Lutgart Van den Berghe

Profiel

Lutgart Van den Berghe is doctor in de Economie aan Universiteit Gent. Zij is executive director bij GUBERNA (Belgisch Instituut voor Bestuurders) en partner van Vlerick Business School. Ze is part-time professor aan Universiteit Gent (domein van Deugdelijk Bestuur) en is niet-uitvoerend bestuurder in een aantal beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde multinationals. Lutgart was gast- of part-time professor aan de universiteiten van Rotterdam (Nederland), Antwerpen (België), Lille (Frankrijk), Bocconi (Italië), Wenen (Oostenrijk) en aan de Georgia State University (VS). Haar onderzoek richt zich op deugdelijk bestuur.

 

Functietitel : Professor of Corporate Governance

Expert in
Corporate governance
Public governance
Internal governance

Publicaties

Articles in refereed journals with impact

 • Van den Berghe L.A.A. Baelden T.  2005. The Monitoring Role of the Board: one approach does not fit all. Corporate Governance: an international review, 13(5): 680-690.

 • Van den Berghe L.A.A. Levrau A.  2004. Evaluating Boards of Directors: What Constitutes a Good Corporate Board?. Corporate Governance: an international review, 12(3): 461-477.

 • Van den Berghe L.A.A. Carchon S.  2003. Agency relations within the family business system: an exploratory approach. Corporate Governance: an international review, 11(3): 171-179.

 • Carchon S. Van den Berghe L.A.A.  2002. Corporate Governance Practices in Flemish Family Businesses. Corporate Governance: an international review, 10(3): 225-245.

 • Levrau A. Van den Berghe L.A.A.  2002. The role of the venture capitalist as monitor of the company: A corporate governance perspective. Corporate Governance: an international review, 10(3): 124-135.

 • Van den Berghe L.A.A. Verweire K.  2001. Convergence in the financial services industry. The Geneva Papers on Risk and Insurance, 26(2): 173-183.

Articles in other (un)refereed journals

 • Levrau A. Vanacker T. Van den Berghe L.  2012. Externe bestuurders mee in de cockpit van uw bedrijf. Vokawijzer, (September)

 • Baeten X. Balkin D. Van den Berghe L.  2011. Beyond agency theory: a three-paradigm approach to executive compensation. The IUP Journal of Corporate Governance, 10(4): 7-36.

 • Van den Berghe L. Levrau A. Chambers N. Lenssen J.  2011. The future of corporate governance. Corporate Governance: International Journal of Business in Society, 11(5): 520-523.

 • Van den Berghe L.A.A.  2010. In welke mate was de financiële crisis een governance crisis. 3-maandelijks tijdschrift Vereniging van de adel van het koninkrijk België, (262): 44-58.

 • Van den Berghe L.A.A. Rubens A.  2010. Social governance in opmars: een set van aanbevelingen voor social profit organisaties (SPO's). Audit, Control & Governance, 13(21)

 • Van den Berghe L.A.A.  2009. Internal governance: the neglected pillar of good governance. International Journal of Business Governance and Ethics, 4(4): 427-441.

 • Van den Berghe L.A.A. Levrau A.  2008. De implementatie van 'good governance' in het Hoger Onderwijs. Tijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid, : 129-139.

 • Verweire K. Van den Berghe L.A.A.  2008. Strategic innovation in the financial services industry: opportunity or threat?. Journal of Financial Transformation, 23: 69-76.

 • Levrau A. Van den Berghe L.A.A.  2007. Corporate governance and board effectiveness : beyond formalism. ICFAI Journal of Corporate Governance, (October)

 • Levrau A. Van den Berghe L.A.A.  2007. Corporate governance bij niet-beursgenoteerde ondernemingen: een stand van zaken. Accountancy en Bedrijfskunde Maandschrift, 27(2): 8-13.

 • Van den Berghe L.A.A. Bellefroid M.-E. Levrau A.  2007. Deugdelijk bestuur in de private en publieke sector: een permanente kruisbestuiving. Vlaams Tijdschrift voor Overheidsmanagement, 12(4): 7-17.

 • Lenssen G. Van den Berghe L.A.A. Louche C.  2005. Responding to Societal Expectations. Corporate Governance: International Journal of Business in Society, 5(3): 4-11.

 • Van den Berghe L.A.A. Baelden T.  2005. The complex relation between Director Independence and Board Effectiveness. Corporate Governance: International Journal of Business in Society, 5(5): 58-84.

 • Van den Berghe L.A.A. Louche C.  2005. The link between corporate governance and corporate social responsibility in insurance. The Geneva Papers on Risk and Insurance, 30(3): 425-442.

