Keuzevakken

Keuzemodules bieden je de flexibiliteit om je Executive MBA-opleiding in lijn te brengen met je professionele en persoonlijke ambities. Tijdens de opleiding kun je drie modules kiezen. Deze modules zijn ontwikkeld om je interesseveld te verruimen en te verdiepen. Je kunt je specialiseren in een specifiek thema of vakken selecteren uit verschillende domeinen.

NIEUW! Internationale keuzevakken
Schrijf je in voor een van onze internationale keuzevakken (inbegrepen in het inschrijvingsgeld).
Meer informatie volgt!

De keuzemodules worden georganiseerd tijdens drie weekends op onze campus in het centrum van Brussel. Tijdens de lessen heb je contact met deelnemers van alle MBA-opleidingen. Dé ideale gelegenheid dus om je netwerk uit te breiden!

Onze uiterst ervaren medewerkers delen met plezier hun kennis met jou. De opleiding omvat ook nuttige casestudy’s, groepsdiscussies en lezingen door gastsprekers.

Wil je meer weten over de verschillende keuzevakken? Lees er hier alles over!

Vakbeschrijvingen

Corporate Enterprise IT

Deze opleiding is speciaal opgezet voor bedrijven en biedt een integratieve aanpak. De focus ligt op het efficiënte, doelmatige gebruik van informatietechnologie (IT) in moderne bedrijven. Speciale aandacht wordt besteed aan managementproblemen met betrekking tot de planning, organisatie en controle van IT-middelen. Een IT-achtergrond is niet vereist. Via colleges en tal van casestudy’s raken de deelnemers vertrouwd met fundamentele managementconcepten, zoals business-IT-alignment, IT-governance en IT-architectuur.

Growth through Mergers & Acquisitions

Wanneer groei het gevolg is van een doelbewuste actie van een bedrijf (en niet wordt ingegeven door marktontwikkelingen) wordt ze meestal gerealiseerd door een fusie of overname.

Dit keuzevak focust op de manier waarop strategieën voor fusies en overnames worden ontwikkeld en fusie- en overnameovereenkomsten worden gesloten.

Je krijgt de mogelijkheid om kennis te maken met executives die actief zijn in verschillende domeinen van de wereld van fusies en overnames: advocaten, bankiers en uiteraard ook industriële en financiële kopers en verkopers. Je ontdekt hoe het er écht aan toegaat in de wereld van fusies en overnames, en komt alles te weten over de valkuilen en gigantische mogelijkheden.

Dit keuzevak wordt al jarenlang georganiseerd in Europa, Rusland en China, onder leiding van de decaan van de school.

Social Entrepreneurship

Sociale ondernemers stellen zich ten doel sociale waarde te creëren en sociale verandering te stimuleren door hardnekkige sociale problemen op te lossen waarmee we in deze wereld steeds meer te kampen hebben. Meer dan een miljard mensen zijn ongeletterd, zo’n 830 miljoen mensen hebben geen toegang tot drinkbaar water, ongeveer 25 procent van alle kinderen jonger dan vijf jaar is ondervoed, en naar schatting 2,5 miljard mensen hebben geen toegang tot schone toiletten (Wereldbank, 2013).

Bij dit keuzevak krijgen de deelnemers meer inzicht in de bijzondere kenmerken en uitdagingen van sociaal ondernemerschap. We focussen op de verschillen tussen sociaal ondernemerschap en traditionelere vormen van ondernemerschap ('commercieel' ondernemerschap), en gaan dieper in op de ideeën, processen en stappen die nodig zijn om nieuwe sociale ventures te creëren. We besteden in het bijzonder aandacht aan kritische succesfactoren voor sociaal ondernemerschap, zoals het mobiliseren van hulpmiddelen, het ontwikkelen van een duurzaam bedrijfsmodel en het meten van de resultaten van een sociale venture. Tot slot bestuderen we enkele instrumenten die je helpen om het groeipotentieel van een sociale venture te onderzoeken en te verhogen. Dit vak daagt alle deelnemers uit om stil te staan bij de dieperliggende problemen waarmee sociale ondernemers vandaag te kampen hebben.

Digital Strategy: How the Internet is Remaking the Business World

Het internet is een steeds populairder medium voor bedrijven om met klanten, partners en leveranciers te communiceren en zaken te doen. Door in te spelen op de behoeften van deze stakeholders hebben bepaalde bedrijven aanzienlijke voordelen behaald. Andere bedrijven en sectoren moeten dan weer grotere competitieve uitdagingen het hoofd bieden, zoals lagere toetredingsbarrières, nieuwe digitale bedrijfsmodellen en een grotere beschikbaarheid van informatie.

