Onze Corporate Governance

Roch Doliveux Frank Donck  Marion Debruyne  Patrick De Greve
Roch Doliveux
Voorzitter
Frank Donck
Ondervoorzitter
Marion Debruyne
Decaan
Patrick De Greve
Algemeen Directeur

Raad van bestuur

De raad van bestuur houdt toezicht op de strategie en de resultaten en van de School. De raad fungeert ook als klankbord en ondersteunt de school op diverse domeinen.
De raad van bestuur staat onder leiding van dr. Roch Doliveux (voorzitter) en de heer Frank Donck (ondervoorzitter).

De samenstelling van de raad weerspiegelt niet alleen onze continuïteit met het verleden, de samenwerking met onze peteruniversiteiten en onze openheid ten opzichte van de maatschappij, maar ook de betrokkenheid van de internationale bedrijfswereld en onze alumnivereniging.

Algemene raad

De algemene raad is verantwoordelijk voor het strategische en financiële beheer van de school en alle structurele wijzigingen. De leden van de raad vertegenwoordigen diverse socio-economische organisaties, het alumninetwerk, de peteruniversiteiten en de professoren van de school.
De algemene raad staat onder leiding van dr. Roch Doliveux (voorzitter) en de heer Frank Donck (ondervoorzitter).

 

Onze Corporate Governance

Accreditaties
& rankings

Equis Association of MBAs AACSB Financial Times