Nieuws

33 resultaten Aantal resultaten per pagina
 1. Businessmodel van ziekenhuizen onder druk – probleem of opportuniteit?

  Datum:
  Categorie: Nieuws over opleidingen

  Twee grote actuele thema’s vormen de ruggengraat van de vierde editie van de Vlerick Healthcare Conference: de ziekenhuisnetwerken en de betaalbaarheid van convergerende medische technologie. Samenwerking en schaalvergroting zijn hierbij letterlijk en figuurlijk de gemeenschappelijke deler. Op het congres gaat men op zoek naar de nodige antwoorden en informatie om de zorgsector handvatten te bieden en zo deze uitdaging perfect voorbereid aan te gaan.

 2. Waarde-scan van een zorgpad

  Datum:
  Categorie: Nieuws van onze partners

  Een van de nieuwe financieringsmodellen waar in de gezondheidszorg heel wat rond te doen is, is de waarde-gedreven gezondheidszorg of value-based healthcare. Om een beter zicht op de gecreërde waarde en de kosten van een behandeling te krijgen, kijkt men niet langer naar de prestaties apart, maar naar het volledige zorgpad van de patiënt, van diagnose tot de follow-up. Het zorgpad dat Vlerick, KU Leuven, UZ Leuven en Medtronic aan een ‘waarde-scan’ onderwerpen is dat van de scoliosechirurgie.

 3. Vlerick en KU Leuven richten samen Health Sciences & Business Institute op

  Datum:
  Categorie: Nieuws over de school

  Het Vlerick Healthcare Management Centre en het Leuvens Instituut voor Gezondheidszorgbeleid aan de KU Leuven slaan de handen in mekaar. Beide partijen zullen onder de koepel van het nieuwe Health Sciences & Business Institute (HSBI) samenwerken op het vlak van enerzijds wetenschappelijk onderzoek en anderzijds nieuwe internationale opleidingen in ondernemerschap en leiderschap in de gezondheidszorg.

 4. Hoog tijd voor ‘Utopian thinking’

  Datum:
  Categorie: Nieuws van onze partners

  “Willen we onze Belgische gezondheidszorg behouden, dan moeten alle actoren samen willen streven naar een ideaaloplossing, net zoals Thomas More in ‘Utopia’ 500 jaar geleden.” Het is ook waarom MSD zich opnieuw engageert in een Knowledge Partnership.

 5. Je geld of je leven: Een kritische noot

  Datum:
  Categorie: Opiniestukken

  De verontwaardiging over de hoge prijzen van geneesmiddelen is wereldwijd in deze tijden van budgettaire krapte in de gezondheidszorg. Artsen zijn terecht bezorgd over het feit of al hun patiënten toegang zouden blijven hebben tot levensreddende geneesmiddelen aan betaalbare prijzen. Volgens professor Walter Van Dyck ligt de oplossing echter niet in de afschaffing van het patentensysteem, noch in de eis voor transparantie rond de kosten die de biofarmaceutische industrie maakt voor de nieuwe geneesmiddelen die ze op de markt willen brengen. De enige oplossing voor het vraagstuk ligt in een voorwaardelijke dialoog tussen de gemeenschap en de innovatieve biofarmaceutische industrie.

 6. Innovatie in de gezondheidszorg

  Datum:
  Categorie: Nieuws over opleidingen

  Met haar openingsspeech 'Care to change, change to care' zette Belgisch Minister van Volksgezondheid, Maggie De Block, tijdens de Vlerick Healthcare Conference meteen de toon: de gezondheidssector ondergaat fundamentele wijzigingen. Maar hoe gaan ziekenhuizen daarmee om? Wat betekent dat in termen van ICT- en procesbeheer? En wat met regulering en financiering? Centraal in haar openingsspeech stond het toekomstpact dat de overheid afsloot met de actoren uit de gezondheidszorg.

 7. Dure geneesmiddelen… Krachtproef of oplossingen?

  Datum:
  Categorie: Opiniestukken

  Innovatieve geneesmiddelen zijn niet goedkoop, hun prijs wordt vaak geproblematiseerd. Die prijs is bovendien zeer zichtbaar, dat is niet het geval voor andere kosten uit de ziekteverzekering. Het debat over de juiste prijs van geneesmiddelen is van alle tijden en het zal er altijd zijn. Immers, de beslissende parameters, zoals waarde, prijs en de argumenten pro en contra, zijn instabiel.

 8. “Meer dialoog en toegang tot patiëntengerichte innovatie”

  Datum:
  Categorie: Nieuws over opleidingen

  De tweede Vlerick Healthcare Conference in Gent op 29 oktober a.s. belooft boeiende discussies over een heet hangijzer binnen de hervorming van de zorglandschap: de nood aan toegang tot patiëntgerichte innovatie en netwerking. Een gesprek met professor Walter Van Dyck, Directeur van het Vlerick Healthcare Management Centre over het belang van best practices uit business management om ons zorglandschap economisch gezonder én toegankelijker te maken.

33 resultaten Aantal resultaten per pagina

Accreditaties
& rankings

Equis Association of MBAs AACSB Financial Times