 • Verweire K. Van den Berghe L.A.A. Gailly J. Verbeeck D.  2004. Bancassurance: was de mythe mooier dan de realiteit?. De Verzekeringswereld, 16(31): 29-33.

 • Van den Berghe L.A.A. Levrau A. Van Damme D.  2004. Corporate Governance in de privé-sector: nuttige inspiratiebron voor raden van bestuur in de publieke sector, met name universiteiten?. Tijdschrift voor Hoger Onderwijs en Management, (3)

 • Van den Berghe L.A.A. Baelden T.  2004. Rebuilding Trust: A challenge for Corporate Governance and Audit. Accountancy en Bedrijfskunde, 24(5): 23-30.

 • Verweire K. Van den Berghe L.A.A. Gailly J.  2004. Staat het verzekeringsmodel onder druk?. Incrowd, (Oct.): 12-13.

 • Verweire K. Van den Berghe L.A.A. Gailly J.  2004. Werkt het bancassurance-model in Europa vandaag nog?. Financieel Forum/Bank- en Financiewezen, (2): 79-86.

 • Verweire K. Van den Berghe L.A.A.  2003. Integrated Performance Management: Adding a new dimension. Management Decision, 41(8): 782-790.

 • Van den Berghe L.A.A. Levrau A.  2003. Measuring the quality of corporate governance: in search of a tailormade approach?. Journal of General Management, 28(3): 71-86.

 • Verweire K. Van den Berghe L.A.A.  2002. De verzekeringssector en de Nieuwe Economie: Wat na de 'revolutie'?. De Verzekeringswereld, (12): 23-28.

 • Van den Berghe L.A.A.  2002. Hoe nauw kunnen bedrijven en NGO’s samenwerken?. VBO Bulletin, (4): 16-17.

 • Van den Berghe L.A.A.  2002. Hoe optimaliseert u uw raad van bestuur ? Best practices in kaart gebracht. AT Rem - Magazine voor Accountancy- en Tax professionals, (11): 3-6.

 • Van den Berghe L.A.A.  2002. Strategische uitdagingen voor de makelaardij. De Verzekeringswereld,

 • Van den Berghe L.A.A.  2001. Beyond corporate governance: from local to global. European Business Forum, : 19-20.

 • Van den Berghe L.A.A. Levrau A.  2001. Corporate governance: a brief overview. Corporate Governance - the Institute of Chartered Accountants, 14: 7-9.

 • Van den Berghe L.A.A. Levrau A.  2001. Corporate governance in de privé-sector: een nuttige inspiratiebron voor raden van bestuur in de overheidsinstellingen. Vlaams Tijdschrift voor Overheidsmanagement, 5(4): 7-14.

 • Van den Berghe L.A.A. Verweire K.  2001. De toekomst van bancassurance in België . Financieel Forum/Bank- en Financiewezen, 2001, 3: 135-139.

 • Van den Berghe L.A.A.  2001. Deugdelijk Bestuur . VEV-Snelbericht, 19: 14-15.

 • Verweire K. Van den Berghe L.A.A.  2001. Financiële conglomeraten: een economisch en strategisch overzicht . Economisch en Sociaal Tijdschrift, 55(2): 315-347.

 • Van den Berghe L.A.A. Verweire K.  2000. Convergence in the financial services industry. The Geneva Papers on Risk and Insurance, 25(2): 262-272.

 • Van den Berghe L.A.A.  1998. De 10 geboden voor de makelaar 2000. De Verzekeringswereld,

 • Van den Berghe L.A.A. Baeten X.  1998. De omgeving van de makelaar. De Verzekeringswereld, : 41-43.

 • Van den Berghe L.A.A.  1998. Het Corporate Governance debat vanuit internationaal perspectief. Vennootschapsrecht & Fiscaliteit,

 • Van den Berghe L.A.A.  1998. Nieuwe trends in de samenleving en hun mogelijk effect op de verzekeringssector - Een bloemlezing. Inversie, 7(5)

 • Van den Berghe L.A.A.  1998. Shaping the future for the insurance sector. The Geneva Papers on Risk and Insurance, : 506-518.

 • Van den Berghe L.A.A. Verweire K.  1998. Van bancassurance en assurfinance naar all finance. Bank- en Financiewezen, (6): 303-308.

 • Van den Berghe L.A.A.  1997. Beheersing en toepassing van informatietechnologie is toekomstige succesfactor van verzekeraars. De Verzekeringswereld, : 29-33.

