Inhoud

Het Future Grid Managers Programma bestaat uit 3 modules:

Module 1: Het kader vormgeven - Londen

Simulatie van het pakket ‘Schone Energie voor alle Europeanen’
Wat houden deze maatregelen in? Hoe beïnvloeden ze uw organisatie en de sector in zijn geheel? Wat zijn de uitdagingen, en nog belangrijker: wat zijn de opportuniteiten?

Deze businessgame werd uitgewerkt rond het Pakket Schone Energie van de EU. U verwerft heel wat waardevolle inzichten in deze uitgebreide, ambitieuze maatregelen en komt meer te weten over de substantiële invloed die ze kunnen hebben op uw organisatie. U verbetert uw kennis van de belangrijkste economische, technische en beleidsgerelateerde aspecten en ontwikkelt strategieën om met andere stakeholders tot overeenstemming te komen.

Meer dan een marktstrategie
Om in de complexe, onzekere wereld van vandaag te kunnen concurreren, moet de strategie van uw organisatie aangepast worden. Bovendien moet die strategie geschikt zijn voor zowel uw niet-marktgerelateerde omgeving (juridische, politieke en sociale context van de organisatie) als uw markt. In deze sessie analyseert u politieke, juridische en maatschappelijke bronnen van spanning en ambiguïteit. U maakt gebruik van een framework om problemen te identificeren die de reputatie van uw organisatie kunnen schaden en deze ook aan te pakken. Wanneer dergelijke problemen strategisch aangepakt worden, kunnen ze u een concurrentievoordeel bieden.

Onderhandelen op basis van niet-marktgerelateerde strategieën
Wanneer overtuigingskracht efficiënt benut wordt, kunt u de denkwijze en het gedrag van anderen beïnvloeden en op doeltreffende manier informatie overbrengen. Deze vaardigheid helpt u om sterke relaties op te bouwen, meer invloed uit te oefenen op collega’s en een positief beeld neer te zetten van uw organisatie. Tijdens deze sessie verfijnt u uw onderhandelings- en overtuigingsvaardigheden om nog beter aansluiting te vinden bij stakeholders uit de Europese energiesector.

Module 2: Innovatieve bedrijfsvoering

Bootcamp Bedrijfsmodelinnovatie
Succesvolle organisaties maken geen onderscheid tussen klantgerichtheid en innovatie. Zij hanteren een outside-inperspectief: in plaats van gewoon door te gaan met zaken waar ze goed in zijn, maken ze gebruik van hun markt om hun strategie te bepalen. Deze sessie draait om relaties, verandering en samenwerking. U leert hoe ook uw organisatie een outside-inperspectief kan hanteren door in te spelen op de markt, antwoorden te bieden op de behoeften van de klant en interessante samenwerkingen af te sluiten. Tijdens deze praktische, actieve sessie worden deelnemers gecoacht met activiteiten waarbij ze bedrijfsmodellen uitdenken die nog competitiever en klantgerichter zijn. Op het einde van de dag pitchen de deelnemers hun projecten voor een Senior Management Energy Committee.

Concepten m.b.t. klantbetrokkenheid & keynotes van C-level executives
De ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen en de digitalisering van het energiesysteem hebben op Europees niveau geleid tot ingrijpende veranderingen. Door de toenemende behoefte aan flexibiliteit spelen klanten steeds vaker een actieve rol in de energietransitie: dankzij slimme netwerken, slimme woningen en nieuwe diensten kunnen ze het heft in eigen handen nemen en zelf bepalen hoe ze hun elektriciteit gebruiken en verbruiken. Tijdens deze praktische sessie zullen we dit onderwerp uitgebreid bespreken en best practices en ervaringen uitwisselen.

Kernbegrippen m.b.t. digitale innovatie & keynotes van C-level executives
Hoewel we in een digitaal tijdperk leven, hebben veel mensen maar een vaag idee van wat ‘digitaal’ precies inhoudt. Draait het simpelweg rond technologieën als big data, sociale media, de cloud en het Internet of Things of gaat het concept verder dan dat? Deze sessie daagt u uit om te onderzoeken wat digitale transformatie precies inhoudt. U krijgt een framework voor een succesvolle transformatie binnen uw organisatie en neemt deel aan een persoonlijk gesprek met keynotesprekers uit de energiesector.

Module 3: Organisatorische verandering en de toekomst van energie - Rome

Interculturele samenwerking en de Organisatieworkshop (leiderschapssimulatie)
In deze sessie geven onze experts u een inleiding tot interculturele samenwerking en het opbouwen van vertrouwen. Ze maken gebruik van recente studies op intercultureel en zakelijk gebied en focussen op de culturele mix van de groep en hun ervaring met internationale samenwerkingen. In de Organisatieworkshop wordt leiderschap beschouwd als een onderdeel van het systeem. De focus ligt hier op het verbeteren van het systeem, niet van de mensen. Na afloop van deze sessie zult u meer inzicht hebben in de problemen die zich kunnen voordoen op de verschillende niveaus van een organisatie.

Fusies en overnames & keynotes van C-level executives
Energiebedrijven doen vaak fusies en overnames om hun bedrijfsontwikkeling en -strategie naar een hoger niveau te tillen. Om allerlei risico's en dure valkuilen te vermijden is het echter cruciaal dat dergelijke langetermijninvesteringen en -projecten goed doordacht zijn. Deze sessie biedt u de frameworks en middelen om alle mogelijke voor- en nadelen van de potentiële integratie af te wegen, de financiële achtergrond en de beweegredenen van het beoogde bedrijf na te gaan en op de hoogte te zijn van relevante wetten en regelgeving, recente trends enz. Bovendien krijgt u de kans om te brainstormen over gezamenlijke uitdagingen, ervaringen uit te wisselen en beleidsmaatregelen te bespreken die risico's in opportuniteiten kunnen omzetten.

Toekomstscenario’s voor het net
Tijdens de laatste sessie praat u met opinieleiders en bestuurders over thema's als de invloed van technologie op TNB's & DNB's, sectorkoppeling en het ecosysteem van start-ups.

Een unieke leerervaring

Een opleiding bij Vlerick betekent dat je even een stap terug zet en met een andere bril kijkt naar je organisatie. Je ontdekt hoe je uitdagingen aangaat, je slaat de brug tussen kennis en actie die je toepast in je dagelijkse praktijk. Je leert niet alleen van ervaren professoren, maar ook van de andere deelnemers. Zo bouw je aan je zelfvertrouwen en krijg je de kennis mee om succes te boeken in je carrière en je verdere leven.

Vlerick Learning Experience

Bouwen aan verandering binnen uw organisatie?

U wilt uw team een leerervaring aanbieden die écht het verschil maakt in uw organisatie? Een managementopleiding op maat van de specifieke noden van uw business? Contacteer ons en ontdek hoe we voor uw team een opleiding op maat kunnen ontwikkelen. Zo maken uw medewerkers écht het verschil.

Hoe kunnen we u helpen?

Contacteer onze opleidingsadviseur
Programme Advisor
Tel + 32 9 210 98 84
[email protected]
Vind snel uw opleiding!

Download het opleidingsoverzicht

Maak kennis met ons

Infosessies
22 apr
Maak online kennis met onze programme advisor
Categorie: Algemene infosessies

20 mei
Maak online kennis met onze programme advisor
Categorie: Algemene infosessies

08 jun
Maak online kennis met onze programme advisor
Categorie: Algemene infosessies

Nummer 1 voor Executive Education

Accreditaties
& rankings

Equis Association of MBAs AACSB Financial Times