In dit keuzevak kom je meer te weten over de strategische problemen met betrekking tot het gebruik van internet door bedrijven. Het vak is erop gericht je meer inzicht te bieden in de manier waarop bedrijven (kunnen) gebruikmaken van het internet, en biedt besluitvormingskaders om digitale strategieën vanuit een andere hoek te bekijken en beheersbaar te maken. Thema’s die aan bod komen zijn de formulering van een digitale strategie, het opzetten van e-businessinitiatieven, de ontwikkeling van onlinebedrijfsmodellen, de inperking van de macht van sociale media en de aanpak van problemen rond internetprivacy en -veiligheid.

Dynamic Project Planning

Dynamic scheduling is een onderdeel van projectmanagement dat focust op de integratie van baseline scheduling, risicoanalyse en projectbeheer. Dit keuzevak steunt op praktische ervaring, academisch onderzoek (artikels uit academische publicaties en de populaire pers) en gedeelde ervaringen met projectmanagers van het Project Management Institute (PMI) en de International Project Management Association (IPMA).

Het doelpubliek: professionals met of zonder een achtergrond in en ervaring met projectmanagement. Alle thema’s die aan bod komen zijn nuttig voor projectmanagers in de private en publieke sector en hebben betrekking op grote en kleine projecten waarbij kritieke prestatie-indicatoren, tijds- en budgetdoelstellingen een rol spelen.

Advanced Financial Reporting & Analysis

Dit keuzevak ontsluiert de geheimen van financiële overzichten en leert studenten hoe ze verder moeten kijken dan de cijfers om te begrijpen wat er zich écht afspeelt binnen een bedrijf. Het vak biedt een duidelijk model voor de interpretatie van financiële overzichten en strategische analyse. We gaan dieper in op de beslissingen die managers soms moeten nemen om resultaten te verhullen, en op de technieken om die handelingen te doorgronden.

Sustainable Supply-chain Management

Een grondige kennis van supply chain management is onontbeerlijk voor managers, managementconsultants en ondernemers. In dit keuzevak gaan we dieper in op de huidige en toekomstige uitdagingen bij het beheren van steeds globalere toeleveringsketens. Doelen: (1) de kandidaten vertrouwd maken met belangrijke beslissingen op het gebied van supply chain management, en (2) hen de terminologie, concepten, inzichten en middelen aanreiken om makkelijker een concurrentievoordeel te behalen door middel van geavanceerd supply chain management.

Onderwerpen die aan bod komen zijn het opzetten van een strategisch kader om toeleveringsketens te analyseren, het ontwikkelen van een netwerk van leveranciers, een planning van vraag en aanbod opstellen, voorraden beheren in een toeleveringsketen, inkomensbeheer en duurzame toeleveringsketens. Deze thema’s worden bestudeerd tijdens open klasdiscussies, een gedetailleerde analyse van businesscases en een simulatieoefening.

Dit keuzevak is niet alleen bijzonder nuttig voor wie interesse heeft om toeleveringsketens te ontwikkelen en te beheren, maar ook voor managers van bedrijfsafdelingen waar er een belangrijke wisselwerking bestaat tussen supply chain management en finance, marketing, accounting, sales en human resources.

Management Buy-Out & Buy-Ins

Wat is ondernemerschap? Een bedrijfje oprichten in je garage omdat je een geweldig idee hebt, je creditcard gebruiken om het op te starten en uit te bouwen tot een miljoenen- of miljardenbedrijf? Een plaats veroveren op de cover van het tijdschrift Inc.? Dat is misschien wat je geneigd bent te geloven…

Maar wat als je geen idee hebt voor een nieuw product of een nieuwe dienst? Kun je dan nooit een ondernemer worden? Wat als je een fantastische manager bent en gelooft dat je een veel betere prestatie kunt leveren dan heel wat huidige bedrijfsleiders? Wat als je een bedrijf zou kopen en ervoor zou zorgen dat de omzet stijgt en de verkoopcijfers de hoogte in gaan, zodat het kan uitgroeien tot een veel groter bedrijf? Wat als je het verder zou uitbouwen … en dan verkopen … en daar een aardig gespekte bankrekening aan zou overhouden? Is dat ondernemerschap? Vast en zeker! En dat is precies waar dit keuzevak over gaat.

