Leren met impact

VAN INSPIRATIE TOT RESULTAAT

Wij willen u inspireren met de deskundigheid van onze lesgevers en de ervaring van uw collega's. Bovendien dagen wij u uit en ondersteunen wij u om het verschil te maken voor uw organisatie en uw eigen leiderschapstraject.


boardgame GEEF VORM AAN UW LEERERVARING

Uw leertraject zal verschillende vormen aannemen, en hoe meer betrokkenheid u aan de dag legt, hoe meer u en uw mededeelnemers eruit zullen halen. Actieve face-to-face sessies in onze learning labs worden gecombineerd met opportuniteiten om samen te werken en toe te passen wat u geleerd hebt tijdens de lessen en ook online. Webinars, simulaties, rollenspelen, opdrachten, … helpen stuk voor stuk om uw leerervaring kracht bij te zetten. Bovendien omvatten onze langetermijnopleidingen een bedrijfsproject om een concrete businessuitdaging op te lossen. Dit biedt uw organisatie een concrete en onmiddellijke ROI en verhoogt uw impact. Onze ‘Design Guide of the Vlerick Learning Journeys’ en ‘Experience the Vlerick Learning Journeys’ bieden u een overzicht van actief leren bij Vlerick.

COMMUNITY BUILDING

Networking Sociaal leren is cruciaal − en de leszaal is niet de enige plaats waar dit gebeurt. U leert niet alleen van de lesgever die voor de groep staat, maar ook van de persoon die naast u zit. Wanneer u een lange termijn opleiding bij ons volgt, meldt u zich aan op ons online sociaal platform − V-Talks − waardoor u uw doelstellingen en uitdagingen kunt delen met uw groep en vragen kunt stellen aan uw mededeelnemers. Omdat input van anderen inspirerend kan zijn voor uw eigen denkwijze, biedt dit platform u de mogelijkheid om zelfs buiten de lessen te leren. En als cruciaal onderdeel van de community building creëert u een levendig netwerk dat ook lang na het einde van de opleiding waardevol blijft. We stimuleren onze deelnemers om voor, tijdens en na de opleiding met elkaar te connecteren, aangezien leren alleen impact heeft wanneer u het vertaalt naar uw werkomgeving. Het bouwen van uw persoonlijk netwerk en het delen van ervaringen met peers stimuleert dit proces.

DIGITAL LIFESTYLE

Digitaal − het nieuwe normaal in de zakenwereld − zal ook uw leerproces versterken. Ons V-Talks-platform (voor lange termijn opleidingen) en het gebruik van een tablet (voor alle opleidingen) verlenen u toegang tot al het lesmateriaal – altijd en overal – en bieden u de mogelijkheid om meer te doen dan alleen notities te nemen: foto's maken van de flipchart tijdens een brainstormingoefening, een video opnemen van een rollenspel, deelnemen aan een opiniepeiling, samen een Wikipagina maken … en onmiddellijk delen met uw groep.

Het leertraject als veranderingsproces

Datum: 08 november 2016

Categorie: Opiniestukken

De onderwijswereld verandert snel. Met behulp van moderne technologieën kunnen we het leerproces vandaag loskoppelen van het leslokaal en integraal naar het internet brengen. Maar zijn we de kernvraag niet uit het oog verloren in onze zoektocht naar het antwoord op wat de technologische vooruitgang in petto heeft voor het onderwijs? Richten we ons te sterk op technologie, en zijn we vergeten wat leren echt inhoudt? Wij willen deelnemers actief betrekken in het proces van kennisverwerving als onderdeel van een transformationeel leertraject.

Lees meer

Accreditaties
& rankings

Equis Association of MBAs AACSB Financial Times