Executive Briefings

Na elke studie wordt er door het Flanders DC Kenniscentrum een Executive Briefing opgesteld. Het doel van deze briefings is de inzichten die het Kenniscentrum verworven heeft te communiceren naar de stakeholders en het grote publiek. De briefings zijn dan ook opgesteld in een beknopte en toegankelijke taal, zowel in het Engels als in het Nederlands. Handig als herinnering aan een bezochte of gemiste Creativity Talk.

Overzicht van de Executive Briefings

strategy matters

Strategie is van belang
door Jonas Onkelinx en Leo Sleuwaegen

Kleine en middelgrote ondernemingen passen uiteenlopende strategieën toe om succes te boeken in wereldwijde markten en zullen er wel bij varen als organisaties die hen hierbij helpen een ondersteuning op maat aanbieden.

Lees Strategie is van belang 

cross disciplinary innovation

Cross-disciplinaire innovatie in het hoger onderwijs: en nu echt!
door Christiaan Baelus, Mathias Cobben, Miguel Meuleman en Walter van Andel

Bedrijfseconomische en designopleidingen. Het lijken twee verschillende werelden, maar toch kunnen ze van elkaar leren. Door samen aan de slag te gaan, en elkaars meerwaarde te ontdekken en in te zetten, verhoogt de kans op een succesvol traject van opportuniteit tot implementatie, en kan de zogenaamde “valley of death” overbrugd worden. Wereldwijd ontstaan initiatieven in het hoger onderwijs waarbij studenten uit creatieve richtingen samenwerken met studenten uit bedrijfseconomische richtingen om tot kruisbestuiving te komen. Onderzoek door Vlerick Business School en Antwerp Management School, aangevuld met pilootprojecten, leidt tot concrete aanbevelingen om van de kruisbestuiving tussen beide groepen in het hoger onderwijs werk te maken.

Lees Cross-disciplinaire innovatie in het hoger onderwijs: en nu echt!

creative bonus

Creativiteit als troef
door Ann-Sophie de Pauw, David Venter, Veronique Warmoes en Kobus Neethling

Creatief denken kan het vermogen van onderhandelaars vergroten om zich te verzekeren van gunstigste resultaten tijdens onderhandelingen – maar ondernemingen moeten wel voor de juiste sfeermuziek zorgen om het beste in hen naar boven te brengen.

Lees Creativiteit als troef

new entrepreneurs

Passie bij startende ondernemers
door Jacob Vermeire en Veroniek Collewaert

Passie wordt in de volksmond vaak beschouwd als datgene wat succesvolle van niet-succesvolle ondernemers onderscheidt. Het is dan ook verbazingwekkend dat, ondanks die populariteit van passie, we zo weinig weten over wat passie nu eigenlijk is, wat de rol ervan is bij ondernemers en hoe we het eventueel beter kunnen stimuleren.

Lees Passie bij startende ondernemers

From class project to successful business

Van klasproject tot eigen zaak
door Jacob Vermeire, Wouter Van den Berghe, Jan Lepoutre en Miguel Meuleman

Veel jongeren vertonen al vroeg ondernemend gedrag. Ze zijn creatief, gaan op zoek naar manieren om geld te verdienen, geven leiding of durven al eens afwijken van de heersende norm. Door dat ondernemend gedrag aan te boren, te versterken en aan te moedigen kan het secundair onderwijs ondernemerschap nog effectiever stimuleren.

Lees Van klasproject tot eigen zaak

Open Services Innovation
Open diensteninnovatie 
door Marion Debruyne, Wim Vanhaverbeke en Livia Pijakova

Bij ‘open innovatie’ gebruiken organisaties externe én interne ideeën om nieuwe producten en diensten te ontwerpen en ontwikkelen. Bedrijven die diensten leveren en klanten heel vaak al betrekken bij het ontwikkelingsproces putten grote voordelen uit het open innovatiemodel.

