Programmastructuur

Dit vierjarige programma is onderverdeeld in een studieluik en een onderzoeksluik, waarin we de nodige tools en vaardigheden aanreiken voor het schrijven van je doctoraatsthesis.

Het deeltijdse DBA-programma is opgebouwd met het oog op flexibiliteit. Een groot deel van het programma bestaat uit zelfstudie en kun je dus combineren met je professionele activiteiten. Verder staan er jaarlijks enkele sessies op onze campus op de agenda. Je werkt nauw samen met je promotoren en je kunt rekenen op de steun van een begeleidings- en doctoraatscomité.

Eerste luik: studiefase

Je ontwikkelt in eerste instantie de vaardigheden en kennis die je nodig hebt om innovatief en baanbrekend doctoraatsonderzoek te doen en een thesis te schrijven. Je neemt deel aan seminaries en modules (zowel online als op de campus) en je werkt een onderzoeksvoorstel uit.

Deel 1:
Je onderzoekscapaciteiten ontwikkelen
Modules:
 • Inleiding tot academisch onderzoek
 • Kwantitafief onderzoek I & II
 • Kwalitatief onderzoek
 • Het bestuderen van organisaties en individuen 

Je werkt eerst de inleidende module af. Daarna kun je in willekeurige volgorde volgens je eigen agenda de andere modules volgen.

Het is mogelijk om een module te vervangen door een soortgelijke opleiding of een vrijstelling aan te vragen, maar dan moeten zowel je promotoren als het doctoraatscomité daarmee instemmen.

Deel 2:
Engageer je in de academische community

Je geeft een presentatie op de DBA conferentie.

Deel 3:
Je doctorale opdrachten
 • Je doet een literatuuronderzoek
 • Je doet een pilootonderzoek
 • Je legt een schriftelijk examen af over een leeslijst voor jouw vakgebied
 • Je bereidt je onderzoeksvoorstel en impactplan voor
 • Je presenteert je voorstel op een doctoraatsseminarie
Deel 4:
Je persoonlijke en professionele ambities

Je krijgt toegang tot business- en onderzoekevents die relevant zijn voor jouw vakgebied en die aansluiten bij je ambities.

Je kan combineren uit volgende trajecten om specifieke vaardigheden aan te scherpen:
 • Onderwijstraject
 • Onderzoekstraject
 • Businesstraject
Tweede luik: onderzoeksfase

Dit luik is gericht op het uitvoeren van jouw onderzoek en het uitwerken van je thesis, die je zult presenteren op conferenties en uiteindelijk zult verdedigen voor een examencommissie.

Deel 1:
Je onderzoekscapaciteiten ontwikkelen

Je werkt je thesis uit met de steun van je promotor en je begeleidingscomité.

Deel 2:
Engageer je in de academische community

Je geeft minstens één mondelinge presentatie op een conferentie.

Deel 3:
Je doctorale opdrachten
 • Je bespreekt je voortgang met je begeleidingscomité in twee doctoraatsseminaries
 • Je neemt deel aan een voorverdediging aan Universiteit Gent of KU Leuven
 • Je stelt je onderzoek officieel voor tijdens je finale doctoraatsverdediging aan Universiteit Gent of KU Leuven
Deel 4:
Je persoonlijke en professionele ambities

Je krijgt toegang tot business- en onderzoekevents die relevant zijn voor jouw vakgebied en die aansluiten bij je ambities.

Net als in het eerste luik kun je ook hier activiteiten combineren uit volgende trajecten om specifieke vaardigheden aan te scherpen:
 • Onderwijstraject
 • Onderzoekstraject
 • Businesstraject
Een programma op maat

Jouw onderzoek is uniek en dat geldt ook voor het DBA-programma. Je krijgt de kans om zelf een persoonlijk groeipakket samen te stellen met een combinatie van diverse onderzoeks-, business en onderwijsactiviteiten die aan jouw behoeften en ambities beantwoorden. Je kan deelnemen aan lokale en internationale academische conferenties, onderzoekevents en netwerkactiviteiten. Wil je liever een academische richting uit om les te geven aan studenten, dan kun je ook seminaries volgen om je onderwijsvaardigheden bij te schaven.

Accreditaties
& rankings

Equis Association of MBAs AACSB Financial Times