Doctoraatsleven

Een doctoraatsprogramma is een veeleisend traject, maar we helpen en ondersteunen je graag bij het realiseren van je academische ambities.

   

Ondersteuning

Een Doctorate in Business Administration is bij uitstek een individueel kennistraject. Maar dat neemt niet weg dat je kunt rekenen op een uitgebreid team:

Je promotor

Als experten in je vakgebied spelen je promotoren een cruciale rol in je DBA-traject. Je hebt normaal minstens twee promotoren, één verbonden aan Universiteit Gent, Faculteit Economie en Bedrijfskunde en één verbonden aan KU Leuven, Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen. Je promotoren bieden de nodige steun en begeleiding tijdens je onderzoek en nemen ook een rol in het beoordelen van doctorale opdrachten tijdens de studiefase.

Je begeleidingscomité

Het begeleidingscomité bestaat uit je promotoren en twee of drie andere academici. Samen volgen ze je voortgang op aan de hand van je jaarlijkse voortgangsrapport. Bij de voltooiing van je doctoraatstraject beslissen zij of je je doctoraatsverhandeling kunt indienen voor verdediging.

  

Het doctoraatscomité

Dit comité volgt en begeleidt iedere DBA-deelnemer tijdens het vierjarige traject. Ze keuren voorstellen voor je persoonlijk groeipakket goed, alsook mogelijke vrijstellingen of alternatieve opleidingen. Ze fungeren als juryleden bij de presentatie van je onderzoeksvoorstel.

Het DBA team

Het DBA-team bij Vlerick ondersteunt je tijdens het hele traject en is je eerste contactpunt voor de modules en de organisatie van opdrachten, conferenties en je persoonlijke groeipakket. Ze helpen je ook met praktische zaken, zoals het regelen van accommodatie voor sessies die op de campus plaats hebben.

Tijdsinvestering

Een Doctorate in Business Administration is een intensief programma en vergt niet alleen heel wat tijd voor studie en onderzoek, maar ook voor persoonlijke groeiactiviteiten.

Het is de bedoeling dat je zowel verplichte als optionele activiteiten opneemt.

Verplichte activiteiten

Voor je jouw doctoraat kan verdedigen aan Universiteit Gent, Faculteit Economie en Bedrijfskunde of aan KU Leuven, Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen, moet je:

 • Vijf DBA cursussen succesvol afronden (onderzoeksmethodologie en transferable skills) 
 • Vier schriftelijke opdrachten succesvol afronden:
  • Schriftelijk examen
  • Pilootonderzoek
  • Literatuuronderzoek
  • Onderzoeksvoorstel en impactplan
 • Drie doctoraatsseminaries succesvol afronden:
  • Presentatie van je onderzoeksvoorstel 
  • Eerste doctoraatsseminarie over je eerste paper
  • Tweede doctoraatsseminarie over je tweede paper
 • Minstens twee mondelinge presentaties geven op conferenties
 • Minstens twee events voor persoonlijke groei bijwonen (goedgekeurd door je promotoren en het doctoraatscomité)
 • Jaarlijkse voortgangsrapporten indienen
  

Optionele activiteiten

Niet iedereen vangt een doctoraatstraject aan met dezelfde ambities en doelen voor ogen. Het is een uiterst persoonlijke keuze. Daarom bieden we ook een reeks optionele activiteiten aan, die je op basis van hun relevantie kunt integreren in je persoonlijk groeipakket.

Wil je je business kennis verdiepen of uitbreiden? Wil je je carrière een nieuwe wending geven? Of spreekt de onderwijswereld je wel aan? Je hebt keuze uit activiteiten uit volgende trajecten:

 • Onderwijstraject: scherp je onderwijsvaardigheden aan met voorbereidende seminaries en onlineopleidingen
 • Onderzoekstraject: verruim je onderzoeksvaardigheden met academisch schrijven en bijwonen van academische conferenties
 • Businesstraject: breid je professioneel netwerk uit, woon specifieke events in je vakgebied bij en volg aanvullende opleidingen in een specialisatie naar keuze
Werkplanning

Dit programma werd speciaal uitgewerkt om je een maximum aan flexibiliteit te bieden. Je hoeft verspreid over vier jaar slechts een tiental keer naar België te komen voor de verplichte elementen. Verder maken we maximaal gebruik van onlinehulpmiddelen die je altijd en overal kunt raadplegen.

Ook de doorlooptijd van het programma is flexibel:

 • Je kunt 18 tot 24 maanden besteden aan het studieluik.
 • Je krijgt 24 tot 30 maanden de tijd voor het onderzoeksluik

Als je promotoren en het doctoraatscomité daarmee instemmen, kunnen de doorlooptijden ook worden verlengd.

Accreditaties
& rankings

Equis Association of MBAs AACSB Financial Times