Als je eraan denkt ooit zelf een bedrijf te kopen, dan is dit keuzevak echt iets voor jou. De volgende vragen komen aan bod:

• Wat zijn de verschillende stappen in het buy-outproces?
• Hoe vind ik een geschikt bedrijf om te kopen?
• Hoe bepaal ik de waarde van het bedrijf dat ik wil kopen?
Hoe voer ik een boekenonderzoek uit?
• Waaraan moet ik aandacht besteden tijdens onderhandelingen met verkopers?
• Hoe kan ik waarde genereren bij een buy-out?
• Hoeveel moet ik betalen en hoe moet ik de transactie structureren en financieren?
• Wat zijn de meest voorkomende valkuilen?

Bank Management

Dit keuzevak is erop gericht inzicht verwerven in het beheer van banken. Deelnemers komen alles te weten over de activiteiten van banken en de risico’s waarmee banken worden geconfronteerd. Daarna kunnen ze zelf deelnemen aan het besluitvormingsproces in een simulatieoefening. De Vlerick Bank Simulation creëert een financiële omgeving waarin elke bank wordt geleid door een afzonderlijke groep deelnemers. Hun doel: ervoor zorgen dat hun bank de beste prestaties levert. Daarbij wordt rekening gehouden met de risico’s die ze nemen en het aandelenrendement.

European & Global Business

Dit keuzevak behandelt belangrijke aspecten van Europese en wereldwijde bedrijven. Het doel bestaat erin inzicht te verwerven in de economische ontwikkelingen die de Europese en mondiale markt vandaag veranderen. We onderzoeken de impact van die trends op de bedrijfsstrategie en bestuderen het verband tussen Europese en wereldwijde bedrijven.

Het eerste thema dat bij dit vak aan bod komt, is het concept globalisering. Wat is globalisering precies? Hoe kunnen we globalisering definiëren? Wordt de trend van een almaar toenemende globalisering onderbroken door de financiële en economische crisis die begon in 2007-2008? Waarom groeit het verzet tegen globalisering?

Het tweede thema focust op wereldwijde handels- en investeringsrelaties. Landen passen verschillende strategieën toe in hun relatie met de rest van de wereld. Zo kunnen we een onderscheid maken tussen de multilaterale strategie, de regionale en/of minilaterale benadering, strategisch bilateralisme en bescherming. We introduceren verschillende reële cases en gaan na hoe handels- en investeringsrelaties de internationale bedrijfsomgeving voor organisaties beïnvloeden.

Na een analyse van de internationale bedrijfsomgeving richten we de aandacht op bedrijfsstrategieën in een mondiale context. We gaan dieper in op de concepten vlakke, semimondiale en gesegmenteerde markt, en onderzoeken hoe bedrijven omgaan met marktkeuzes en locatie, markttoetreding en marktpositionering, en mondiale bedrijfsorganisatie.

Tot slot gaan we ook dieper in op de non-marketstrategie. We beschrijven de modellen van het politieke besluitvormingsproces en gaan na hoe dit proces verloopt. Daarnaast bestuderen we ook de richtlijnen waaraan anticoncurrentiepraktijken, fusies of overnames en subsidies onderworpen zijn.

Business Angels, Venture Capital & Entrepreneurship

Ondernemende bedrijven kunnen hun ideeën vaak moeilijk financieren. In vergelijking met traditionele bedrijven beschikken ze doorgaans niet over indirecte en positieve cashflows die hen de mogelijkheid geven om hun bankschuld op te drijven. In dit keuzevak onderzoeken we op welke manier ventures kunnen worden gefinancierd. We gaan onder meer dieper in op financiering door crowdfunding, business angels en durfkapitaal. We gaan na hoe die verschillende investeerders te werk gaan, wat hun verwachtingen zijn, en hoe de wisselwerking verloopt tussen de investeerders en de ondernemers die ze ondersteunen. Tijdens de lessen bestuderen we tal van casestudy’s en nodigen we gastsprekers uit.

Sales Management

Verkoopmedewerkers ertoe aansporen om optimale resultaten te behalen en tegelijk de kosten beperken: die uitdaging moeten heel wat salesmanagers het hoofd bieden. In dit keuzevak beschrijven we de kaders die managers van bedrijven waarmee we hebben samengewerkt gebruiken om de doeltreffendheid van hun verkoopmedewerkers te bevorderen. Dat doen we onder meer via colleges met besprekingen van cases, en lezingen door gastsprekers van bedrijven als Cummins, 3M, Oracle, Schneider Electric, Bekaert enz. Samen met Oracle creëren we ook oefeningen waarin problemen met betrekking tot salesmanagement, zoals pipelinemanagement, personeelsevaluatie, return on sales investment, het gebruik van sociale media op de salesafdeling enz. aan bod komen.

Accreditaties
& rankings

Equis Association of MBAs AACSB Financial Times