afstuderen

Ontdek wat je moet doen om een certificaat in managementonderzoek en je doctoraatstitel te behalen. Aan alle voorwaarden moet in het Engels voldaan worden.

CERTIFICAAT IN MANAGEMENTONDERZOEK

Zodra je het eerste luik van het doctoraatsprogramma hebt afgerond en met success slaagt voor de presentatie van je doctoraatsvoorstel, krijg je een certificaat in managementonderzoek van Vlerick Business School.

Om in aanmerking te komen voor dit certificaat, moet je voldoen aan het volgende:

 • Alle opleidingen en alle opdrachten succesvol afronden
  • Een literatuuronderzoek schrijven
  • Een pilootonderzoek doen
  • Slagen voor een schriftelijk examen
  • Een onderzoeksvoorstel en impactplan indienen  
 • Je onderzoeksvoorstel presenteren en succesvol verdedigen voor het doctoraatscomité
 • Een jaarlijks voortgangsrapport indienen

Zodra je onderzoeksvoorstel aanvaard is, kun je overgaan naar het onderzoeksluik van het programma.

   


DOCTORAATSTITEL

Om je doctoraat te kunnen verdedigen, moet je – naast bovenstaande - voldoen aan het volgende:

 • Twee events voor persoonlijke groei bijwonen
 • Twee presentaties geven op conferenties
 • De voortgang van je onderzoek presenteren op twee doctoraatsseminaries
 • Je definitieve doctoraatsverhandeling indienen
 • Een jaarlijks voortgangsrapport indienen

Wat gebeurt er na het indienen van je doctoraatsverhandeling?

Een examencommissie wordt samengesteld om je verhandeling te evalueren. Zij beslissen of je in aanmerking komt voor de publieke verdediging van je doctoraat.

Na een geslaagde publieke verdediging krijg je een gezamenlijk doctoraatsdiploma van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van Universiteit Gent en van de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen van KU Leuven.


 

Accreditaties
& rankings

Equis Association of MBAs AACSB Financial Times