Vlerick expertise in Ondernemerschap

 

62 resultaten Aantal resultaten per pagina
 1. De ontwikkelingspatronen van bedrijven in volle internationalisering

  Wat gebeurt er als een bedrijf beslist om te internationaliseren en buitenlandse markten te betreden? Wat zijn de typische groeipatronen van international new ventures (INV’s) in vergelijking met traditionelere exporteurs? Prof. Leo Sleuwaegen en onderzoeker Jonas Onkelinx namen de kwestie onder de loep, met interessante resultaten tot gevolg.

 2. De drijfveren van regionale innovatie in de EU

  Prof. Leo Sleuwaegen en onderzoekster Priscilla Boiardi publiceerden onlangs een analyse van de regionale octrooieringsactiviteit in de EU – een sterke indicator voor regionale innovatie – in een systeem gekenmerkt door creatieve verandering, die bespoedigd wordt door vier fundamentele factoren: instellingen, intelligentie, infrastructuur en inspiratie. “Deze paper is gebaseerd op het onderzoek dat we uitvoerden voor het Flanders District of Creativity. We onderzochten wat regio’s creatief maakt op het gebied van innovatie en gingen na hoe Vlaanderen het doet in vergelijking met alle andere EU-regio’s”, aldus prof. Leo Sleuwaegen.

 3. Een conflict is niet altijd slecht. Het is evenmin altijd goed.

  De wetenschappelijke literatuur staat bol van de onderzoeken die beschrijven hoe business angels betrokken zijn bij de ondernemingen uit hun portefeuille, en de uiteenlopende meerwaarde die ze daarbij bieden. Maar er is nog nooit eerder onderzocht hoe de aard van die betrokkenheid de prestaties van de ondernemingen – en dan vooral hun innovatiekracht – beïnvloedt. Deze onderzoekspaper gaat na hoe taakconflicten tussen business angels en ondernemers de innovatiekracht van de betrokken ondernemingen uit de portefeuille beïnvloeden, en hoe die relatie wordt gemodereerd door de mate van eensgezindheid op het vlak van prioriteiten, de verschillen in ondernemingservaring en de communicatiefrequentie.

 4. Een beetje overheid kan nuttig zijn

  “De overheid moet zich niet bemoeien met het bedrijfsleven”, hoor je wel eens beweren. Maar is dat zo? Tot voor kort was Professor Sophie Manigart van mening dat overheden zich beter niet inlaten met het financieren van (jonge) ondernemingen. In opdracht van het IWEPS, het Waals Instituut voor Statistiek, deed ze een uitgebreide literatuurstudie over de financiering van jonge innoverende bedrijven en over de potentiële rol van de overheid in het stimuleren van de toegang tot die financiering. Vandaag is haar oordeel genuanceerder.

 5. Klimaat voor groei verbetert

  Het algemene klimaat om een bedrijf te doen groeien, te kopen of te verkopen is momenteel beter dan een jaar geleden. Dat blijkt uit de eerste Entrepreneurial Growth Monitor, een onderzoek waarmee Vlerick-professor Hans Crijns en Marc Cosaert (partner EY) voortaan elk jaar poolshoogte nemen van wat leeft bij Vlaamse ondernemers.

 6. Familiebedrijven en privé-investeerders: een wederzijdse opportuniteit

  Uit een studie van KPMG blijkt dat 58% van de familiebedrijven momenteel op zoek is naar externe financiering om hun investeringen te bekostigen. Familiale ondernemingen zijn goed voor meer dan 70% van het wereldwijde BBP. Desondanks vinden veel familiebedrijven dat hun financieringsopties beperkt zijn.

 7. Studie Vlerick en UGent toont socio-economische impact ARKimedes in Vlaanderen

  Een socio-economische impactstudie onder leiding van professor Sophie Manigart toont het belang aan van de verdere ondersteuning van de Vlaamse risicokapitaalindustrie en bepleit de uitbreiding van de ARKimedesregeling. De ARKimedesregeling blijkt volgens diverse parameters een belangrijke impact te hebben op de Vlaamse durfeconomie.

 8. Hoe doeltreffend is een beleid dat belastinggeld gebruikt om kmo- en ondernemersactiviteit te stimuleren?

  Regeringen in ontwikkelde landen lijken te geloven dat de aard of de omvang van de ondernemersactiviteit in hun land niet optimaal is. Bijgevolg gebruiken ze belastinggeld om die activiteit te stimuleren. Deze paper onderzoekt de doeltreffendheid van een dergelijk beleid in Zweden en extrapoleert dat Zweedse voorbeeld vervolgens naar verschillende andere landen en regio’s, waaronder Vlaanderen.

 9. Het ene durfkapitaal is het andere niet

  Heel wat bedrijven met ronkende namen als Apple, Rovio (van Angry Birds), Spotify, Facebook, Google, Microsoft en Starbucks zouden nooit bestaan hebben, of zeker nooit zo groot geworden zijn, zonder durfkapitaal. “Durfkapitaal is van levensbelang voor startende ondernemers die met een idee zitten of eventueel al een prototype hebben, maar vaak nog geen afgewerkt product waarmee ze naar de markt kunnen gaan,” vertelt David Devigne die onder begeleiding van professor en expert in durfkapitaal Sophie Manigart een doctoraatsonderzoek deed naar internationale durfkapitaalverstrekkers en hun portefeuillebedrijven in Europa. Daaruit blijkt dat ondernemers goed moeten overwegen met welke financier ze in zee gaan. De oorsprong van het kapitaal heeft immers een effect op het succes van de onderneming.

 10. Mijn passie? Ik ben ondernemer

  Van succesvolle ondernemers nemen we haast automatisch aan dat het gepassioneerde mannen of vrouwen zijn. Is dat echt zo? En wat is passie nu eigenlijk? Speelt het een rol als je ondernemer bent? Allemaal vragen die het onderwerp zijn van de recente studie "Passie bij startende ondernemers" van het Flanders DC Kenniscentrum aan Vlerick Business School. Onderzoekers Jacob Vermeire en Veroniek Collewaert deden research bij een groep starters die deel uitmaakten van BRYO, een initiatief waarbij VOKA ondernemend talent in Vlaanderen begeleidt. De studie toont de onlosmakelijke band tussen passie en ondernemerschap aan.

62 resultaten Aantal resultaten per pagina