 • Van den Berghe L.A.A.  1997. Corporate Governance en verankering : waarom is het Nederlandse anker zoveel doeltreffender dan het Belgische. Nijenrode Management Review, (4): 59-67.

 • Van den Berghe L.A.A.  1997. Het aanvullend toezicht op verzekeringsgroepen als opstap naar een verdergaande stroomlijning van het toezicht op financiële instellingen en financiële conglomeraten. Het Verzekeringsarchief, (3): 109-114.

 • Van den Berghe L.A.A.  1997. Solvabilität von Finanzkonglomeraten und Versicherungsgruppen : Notwendigkeit einer neuen Richtlinie?. Zeitschrift für die gesamten Versicherungswissenschaften, (3): 1-18.

 • Van den Berghe L.A.A.  1996. Beheersing en toepassing van informatietechnologie is toekomstige succesfactor van verzekeraars. Welwezen, : 24-27.

 • Van den Berghe L.A.A. Goudriaan L.  1996. De strijd om de toekomst in de bank- en verzekeringssector. Holland Management Review, : 44-53.

 • Van den Berghe L.A.A. Goudriaan L.  1996. De strijd om de toekomst in de bank- en verzekeringssector. Inversie, 6

 • Van den Berghe L.A.A.  1996. Van verzorgingsstaat naar verzekeringsstaat. Inversie, 6(3): 6-7.

 • Van den Berghe L.A.A.  1994. Het bondgenootschap tussen verzekeraar en verzekeringsmakelaar op nieuwe wegen- De professionele makelaar heeft behoefte aan managementtalenten. 

 • Van den Berghe L.A.A.  1994. Strategie op de grens van het (on)haalbare?. Holland Management Review, (38): 35-39.

 • Van den Berghe L.A.A.  1994. The Future of Risk Education- Future trends in risk management: A European Perspective. Risk Management,

 • Van den Berghe L.A.A.  1993. 1993: Het magische jaar voor de Belgische verzekeringssector?. De Verzekeringswereld, : 16-18.

 • Van den Berghe L.A.A.  1993. Is ATP een bedreigde diersoort? - Het Salomon Brothers Rapport op de weegschaal. 

 • Van den Berghe L.A.A.  1993. Risicobeheer: niets nieuws onder de zon?. Erassicourant, (1): 9-10.

 • Van den Berghe L.A.A.  1993. Risicobeheer: niets nieuws onder de zon?. Pacioli Journaal, (4): 6-9.

 • Van den Berghe L.A.A.  1992. De assurantietussenpersoon als leverancier van financiële diensten en produkten. Toetsstenen voor succesvolle strategieën. Conferentie Verzekeringsblad, Rotterdam,

 • Van den Berghe L.A.A.  1991. Bouwstenen voor de toekomststrategie van de assurantietussenpersoon. VB-special. Wie maakt de financiële dienst uit?, : 1171-1177.

 • Van den Berghe L.A.A.  1991. Branchevervaging: Bottlenecks en Succesfactoren. De Verzekeringswereld, : 31-32.

 • Van den Berghe L.A.A.  1991. Branchevervaging: Distributie centrale spil in de strijd om marktaandeel. De Verzekeringswereld, : 32-35.

 • Van den Berghe L.A.A.  1991. Branchevervaging tussen bank en verzekering: revolutie of evolutie. De Verzekeringswereld, : 43-44.

 • Van den Berghe L.A.A.  1991. Distributie sleutel naar internationalisatie - Observaties bij het Andersen-rapport: Insurance in changing Europe. VVP, : 8-11.

 • Van den Berghe L.A.A.  1991. Strategische keuzes dringen zich op aan alle partners in de verzekeringsmarkt. Het Verzekeringsarchief, 68(1)

 • Van den Berghe L.A.A.  1991. SWOT: Het magische toverwoord voor de invulling van een modern distributiebeleid inzake all-round financiële dienstverlening,. Conferentie Verzekeringsblad, Rotterdam,

 • Van den Berghe L.A.A.  1991. Verzekeringen in een veranderende wereld: enkele observaties. VVP,

 • Van den Berghe L.A.A.  1990. De complementariteit tussen banken en verzekeringsmaatschappijen bij het dekken van particuliere risico's- Het algemene denkkader. Bank- en Financiewezen, (8): 477-482.

 • Van den Berghe L.A.A.  1989. 1992: Evenwicht tussen vrijheid en regulering noodzakelijk. 

 • Van den Berghe L.A.A.  1989. De Europese verzekeringsmarkt: utopie of realiteit?. 

 • Van den Berghe L.A.A.  1989. Innovation, Internationalisation, Diversification. 

