Academische partnerships

De relatie met twee peteruniversiteiten (Universiteit Gent en Katholieke Universiteit Leuven), in combinatie met een autonome positie, levert Vlerick Business School een aantal voordelen op. De School

  • beschikt over een grote kritische massa van professoren;
  • profiteert mee van de academische reputatie van haar twee eminente peteruniversiteiten, vooral in het buitenland;
  • kan fundamenteel onderzoek integreren in de School;
  • kan synergieën bouwen tussen de verschillende onderzoeksdomeinen en de opleidingen;
  • beschikt over een extern orgaan voor kwaliteitsbewaking;
  • en kan studenten en personeel mee gebruik laten maken van de sociale voorzieningen van de twee universiteiten.

Een permanent overlegcomité met vertegenwoordigers van de drie instellingen onderzoekt, evalueert en stimuleert de samenwerking. Internationaal versterken de reputaties van de drie instellingen elkaar, niet in het minst omdat ze op complementaire ‘markten’ actief zijn.

De meerwaarde van de peteruniversiteiten voor Vlerick Business School is duidelijk: ze kan een eigen slagvaardige, marktgeoriënteerde koers varen, terwijl ze boogt op een rijpe academische fundering en een rijke, brede onderzoekstraditie.

Universiteit Gent

Gent is bekend om zijn kathedralen, kastelen, abdijen, begijnhoven en musea. Een rondrit door het centrum van de stad is als een wandeling door de politieke en culturele geschiedenis van Europa. Gent is ook een belangrijke universiteitsstad. De Universiteit Gent, geopend op 9 oktober 1817, maakt deel uit van het complexe netwerk van Europese universiteiten en werkt mee aan talloze projecten van de Europese Gemeenschap, zowel op het vlak van research als van opleiding. Gent is ook de thuisstad van diverse innovatieve bedrijven in de biotechnologie.

Katholieke Universiteit Leuven (KU Leuven)

Al sinds de 15de eeuw is Leuven beroemd om zijn universiteit. De KU Leuven werd gesticht op 9 december 1425 en bracht invloedrijke persoonlijkheden voort zoals cartograaf Gerard Mercator en Andreas Vesalius, grondlegger van de moderne anatomie. De laatste eeuw werd Leuven een belangrijke industriële regio. Vandaag spelen de stad en de universiteit een belangrijke rol in de creatie van werkgelegenheid voor heel de regio. Kerken, kapellen en abdijen zijn historische bakens in een jonge, levendige stad. Dankzij de universiteit ontstonden ook talrijke high-tech bedrijven, vaak spin-offs van de universiteit.

Academische partnerships