Vlerick expertise in Ondernemerschap

 

62 resultaten Aantal resultaten per pagina
 1. Ethische investering

  Het geld grijpen of weglopen?

  Het onderzoek naar ondernemerschap richtte zich grotendeels op de manier waarop investeerders van risicokapitaal ondernemers en hun bedrijven evalueren om doeltreffende investeringsbeslissingen te nemen. Een nieuwe studie naar de investering van risicokapitaal vanuit het oogpunt van de ondernemer toont nu aan dat naast de diensten met meerwaarde die de investeerder biedt en het succes dat de investeerder in het verleden heeft geboekt, zijn/haar morele reputatie van doorslaggevend belang voor de beslissing van de ondernemer om al dan niet samen in zee te gaan.

 2. Ondernemerschap op school

  Van klasproject tot eigen zaak

  Veel jongeren vertonen al vroeg ondernemend gedrag. Ze zijn creatief, gaan op zoek naar manieren om geld te verdienen, geven leiding of durven al eens afwijken van de heersende norm. Door dat ondernemend gedrag aan te boren, te versterken en aan te moedigen kan het secundair onderwijs ondernemerschap nog effectiever stimuleren. Uit het onderzoek blijkt dat twee belangrijke factoren effectief ondernemerschapsonderwijs bemoeilijken.

 3. risicokapitaal

  Groen licht voor de investering. En wat nu?

  Wat gebeurt er wanneer een investeerder van risicokapitaal (ook wel venture capital of VC) beslist heeft om te investeren in een bedrijf of ondernemer? Dat is de centrale vraag in “Venture Capital Investors and Portfolio Firms”, een boek van professoren Sophie Manigart (Vlerick Business School) en Mike Wright (Imperial College Business School, VK).

 4. businessangel

  Vertrouwen tussen businessangels en ondernemers: de positieve en negatieve kanten

  Businessangels spelen een belangrijke rol bij het leveren van startkapitaal aan bedrijven. Het wederzijdse vertrouwen tussen de investeerder en de ondernemer is al even belangrijk als het succes van deze bedrijven. Een gezamenlijk onderzoek van de Universiteit Maastricht en Vlerick Business School ging na hoe de gepercipieerde vertrouwensband tussen businessangels en ondernemers de door de businessangel gepercipieerde prestaties van het bedrijf beïnvloedt. Het onderzoek is gebaseerd op enquêtes bij toonaangevende ondernemers en businessangels in 54 Belgische bedrijven.

 5. Private equity

  Private Equity, HRM en werkgelegenheid - het debat in evenwicht

  Bij discussies over private-equitypraktijken raken de gemoederen vaak snel verhit: voorstanders voeren aan dat private-equitytransacties waarde creëren, en tegenstanders schilderen private-equitybedrijven af als 'haaien' die uit zijn op gemakkelijke winst ten koste van de werknemers. Mike Wright, Nick Bacon, Rod Ball en Miguel Meuleman bieden een meer evenwichtig en systematisch beeld van de arbeidsrelaties binnen een private-equitycontext.

 6. Mobile School: de kennis van de straat stimuleren

  90% van de straatkinderen die naar een home of instelling gebracht worden, lopen binnen de twee dagen weg en keren terug naar een leven op straat. De Mobile School Group (MSG) heeft innovatieve, educatieve materialen en onderwijsmethodes ontwikkeld die speciaal aangepast zijn aan het straatleven.

 7. Creativiteit

  Het belang van creativiteit

  Wat is het magische ingrediënt dat bepaalde regio’s een competitief voordeel biedt? Creativiteit, aldus het onderzoek door professor Leo Sleuwaegen en Priscilla Boiardi van het Flanders DC Kenniscentrum aan Vlerick Business School.

 8. JPG

  Maak ondernemers van je werknemers

  Onze kennismaatschappij heeft niet alleen nood aan klassieke ondernemers, maar ook aan werknemers met innovatieve dromen en nieuwe ideeën. Hoe zwengel je het intrapreneurship aan in een organisatie? Een recente studie van het Flanders DC Kenniscentrum aan Vlerick Business School nam het ondernemend profiel van werknemers in Vlaanderen onder de loep.

62 resultaten Aantal resultaten per pagina