 • Van den Berghe L.A.A.  1989. Onze markt moet dringend innoveren. 

 • Van den Berghe L.A.A.  1989. Op automatische piloot vliegen is niet langer mogelijk,. 

 • Van den Berghe L.A.A.  1989. Produktvernieuwing- internationalisering- diversificatie. 

 • Van den Berghe L.A.A.  1989. Risico, risicobeheer en verzekering. Maandblad voor bedrijfsadministratie- en organisatie,

 • Debrot Van den Berghe L.A.A.  1989. Some interesting statements and conclusions of the XXIV International Insurance Seminar in London. NRG Quarterly Letter, (121): 15-22.

 • Van den Berghe L.A.A.  1989. Toekomstperspectieven van de verzekeringsdistributie in het licht van het Verenigd Europa 1992. De NBvA Stem, : 77-81.

Book Chapters

 • Van den Berghe L. Levrau A.  2013. An effective board makes the necessary trade-offs. In: Kakabadse A. Van den Berghe L. How to make boards work - An international overview (pp. 187-211). Palgrave.

 • Levrau A. Van den Berghe L.  2013. The appropriate board chair: a reality check. In: Kakabadse A. Van den Berghe L. How to make boards work - An international overview (pp. 268-292). Palgrave.

 • Van den Berghe L. Levrau A.  2013. Reinventing board effectiveness: from best practice to best fit. In: Kakabadse A. Van den Berghe L. How to make boards work - An international overview (pp. 137-152). Palgrave.

 • Van den Berghe L. Levrau A.  2013. Fine-tuning board effectiveness is not enough. In: Kakabadse A. Van den Berghe L. How to make boards work - An international overview (pp. 153-187). Palgrave.

 • Van den Berghe L. Levrau A.  2013. Promoting effective board decision-making, the essence of good governance. In: Kakabadse A. Van den Berghe L. How to make boards work - An international overview (pp. 211-267). Palgrave.

 • Fassin Y. Levrau A. Van den Berghe L.  2012. Corporate governance and initial public offerings in Belgium. In: Zattoni A. Judge W. Ed. Corporate Governance and Initial Public Offerings (pp. 64-88). Cambridge University Press.

 • Levrau A. Van den Berghe L.A.A.  2009. Identifying key determinants of effective boards of directors. In: Ed. Global Boards: One Desire, Many Realities (pp. 9-44). Macmillan.

 • Van den Berghe L.A.A.  2008. Duurzaam beleggen alleen is niet genoeg. In: Midden in de samenleving, vereniging van bedrijfstakpensioenfondsen (pp. 48-53).

 • Van den Berghe L.A.A.  2008. Internal governance: the neglected pillar of good governance. In: Liber Amicorum - Prof dr. Eddy Wymeersch

 • Baeten X. Van den Berghe L.A.A.  2008. Performance-related CEO remuneration: towards an agency-based contingency perspective. In: Vartiainen M. Antoni C.H. Baeten X. Hakonen N. Thierry H. Reward management - Facts and Trends in Europe (pp. 118-138).

 • Van den Berghe L.A.A. Baelden T.  2007. Rebuilding trust: a challenge for coporate governance and audit. 

 • Van den Berghe L.A.A. Louche C.  2006. From financial corporate governance towards responsible corporate governance. In: Ed. Above the clouds: a guide to trends changing the way we work: a project (pp. 58-61). Greenleaf Publishing.

 • Verweire K. Van den Berghe L.A.A.  2004. Integrated Performance Management. New Hype or New Paradigm?. In: Verweire K. Van den Berghe L.A.A. Ed. Integrated Performance Management. A Guide to Strategy Implementation (pp. 1-14). Sage Publications.

 • Verweire K. Van den Berghe L.A.A.  2004. Managing Risk, Managing Value. In: Verweire K. Van den Berghe L.A.A. Ed. Integrated Performance Management. A Guide to Strategy Implementation (pp. 69-84). Sage Publications.

 • Verweire K. Baeten X. Somers L. Van den Berghe L.A.A.  2004. Performance from a Finance Perspective. Shareholder Value and Beyond. (pp. 19-36). Sage Publications.

 • Verweire K. Van den Berghe L.A.A.  2004. Performance Goals and the Strategy Formation Process. In: Verweire K. Van den Berghe L.A.A. Ed. Integrated Performance Management. A Guide to Strategy Implementation (pp. 93-115). Sage Publications.

 • Van den Berghe L.A.A.  2003. Corporate Governance: de internationale trends. In: Ed. Management Jaarboek 2003 (pp. 274-281). P.I.M.M.S..

