één van KU Leuven. Wij helpen je in je zoektocht

* Kandidaten die tijdens hun academische loopbaan uitstekende resultaten behaald hebben aan een gerespecteerde en geaccrediteerde instelling kunnen hiervoor een vrijstelling krijgen.
** Kandidaten voor wie Engels de moedertaal is of kandidaten die hun vooropleiding in het Engels hebben afgerond, kunnen hiervoor een vrijstelling krijgen
.


TERMIJN?

We nemen doorlopend kandidaturen in overweging. Elke maand komt het DBA comité samen om de lopende dossiers te bespreken. Eens aanvaard, kan je in het programma instappen in oktober.

PROCEDURE?

Het toelatingsproces bestaat uit twee delen: de geschiktheidstest en het onderzoeksidee. We raden aan voldoende tijd te voorzien om je applicatie voor te bereiden en de procedure te doorlopen:

 


(klik voor een grotere afbeelding)


1. De geschiktheidstest

In dit stadium beoordelen we of je voldoet aan de toelatingsvereisten en leren we graag meer over je motivatie om aan het programma deel te nemen.

Om je kandidaat te stellen, vul je het online formulier in en bezorg je ons:

 • Curriculum vitae
 • Diploma/afschriften
 • Een scan van je identiteitskaart of paspoort
 • Het scorerapport van je GMAT/GRE (indien van toepassing)
 • Het scorerapport van je examen Engelse taalbeheersing (indien van toepassing) 

Ook vragen we je een kort essay te schrijven waarin je de titel en het onderwerp van je onderzoek uiteenzet, naar twee relevante wetenschappelijke artikels refereert en de redenen voor de keuze van het onderwerp aanhaalt.

De volgende open source databanken kunnen helpen bij de zoektocht naar wetenschappelijke artikels:

Eens we over alle documenten beschikken en overtuigd zijn dat je aan de voorwaarden voldoet, nemen we contact op en plannen we een diepgaand interview met de academisch directeur in om je onderzoeksvoorstel te bespreken.

Vervolgens neemt het DBA comité een beslissing over je dossier. Als het DBA comité positief advies geeft omtrent je geschiktheid voor het programma, word je toegelaten tot het tweede deel van het toelatingsproces.

2. Het onderzoeksidee

In het tweede deel van het toelatingsproces ontwikkel je – met de hulp van twee supervisoren – het onderzoeksonderwerp verder uit tot een onderzoeksidee. We begeleiden je in je zoektocht naar en introduceren je bij potentiële supervisoren. Zij zullen je op basis van hun expertise input geven, je op relevante academische literatuur wijzen en op weg zetten bij het uitschrijven van je initiële onderzoeksidee.

Deze template dient als richtlijn bij het schrijven van het onderzoeksidee en bevat de volgende onderdelen:

 • De specifieke onderzoeksvragen 
 • De onderzoeksdoelen 
 • De vooropgestelde onderzoeksmethode en data-analyse 
 • De relevantie van het onderzoek voor de academische wereld en daarbuiten 
 • Hoe het onderzoek zich verhoudt tot de huidige stand van zaken binnen de wetenschappelijke literatuur 

Het onderzoeksidee, alsook de feedback van de supervisoren, worden opnieuw voorgelegd aan het DBA comité. Bij een positieve beoordeling word je toegelaten tot het programma en kan je je inschrijven.

Accreditaties
& rankings

Equis Association of MBAs AACSB Financial Times