Foto/video toestemmingsformulier

Ik geef Vlerick Business School toestemming om tijdens mijn opleidingsprogramma aan Vlerick Business School

  • foto’s en/of video-opnames van mijzelf te nemen en/of te maken; en 
  • deze foto’s en/of video-opnames te gebruiken in alle offline communicatie (programmabrochures, posters, etc.) en online communicatie (website, online banners, sociale media, etc.) gemaakt en gebruikt door Vlerick Business School voor marketing- en publiciteitsdoeleinden.

Ik begrijp dat 

  • mijn foto’s en/of video-opnames worden bewaard in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming; 
  • de beelden van mezelf die zijn vastgelegd in de video-opnames en/of foto’s de intellectuele eigendom van Vlerick Business School zullen zijn en dat alle andere intellectuele eigendom die in de opnames voorkomt ook aan Vlerick Business School zal toebehoren.

Ik ga akkoord om 

  • alle eigendomsrechten in mijn opnames onherroepelijk toe te wijzen aan Vlerick Business School; 
  •  afstand te doen van alle morele rechten met betrekking tot mijn uitvoering in de film en/of opnames van Vlerick Business School.

Ik kan Vlerick Business School – op elk moment - vragen om (bepaalde) beelden van mijzelf niet (meer) te gebruiken, in welk geval ze niet zullen worden gebruikt in toekomstige communicatie, maar wel nog zullen verschijnen in communicatie die al in omloop is, door een e-mail te sturen naar [email protected].

Accreditaties
& rankings

Equis Association of MBAs AACSB Financial Times