 • Van den Berghe L.A.A.  2003. Do good governance recommendations change the rules for the Board of Directors?. In: Ed. Capital Markets & Company Law (pp. 517-526). Oxford University Press.

 • Van den Berghe L.A.A.  2003. Herwaardering commissaris noodzakelijk. In: Ed. Heeft polder governance zin? NBA.

 • Van den Berghe L.A.A. Baelden T.  2003. Rebuilding trust: a challenge for coporate governance and audit. NBA.

 • Van den Berghe L.A.A. Carchon S.  2003. Redefining the role and content of corporate governance from the perspective of business in society and corporate social responsibility. In: Cornelius P. Kogut B. Ed. Corporate Governance and Capital Flows in a Global Economy (pp. 481-490). Oxford University Press.

 • Verweire K. Van den Berghe L.A.A.  2002. Bancassurance: Economische duiding ten behoeve van de jurist. In: Ed. Bankverzekeren - Bancassurance (pp. 5-15). Wolters Kluwer Belgium.

 • Verweire K. Van den Berghe L.A.A.  2002. Integrated Performance Management: Adding a new dimension. (pp. 587-594). Cranfield University.

 • Baeten X. Van den Berghe L.A.A.  2002. Participatie van medewerkers: houdingen en feiten op het vlak van financiële en organisatorische participatie. (pp. 274-291). Garant-Uitgevers.

 • Van den Berghe L.A.A. Verbeke L.H.  2001. Duurzaam Ondernemen of het heruitvinden van de toekomst en het doorbreken van fundamentalismes. In: Crijns H. Ed. De durf om te ondernemen: nieuwe aspecten van ondernemerschap en groeimanagement (pp. 224-235). Uitgeverij Lannoo.

 • Van den Berghe L.A.A. Verweire K.  2001. How banking, investment and insurance are changing in the new economy. In: Ed. Strategic issues in insurance: essays in honour of Orio Giarini (pp. 34-36). Blackwell.

 • Van den Berghe L.A.A. Verweire K. Roelandt P.  2001. How the new economy is changing the financial services industry. In: Ed. Financial services: Modelle une Strategien der Wertschöpfung (pp. 101-124). University of St. Gallen I.V.W..

 • Van den Berghe L.A.A.  1998. Het Corporate Governance referentiekader vanuit maatschappelijk en internationaal perspectief. In: Ed. De Belgische ondernemingswereld en de recente regels inzake Corporate Governance

 • Van den Berghe L.A.A.  1996. Der Wettlauf um die Zukunft in der Bank- und Versicherungsbranche - Welche strategischen Konzepte und Erkenntnisse sind nützlich oder sogar notwendig?. In: Ed. Festschrift für Heinrich Stremitzer (pp. 53-66). Linde Verlag.

 • Van den Berghe L.A.A.  1995. Voorwoord Publikatie Verzekeringskamer, Apeldoorn, 1995. 

 • Van den Berghe L.A.A.  1994. Financial conglomerates: opportunity or threat?. In: Ed. Risiko, Versicherung, Markt; Festschrift für Walter KARTEN (pp. 35-52). Verlag Versicherungswirtschaft.

 • Van den Berghe L.A.A. Oosenbrug A. Kaas R. Wolthuis H.  1994. Heterogeniteit in Verzekering, Verzekeringseconomie en economie van het verzekeringsbedrijf & Financiële conglomeraten. In: Ed. Liber Amicorum G.W. de Wit EIC & Instituut voor Actuariaat & Econom.

 • Van den Berghe L.A.A.  1991. Recente ontwikkelingen in de verzekeringssector. In: Ed. Vriendenboek Vaast Leysen - een realistisch idealist [n.a.v. zijn 70ste verjaardag] (pp. 135-148). Uitgeverij Lannoo.

 • Van den Berghe L.A.A.  1989. (De)regulation of insurance markets. In: Ed. Risk, information and insurance - Essays in the memory of Karl H. Borch (pp. 199-220). Wolters Kluwer Belgium.

Books

Conference Presentations

 • Baeten X. Van den Berghe L.A.A.  2008. Executive Remuneration: towards a structured multi-theory approach. Paper presented at 5th Workshop on Corporate Governance (EIASM), November 27-28, Brussels, Belgium.

 • Carchon S. Van den Berghe L.A.A.  2008. Family-owned companies facing a dilemma between control and liquidity: is it temporary or structural?. Paper presented at 8th Annual IFERA Conference 2008, July 2-5, Breukelen, the Netherlands.

