Onze accreditaties en rankings

TOP-RANKED EN TRIPLE ACCREDITED

Vlerick Business School behoort al Jaren Europa's beste business scholen. We behoren bovendien tot een selecte groep van business scholen met een drievoudige accreditatie (EQUIS, AMBA and AACSB).

Accreditaties

Vlerick Business School behoort tot de selecte groep van instellingen wereldwijd die de drie belangrijkste internationale accreditaties op het gebied van managementopleiding bezitten: EQUIS, AMBA en AACSB. Deze drievoudige accreditatie bevestigt dat de Vlerick opleidingen de hoogste kwaliteitsnormen halen. Internationale accreditaties geven de School een bijzondere erkenning, reputatie en visibiliteit, en bieden ook een benchmark voor de School om door te groeien naar een nog hoger niveau.

Internationale accreditaties

EQUIS

EQUIS – European Quality Improvement System – is een kwaliteitsprogramma van EFMD. Deze organisatie ondersteunt wereldwijd professionals in managementontwikkeling. Vlerick Business School kreeg een eerste EQUIS kwaliteitscertificaat in 2001. In 2006, 2011 en 2016 werd dit voor telkens vijf jaar verlengd.

AMBA

AMBA - Association of MBAs - is de Britse autoriteit op het vlak van MBA kwaliteitscertificatie wereldwijd. Het MBA programma van Vlerick Business School kreeg de AMBA accreditatie in 2001. In 2006, 2011 en 2016 werd deze telkens voor vijf jaar verlengd.

AASCB

AACSB - Association to Advance Collegiate Schools of Business - is een Amerikaanse organisatie gericht op de wereldwijde bevordering van management opleidingen. Vlerick Business School kreeg de AACSB accreditatie voor het eerst in april 2004. In 2009, 2014 en 2019 werd onze accreditaties met nog eens 5 jaar verlengd.

Nationale accreditaties

NVAO

De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) is opgericht door de Nederlandse en Vlaamse overheid als onafhankelijke accreditatieorganisatie. De NVAO werkt zowel binationaal als internationaal. Op basis van de oordelen van de NVAO worden opleidingen in het hoger onderwijs erkend en krijgen studenten een waardig diploma.

Rankings

Tal van gezaghebbende rankings bevestigen onze positie als leidende Europese managementschool. Rankings spelen een belangrijke rol bij, maar toch zijn goede rankings geen doelstelling voor ons. Een hoge ranking is alleen waardevol als die het resultaat is van de kwaliteitsverbetering van de School. En die kwaliteitsverbetering gebeurt in functie van onze strategische objectieven.

Overview Financial Times Ranking

BENELUX EUROPE WORLD 
European Business School (2020) 2 24   /
MBA
2
4
29
40
99
85
Masters
2
1
28
19
35
23
Executive Education (2020)
1
2
1
17
17
16
27
31
28
Alle rankings kunnen geraadpleegd worden op de website van de Financial Times.

Accreditaties
& rankings

Equis Association of MBAs AACSB Financial Times