Veelgestelde vragen

Twijfels of onduidelijkheden met betrekking tot je toelatingsaanvraag? We geven hier alvast een antwoord op een aantal veelgestelde vragen. Neem gerust contact op met ons Admissions Team als je meer informatie wenst.


 • D• Moet ik een origineel exemplaar en een beëdigde vertaling indienen van mijn diploma en diplomasupplementen?

Voor de toelatingsaanvraag is een (gescande) kopie van je diploma en/of diplomasupplementen voldoende. Als je wordt toegelaten tot de opleiding moet je ons echter je originele diploma bezorgen, evenals een Engelse vertaling (indien van toepassing) door een beëdigde vertaler. Je diploma indienen kan tot 1 oktober. Verstuur je originele diploma per post of breng het mee in september. We kunnen dan de echtheid van je diploma controleren en een kopie maken. Je kunt ook vragen of je universiteit een e-mail stuurt naar [email protected] om te bevestigen dat je je diploma hebt behaald. In dat geval moet je universiteit de precieze titel van je diploma, je naam, de duur van je studies en de datum waarop je bent afgestudeerd specificeren.

 • • Kan ik het toelatingsexamen opnieuw afleggen als ik niet geslaagd ben?

Je kunt het toelatingsexamen voor een bepaalde opleiding slechts één keer opnieuw afleggen per academische cyclus. Van de Vlerick Business Admissions Test (VBAT) kun je alleen de onderdelen opnieuw afleggen waarvoor je geen goede score hebt behaald.

 • Hoe lang blijft mijn toelating geldig?

Je toelating blijft maximaal twee jaar geldig. Dat betekent dat je je inschrijving slechts één academiejaar mag uitstellen. Met andere woorden, als je wordt toegelaten tot de opleiding die begint in september 2014 maar beslist om je inschrijving uit te stellen, mag je je inschrijven voor de opleiding die begint in september 2015 zonder dat je daarvoor een nieuwe toelatingsaanvraag moet indienen. Je studiefinancieringsaanvraag (indien van toepassing) moet je echter wél opnieuw indienen.

 • Hoelang blijven mijn testresultaten geldig?

GMAT- en GRE-scores zijn normaal vijf jaar geldig. Als je de GMAT of de GRE meer dan vijf jaar geleden hebt afgelegd, is je score niet langer geldig en moet je de test opnieuw afleggen. Als je de test meer dan één keer hebt afgelegd, wordt je hoogste score in aanmerking genomen, op voorwaarde dat je de test niet meer dan vijf jaar geleden hebt afgelegd.

De resultaten van het English Language Proficiency Exam zijn doorgaans twee jaar geldig. Als je de TOEFL meer dan twee jaar geleden hebt afgelegd, is je score niet langer geldig en word je verzocht de test opnieuw af te leggen.


 • • Hoe kan ik de administratiekosten voor mijn toelatingsaanvraag betalen?

Je toelatingsaanvraag is pas volledig na betaling van € 50 administratiekosten. Je kunt het bedrag overschrijven of online betalen per creditcard. Gebruik voor onlinebetalingen ons betalingssysteem Ogone.

 • How do I prepare for the VBAT?

You can find some tips & tricks in our VBAT preparation document.

 • • Hoe kan ik me voorbereiden op de VBAT?

Vul gewoon het online inschrijvingsformulier in en bezorg ons alle vereiste documenten vóór de deadline. Enkele dagen voor de test krijg je een bevestiging per e-mail met vermelding van het tijdstip van het interview en de analytische test. Het maximale aantal deelnemers per testdag is vaak snel bereikt. Schrijf je dus tijdig in!

Welke score moet ik behalen voor de GMAT en de GRE?

 • If I take the GMAT or GRE, what kind of scores are you looking for?

GMAT: doorgaans behaalt 80% van de studenten die we toelaten een score tussen 590 en 720 op de GMAT. De gemiddelde score is 660. We verwachten een evenwichtig resultaat voor alle onderdelen van de test. Selecteer bij je GMAT-inschrijving Vlerick Business School in de lijst. Meer informatie en inschrijving.

GRE: je moet een geschaalde GRE-score behalen van 154 of meer voor de taaltest (61%) en 155 of meer voor het kwantitatieve onderdeel (64%). Vermeld bij je inschrijving de code van onze school (7176). Meer informatie en inschrijving.

Bij een lagere score moet je aantonen dat je wel degelijk over de nodige kwaliteiten beschikt, bijvoorbeeld omdat je uitstekende studieresultaten hebt behaald of andere topprestaties hebt geleverd.

 • • Wat zijn de minimumscores voor de taalvaardigheidsexamens Engels?
  • TOEFL (minstens 100 online of 600 op papier; vermeld onze code 7176)
  • TOEIC (minimum 720)
  • IELTS (minimum band 6.5)
  • PTE (minimum 68)
  • CAE (minimum 58)
 • Wat kan ik verwachten van het gesprek?

Het gesprek vindt persoonlijk plaats, via Skype of telefonisch. Als je deelneemt aan de VBATgaat het altijd om een face-to-facegesprek op een van onze campussen. Het gesprek duurt doorgaans niet langer dan 30 minuten. Tijdens het gesprek vragen we waarom je de opleiding wilt volgen, in welke mate de opleiding nuttig kan zijn voor het verdere verloop van je carrière en welke meerwaarde je te bieden hebt. We gaan na of je in je cv activiteiten of ervaringen hebt vermeld die je interesse in de bedrijfswereld aantonen en stellen vragen over de huidige economische ontwikkelingen.

 • • Tot wanneer kan ik me inschrijven?
  • Als je wilt deelnemen aan de VBATen EU-burger bent, kun je je inschrijven voor elke test. Als je geen EU-burger bent, moet je je ten laatste inschrijven voor de test die plaatsvindt in april.
  • Als je wilt deelnemen aan de GMAT of de GRE en EU-burger bent, dan is de deadline voor de inschrijving 30 juni. Als je geen EU-burger bent, dan is de deadline 31 maart.

Accreditaties
& rankings

Equis Association of MBAs AACSB Financial Times