Lees Open diensteninnovatie 
Wanted: the people behind open innovation

Gezocht: de mens achter open innovatie 
door Katleen De Stobbeleir, Angie Van Steerthem en Fauve Delcour

Meer en meer ondernemingen opteren voor een open innovatie strategie, waarbij ze ervoor kiezen om over de eigen organisatiemuren heen kijken en samen te werken met onderzoekscentra, bedrijven en andere partners. Open innovatie werd tot nog toe bestudeerd vanuit strategisch oogpunt; vaak werd echter het menselijke aspect over het hoofd gezien. Open innovatie daadwerkelijk stimuleren vereist namelijk specifieke people management praktijken en een aangepaste bedrijfscultuur. Traditionele HR praktijken daarentegen zijn vaak gericht op het aanmoedigen en versterken van individuele prestaties en ontwikkeling, waardoor ze potentieel een hindernis vormen voor open innovatie.

Lees Gezocht: de mens achter open innovatie

Creativity Counts
Creativiteit geeft de doorslag 
door Leo Sleuwaegen en Priscilla Boiardi

Industriële regio’s binnen Europa worden geconfronteerd met grote uitdagingen op demografisch en milieuvlak, terwijl ze ook steeds meer concurrentie ondervinden van snelgroeiende opkomende economieën. Dat een regio over meer dan voldoende middelen beschikt, biedt geen garanties op langetermijngroei. Eerdere studies wijzen uit dat succes veelal afhangt van de manier waarop kapitaal en natuurlijke bronnen worden ingezet.

Lees Creativiteit geeft de doorslag 
Van rups tot vlinder
Van rups tot vlinder
door Marion Debruyne, Deva Rangarajan en Caroline Baert

Meer en meer bedrijven bieden niet louter producten of diensten aan, maar oplossingen, die verschillende producten, diensten en technologieën op maat integreren. Een bedrijf omvormen tot solution provider is echter niet eenvoudig. Dit onderzoek stippelt een tienpuntenplan uit, waarmee bedrijven deze transformatie succesvol kunnen doorlopen. Ze gaat ook na in welke mate het Vlaamse bedrijfsleven evolueert naar het aanbieden van oplossingen.

Lees Van rups tot vlinder
Zit de nieuwe Steve Jobs in de klas?
Zit de nieuwe Steve Jobs in de klas?
door Jan Lepoutre, Jacob Vermeire en Eva Cools

Misschien zit er ergens bij ons een nieuwe Steve Jobs in de schoolbanken, maar wordt zijn ondernemerstalent niet gestimuleerd door zijn omgeving. In ons land wordt trouwens maar twee procent van alle mensen ondernemer. En dat terwijl we allemaal zulke actieve en ondernemende kleuters waren. Waar loopt het mis en hoe kan het beter?

Lees Zit de nieuwe Steve Jobs in de klas?
Samen innoveren om meer te bereiken
Samen innoveren om meer te bereiken
door Wim Vanhaverbeke, Ine Vermeersch en Stijn De Zutter

Door innovatieve partnerschappen aan te gaan met andere bedrijven en op die manier meerwaarde te creëren, kunnen dynamische en creatieve kleine bedrijven de bovenhand krijgen in moeilijke markten. Dit geldt ook voor lowtech en mediumtech bedrijven.

Lees Samen innoveren om meer te bereiken
Logistiek in Vlaanderen
Logistiek in Vlaanderen: ook morgen op de goede weg?
door Robert Boute, Rein Robberecht en Ann Vereecke

Innovatie leidt tot groei. Dat bewijzen vijf succesverhalen in de logistieke sector. Vlaanderen blijft ook morgen een aantrekkelijke spil voor logistieke activiteiten. Zeker als we zwaktes omzetten in kansen.