 • Van den Berghe L.A.A.  2007. Can Belgian Boards of Directors drive growth and create value?. Paper presented at 10th International Conference on Corporate Governance and Board Leadership, October 2-4, Henley-on-Thames, Oxfordshire, United Kingdom.

 • Van den Berghe L.A.A.  2007. Can hedge funds and private equity firms bring the Continental European and the Anglo-American corporate governance system closer together. Paper presented at 5th International Conference on Corporate Governance: Shareholders and other Stakeholders, July 2-2, Birmingham, United States.

 • Baeten X. Van den Berghe L.A.A.  2007. Performance-related CEO remuneration: towards an agency-based contingency perspective. Paper presented at First European Reward Management Conference,, December 17-18, Brussels, Belgium.

 • Levrau A. Van den Berghe L.A.A.  2006. Corporate Governance and Board Effectiveness: Beyond formalism. Paper presented at 2006 EURAM Conference, May 16-20, Oslo, Norway.

 • Levrau A. Van den Berghe L.A.A.  2006. Identifying key determinants of effective boards of directors. Paper presented at 3rd PhD Workshop on Corporate Governance, November 9-10, Brussels, Belgium.

 • Van den Berghe L.A.A. Louche C.  2004. The interface between corporate governance and corporate social responsibility and its relevance for the financial and insurance sector .. Paper presented at Montepaschi Vita Annual Forum, October 15, Rome, Italy.

 • Van den Berghe L.A.A. Baelden T.  2004. The Monitoring Role of the Board: one approach does not fit all. Paper presented at 7th International Conference on Corporate Governance Board Leadership, October 11-13, Reading, United Kingdom.

 • Levrau A. Van den Berghe L.A.A.  2004. Towards a Process-Oriented Model for Board Effectiveness. Paper presented at 7th International Conference on Corporate Governance Board Leadership, October 11-13, Reading, United Kingdom.

 • Levrau A. Van den Berghe L.A.A.  2004. Towards a Process-Oriented Model for Board Effectiveness. Paper presented at EABIS (European Academy of Business in Society), PhD. Workshop, September 29, Gent, Belgium.

 • Van den Berghe L.A.A. Levrau A.  2003. Evaluating Board of Directors: what constitutes a good corporate board?. Paper presented at 6th International Conference on Corporate Governance and Direction, October 6-8, Reading, United Kingdom.

 • Van den Berghe L.A.A. Baelden T.  2003. The complex relation between Director Independence and Board Effectiveness. Paper presented at 6th International Conference on Corporate Governance and Direction, October 6-8, Reading, United Kingdom.

 • Van den Berghe L.A.A. Carchon S.  2002. Agency relations within the family business system: an exploratory approach. Corporate Governance: an international review. Paper presented at 5th International Conference on Corporate Governance and Direction, October 8-10, Reading, United Kingdom.

 • Van den Berghe L.A.A.  2002. Can Europe build on its diversity to develop the Corporate Governance system of the future ?. Paper presented at Second European Conference on Corporate Governance, November 28-29, Brussels, Belgium.

 • Verweire K. Van den Berghe L.A.A.  2002. Integrated Performance Management: Adding a new dimension. Paper presented at Third International Conference on Performance Measurement and Management, July 17-19, Boston, United States.

 • Van den Berghe L.A.A. Levrau A.  2002. Measuring the quality of corporate governance: in search for a tailormade approach. Paper presented at 5th International conference on corporate governance and Direction, October 8-10, Reading, United Kingdom.

 • Van den Berghe L.A.A. Carchon S.  2001. Corporate Governance Practices in Flemish Family Businesses. Paper presented at 4th International Conference on Corporate Governance and Direction, October 15-17, Reading, United Kingdom.

 • Van den Berghe L.A.A. Verbeke L.H.  2001. Corporate Sustainability : reinventing the future and breaking fundamentalisms. 

 • Verweire K. Van den Berghe L.A.A.  2001. The performance consequences of diversification in the financial services industry: the case of financial conglomeration in Belgium and the Netherlands. 

 • Van den Berghe L.A.A. Levrau A.  2001. The role of the venture capitalist as monitor of the company: A corporate governance perspective. Paper presented at 4th International Conference on Corporate Governance and Direction, October 15-17, Reading, United Kingdom.

Conference Proceedings

 • Van den Berghe L.A.A.  1998. Financiële dienstverlening : Post-academische opleiding tot financiële planner. 

 • Van den Berghe L.A.A.  1997. From multinational toward global competition - Creating the future for the insurance sector. Brugge:

 • Van den Berghe L.A.A.  1997. Strategie ter discussie. 

