Vlerick expertise in Energie

 

22 resultaten Aantal resultaten per pagina
 1. Pallas Agterberg - Alliander

  Mensen aan de macht!

  De energiemarkt davert op zijn grondvesten. Hoe ga je als 'traditionele' DNB om met die verandering? Wat zijn de mogelijke strategieën? “Alliander koos ervoor om vanuit de kern te innoveren, maar wel vanuit een marktperspectief", zegt Marion Debruyne. “Dat besluit was het startsein van een inspirerende reis die we onlangs hebben beschreven in een casestudy. We delen deze inzichten graag met onze DNB-community via de presentatie van Pallas Agterberg, strategisch directeur van Alliander."

 2. Renewable energy generation

  De mogelijkheden van hernieuwbare energie ten volle benutten

  Beleidswijzigingen en technologische ontwikkelingen hebben ervoor gezorgd dat de geïnstalleerde capaciteit aan hernieuwbare energiebronnen, zoals windenergie en zonne-energie, flink is toegenomen. Het gevolg daarvan is dat we heel wat meer (variabele en gedecentraliseerde) hernieuwbare elektriciteit produceren. Consumenten worden steeds vaker prosumenten. De huidige structuur van de elektriciteitsmarkt maakt het echter erg moeilijk om met de gevolgen van deze verschuiving om te gaan. Hoe kunnen we écht profiteren van hernieuwbare energie? In haar doctoraatsthesis maakt Ariana Ramos een kwalitatieve en – wat vooral belangrijk is – een kwantitatieve analyse van de uitdagingen, en geeft ze een aantal mogelijke oplossingen.

 3. Enedis logo

  Enedis – de markt maken in plaats van kraken

  Enedis, een dochtermaatschappij van EDF staat in voor de laatste schakel in de toelevering van elektriciteit in het grootste deel van Frankrijk. Deze casestudy bekijkt een bedrijf dat de ambitie heeft om zichzelf te transformeren tot een toonbeeld voor de energiesector in dit digitale tijdperk en analyseert de start en ontwikkeling van het digitale transformatie programma bij Enedis over de periode van 2014 tot 2016.

 4. What every DSO should know about digital

  Energiesector maakt zich op voor digitale transformatie

  Distributienetbeheerders staan voor een radicale, digitale transformatie van hun zakenmodel. Naast pure beheerder van fysieke infrastructuur, zouden ze straks ook een rol kunnen krijgen als datahub of neutrale verspreider van energiedata. Komt er een ‘Uberisering’ van de energiesector aan? Stijn Viaene, professor aan Vlerick Business School, denkt alvast van wel.

 5. De energiemarkt: vele tinten grijs

  Energie en elektriciteit worden doorgaans geassocieerd met de kleur groen. Niet zo voor professor Leonardo Meeus: “Vandaag is grijs de kleur bij uitstek. Geen saai, maar een spannend grijs.” Twintig jaar geleden was bijna de volledige energiewaardeketen in handen van een enkele partij. Tegenwoordig zijn er verschillende spelers verantwoordelijk voor verschillende activiteiten. In de marge van het distributienet zijn er allerlei nieuwe activiteiten ontstaan die nog niet op EU-niveau of nationaal gereguleerd zijn.

 6. Wie leidt de energiemarkt in 2030?

  De toekomst van de energiesector, en in het bijzonder het landschap van netbeheerders, wordt bepaald door heel wat onzekere factoren. Volgens het Vlerick Energy Centre en een aantal grote spelers uit de sector vragen twee van die onzekerheden een meer diepgaande analyse gezien ze belangrijker zijn en groot potentieel hebben om de elektriciteitssector radicaal te veranderen: consumentenbetrokkenheid en een gedecentraliseerde productie. Afhankelijk van de mate van consumentenbetrokkenheid bij energiekeuzes en de decentralisatie van de energievoorziening werden vier scenario’s ontwikkeld. Zij beschrijven hoe de Europese energiemarkt er in 2030 zou kunnen uitzien.

 7. Europese distributienetwerkbeheerders staan voor ingrijpende veranderingen in de energiesector

  Een recente enquête over de toekomst van de distributienetwerkbeheerders (DNB's) door het Vlerick Energy Centre in nauwe samenwerking met KPMG toont aan dat topmanagers bij DNB's over heel Europa verwachten dat hun rol en werkomgeving ingrijpend zullen veranderen. Daniel Dobbeni, voorzitter van het Vlerick Energy Centre, legt uit: "De productie van elektriciteit gebeurt steeds vaker gedecentraliseerd of op basis van hernieuwbare energiebronnen, terwijl ook de consument vandaag evolueert naar een verbruiker die zelf energie produceert. Deze ontwikkelingen zullen grote veranderingen teweegbrengen in de energiesector. Om het licht brandend te houden, moeten de industriële spelers snel nieuwe kennis verwerven en ervaringen uitwisselen."

 8. Geen pasklaar model

  Offshorewindtechnologie wordt steeds vaker aangewend als een middel om de ambities voor hernieuwbare energie te realiseren. Volgens de nationale actieplannen voor hernieuwbare energie die de EU-lidstaten in 2011 hebben ingediend, zou het geïnstalleerde vermogen van offshorewindparken in de EU tegen 2020 stijgen van 3 GW naar 40 GW. Welk type regelgevingskader kan deze uitbreiding van offshorewindenergie het best ondersteunen? Dat is de centrale vraag die Leonardo Meeus, Associate Professor in Energy Markets en directeur van het Energy Centre, wil beantwoorden.

 9. En toen werd 'slim' 'intelligent'

  De recente publicatie van een onderzoekspaper met als titel The Impact of Supply Chain Resilience on the Business Case for Smart Meter Installation was een nieuwe mijlpaal in het leerstoelpartnerschap met de Vlaamse gas- en elektriciteitsmaatschappij Eandis. Wat begon als een pilootproject waarbij er bij 4000 gezinnen een slimme meter werd geïnstalleerd, is inmiddels uitgegroeid tot een uitdagend big-dataprogramma met informatie waarover niemand ooit eerder kon beschikken.

22 resultaten Aantal resultaten per pagina