Lees Logistiek in Vlaanderen: ook morgen op de goede weg?
The big picture
The Big Picture
door Niraj Dawar, Marion Debruyne en Livia Pijakova

Bedrijven kunnen extra waarde creëren voor hun klanten en een onklopbare positie uitbouwen op de markt als ze de verschillende stukjes informatie over de gebruikers van hun producten en diensten verzamelen en verborgen patronen bloot weten te leggen.

Lees The Big Picture
Groene grens
De groene grens
door Jan Lepoutre

Clean Tech-bedrijven zijn dan wel milieuvriendelijk, maar ze stoten op vijandige markten. Om te overwinnen, moeten ze klanten aantrekken die bereid zijn om meer te betalen voor een groen product, beter presteren dan hun concurrenten of de spelregels veranderen.

Lees De groene grens

 Want creativiteit heeft zuurstof nodig

Want creativiteit heeft zuurstof nodig
door Susan Ashford, Katleen De Stobbeleir en Inge De Clippeleer

Een innovatieve organisatie is constant op zoek naar nieuwe ideeën. Maar hoe kun je die creativiteit op de werkvloer stimuleren? Hoe moet je daarvoor als individu, werkgever en organisatie denken of handelen? Een nieuwe studie brengt een aantal factoren in kaart die het creatief proces kunnen beïnvloeden.

Lees Want creativiteit heeft zuurstof nodig

Het goede voorbeeld geven

Het goede voorbeeld geven: waarom dienstenbedrijven voor productleiderschap als kernwaarde hebben gekozen
door Kurt Verweire en Judith Escalier Revollo

Voor bedrijven uit de dienstensector is het niet langer mogelijk om succes te blijven boeken door alleen maar goede diensten aan te bieden. Bij sommige succesvolle bedrijven uit de dienstensector is innovatie een cultureel leitmotiv geworden; hun leiders moedigen vindingrijkheid van ‘top-to-bottom’ aan om de concurrentie een stap voor te blijven.

Lees Het goede voorbeeld geven

Leerlingen ondernemender maken

Leerlingen ondernemender maken, werkt het?
door Wouter Van den Berghe, Jan Lepoutre, Hans Crijns en Olivier Tilleuil

Een grote verscheidenheid aan initiatieven probeert de ondernemingszin bij leerlingen uit het secundair onderwijs aan te wakkeren, maar hebben al die goed bedoelde projecten wel enige zin? De Effecto-studie van het Flanders DC Kenniscentrum aan Vlerick Leuven Gent Management School toont aan dat deze initiatieven wel degelijk een effect hebben, al kan dat met kleine ingrepen nog verhoogd worden. Bovendien spelen ook andere factoren een duidelijke rol bij het stimuleren van ondernemerschap.

Lees Leerlingen ondernemender maken, werkt het?

Bescheidenheid loont

Bescheidenheid loont: Hoe kleine Vlaamse bedrijven uit België een groot voordeel op wereldvlak kunnen genieten
door Christopher Voisey, Jonas Onkelinx, Leo Sleuwaegen en Reinout Buysse

Er is meer nodig dan ondernemerstalent om door te dringen op een buitenlandse markt die in handen is van stevige concurrenten. Een nieuwe studie zet kleine spelers aan om na te denken over hun imago - maar geeft ook aan dat de positie van kleine vis in een grote vijver toch kan renderen.

Lees Bescheidenheid loont

Iedereen innoveert

Iedereen innoveert
door Marion Debruyne, Katleen De Stobbeleir, Miguel Meuleman en Leo Sleuwaegen

Vergrijzing, migratie, de opkomst van nieuwe economische grootmachten en het toenemend belang van de dienstensector vormen belangrijke uitdagingen voor Vlaanderen. Ons economisch weefsel kan deze uitdagingen aan, op voorwaarde dat het beleid begrippen als ‘economische groei’ en ‘innovatie’ veel breder invult.

Lees Iedereen innoveert

Accreditaties
& rankings

Equis Association of MBAs AACSB Financial Times