 • Van den Berghe L.A.A.  1996. Financiële dienstverlening : IT makes the difference. 

 • Van den Berghe L.A.A.  1996. From bancassurance & assurfinance towards all finance: Setting the scenery - Some academic thoughts. Brussels:

 • Van den Berghe L.A.A.  1996. Is small still beautiful?. 

 • Van den Berghe L.A.A.  1996. Uitdagingen naar de toekomst voor een middelgrote verzekeraar. 

 • Van den Berghe L.A.A.  1996. Verzekeringsdistributie: Marktontwikkelingen en nieuwe distributiemogelijkheden: Een aantal inleidende bemerkingen. Arnhem:

 • Van den Berghe L.A.A.  1995. Financiële conglomeraten: grasduinen in een markt in beweging. Rotterdam:

 • Van den Berghe L.A.A.  1995. Hoe optimaliseert U klantenrendabiliteit?. 

 • Van den Berghe L.A.A.  1995. Insurance distribution in Belgium - Some general observations. Mercator:

 • Van den Berghe L.A.A.  1995. The emerging European financial services market: an economic appraisal. 

 • Van den Berghe L.A.A.  1995. Verbeteren van de concurrentiële positie dankzij nieuwe verzekeringsconcepten. 

 • Van den Berghe L.A.A.  1994. Binnenmarktstrategien Europäischer Versicherer - Sicht der Nachbarn- International insurance market strategies- Experiences in neighbouring countries. 

 • Van den Berghe L.A.A.  1994. Consequenties van een veranderend denken m.b.t. de beoordeling van de verzekeringsmaatschappijen. 

 • Van den Berghe L.A.A.  1994. Marketing en distributie van nationale en Europese verzekeringsprodukten - Het economisch kader, Vereniging voor Verzekerings-wetenschap. Rotterdam:

 • Van den Berghe L.A.A.  1994. Van produkt tot marktgericht denken- Een nieuwe opdracht, Customer oriented front-& back offices in insurance. Brussels:

 • Van den Berghe L.A.A.  1993. Bancassurance: Hoe kijkt de consument daartegen aan?. Amsterdam:

 • Van den Berghe L.A.A.  1993. Marktsegmentering en globale financiële planning; de uitdaging voor de uitbouw van een concurrentieel voordeel, Seminarie: Marktsegmentering en tariefdifferentiatie in de Belgische verzekeringssector- Hoe marketingmissers vermijden?. Gent:

 • Van den Berghe L.A.A.  1993. Marktsegmentering voor financiële en verzekeringsprodukten. Een aantal inleidende aspecten, Seminarie: Marktsegmentering en tariefdifferentiatie in de Belgische verzekeringssector- Hoe marketingmissers vermijden?. Gent:

 • Van den Berghe L.A.A.  1993. The EC-Insurance Market. Krems:

 • Van den Berghe L.A.A.  1993. Verschuivende manieren van sparen; van vrij naar contractueel sparen en van sparen naar beleggen, De Spaarmarkt onder druk. Rotterdam:

 • Van den Berghe L.A.A.  1992. All finance in Nederland: achtergrond en praktijk. Voordracht OHRA. 

 • Van den Berghe L.A.A.  1992. Bancassurance: achtergrond en praktijk. Apeldoorn:

 • Van den Berghe L.A.A.  1992. Challenges for the 1990's, Summary of discussion sessions, IIS Seminar 1992. 

 • Van den Berghe L.A.A.  1992. Scanning the future. Kritische kanttekeningen. 

 • Van den Berghe L.A.A.  1992. The Financial Services and Europe 1992, Conference Lease Club. 

 • Van den Berghe L.A.A.  1992. The functioning of a free market economy for insurance services. Moscow:

 • Van den Berghe L.A.A.  1991. Cartels in the Insurance Sector; Some Academic Remarks. Competition and insurance in the EC. 

 • Van den Berghe L.A.A.  1991. New developments in risk management. Toyama:

 • Van den Berghe L.A.A.  1990. From a centrally planned economy to a market economy for insurance. Rotterdam:

 • Van den Berghe L.A.A.  1990. Internationalisering van verzekeringsdiensten: internationalisering als ondernemingsstrategie. Antwerpen:

 • Van den Berghe L.A.A.  1990. Nieuwe trends in risicobeheer. Gent:

 • Van den Berghe L.A.A.  1990. Onderzoek over het hoe en waarom van de branchevervaging tussen de bank- en verzekeringssector. Antwerpen:

 • Van den Berghe L.A.A.  1990. The internationalisation and the worldwide globalisation process - The case of the insurance industry. Vienna:

 • Van den Berghe L.A.A.  1990. Verzekeringen in een veranderende wereld: enkele observaties. Brussels:

 • Van den Berghe L.A.A.  1989. Globalisation, diversification and disintermediation: need for a new strategy for financial and insurance institutions. Brussels:

 • Van den Berghe L.A.A.  1989. Innovaties op de internationale financiële markten: naar een nieuwe relatie tussen bank en onderneming. Gent:

 • Van den Berghe L.A.A.  1989. New competitors and new rules for the competitive game in the financial and insurance market - An in-depth analysis. Brussels:

 • Van den Berghe L.A.A.  1989. Produktvernieuwing. 

 • Van den Berghe L.A.A.  1989. Risicobeheer: Academische standpunten. Gent:

 • Van den Berghe L.A.A.  1989. The disintermediation process in banking and insurance, European Finance Symposium, Centre for European Policy Studies. 

Research reports

 • Van den Berghe L.A.A.  2010. Quelques mythes de la governance dévoilés. (27 p.)

 • Van den Berghe L.A.A. Carchon S. De Ridder L.  2006. De scorecard opvolging - Er is de governance van het bedrijf en de governance van de familie. 

 • Verweire K. Roelandt P. De Grande J. Van den Berghe L.A.A.  2006. What drives performance in the Belgian insurance industry?. (129 p.)

 • Van den Berghe L.A.A. Levrau A. Claus I.  2005. Vrouwen in de Raad van Bestuur. Beheer van de Vlaamse Overheidsinstelllingen. 

 • Van den Berghe L.A.A. Verweire K. Gailly J.  2002. Financial system as driver of change. (84 p.)

 • Van den Berghe L.A.A. Baeten X. Somers L.  2002. Stakeholder management, een bedrijfsgerichte verkenning. Ministerie vd Vlaamse Gemeenschap. (31 p.)

 • Levrau A. Van den Berghe L.A.A.  2001. Corporate Governance in Gemeentelijke Autonome Bedrijven (GAB). GUBERNA.

 • Van den Berghe L.A.A. Levrau A.  2001. Corporate Governance in high tech ondernemingen. 

 • Van den Berghe L.A.A. Levrau A.  2000. Onderzoek naar Corporate Governance in coöperaties. 

 • Van den Berghe L.A.A. Verweire K. Carchon S.  1999. Convergence in the financial services industry: a report written under authority of the OECD. (99 p.)

 • Van den Berghe L.A.A.  1997. Financial Conglomerates and Insurance Groups : A report for the Mexican Supervisory Authorities. Erasmus Universiteit Rotterdam. (103 p.)

 • Van den Berghe L.A.A.  1996. Deskundigenverslag: Voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende het aanvullend toezicht op verzekeringsgroepen. Europees Parlement. (30 p.)

 • Van den Berghe L.A.A.  1996. Experts' Report: Proposal for a European Parliament and Council Directive on the supplementary supervision of insurance groups. Europees Parlement. (20 p.)

 • Van den Berghe L.A.A. Baeten X.  1996. Report of the Discussions at the Seminar of the International Insurance Society. IIS inc.. (7 p.)

 • Baeten X. Van den Berghe L.A.A.  1996. Risico, sparen, verzekeren, zorg : kwantitatief onderzoek. Vlerick Leuven Gent Management School.

 • Van den Berghe L.A.A.   1995. Marketing en distributie van nationale en Europese verzekeringsprodukten - het economisch kader. (16 p.)

 • Van den Berghe L.A.A. Baeten X.  1995. Onderzoek naar de relevante evaluatiefactoren bij de besluitvorming inzake risk management en verzekering: determinanten van het keuzeproces inzake toeleveranciers. (11 p.)

 • Van den Berghe L.A.A. Baeten X.  1995. Optimalisatie dienstverleningsproces inzake verzekeringen - kwalitatief onderzoek. Vlerick Leuven Gent Management School. (61 p.)

 • Van den Berghe L.A.A. Verweire K.  1993. Onderzoek in de consumentenmarkt naar houdingen en gedragingen t.a.v. risico, sparen, beleggen en verzekeren. Vlerick Leuven Gent Management School.

 • Van den Berghe L.A.A.  1993. Uitbouw van een klantgerichte marketingstrategie voor verzekeringen en financiële produkten - Onderzoek naar de optimale assen voor een innovatieve marktsegmentering-statistisch verslag. Vlerick Leuven Gent Management School. (88 p.)

Vlerick cases

Vlerick working papers