Aanzienlijk groeipotentieel voor IT-outsourcingmarkt in Belux

Resultaten IT-outsourcingonderzoek 2017 voor België en Luxemburg gepubliceerd

De Belux-markt voor outsourcen heeft nog heel wat groeipotentieel. Bedrijven blijven immers meer uitbesteden. De belangrijkste drijfveren om te outsourcen zijn een sterkere focus op de corebusiness en kostenverlaging. Wat bedrijfstransformatie betreft, zien we een toename met 8% sinds 2016. Voor bijna 83% van de organisaties die vandaag gebruikmaken van automatisering, robotica en AI, hebben die technologieën tal van voordelen opgeleverd. Ook de klanttevredenheid blijft hoog, met een gemiddelde tevredenheidsscore van 74% voor de beoordeelde serviceproviders.

Dat zijn de belangrijkste conclusies van het IT-outsourcingonderzoek 2017 voor België en Luxemburg, uitgevoerd door Whitelane Research in samenwerking met Vlerick Business School. De studie houdt rekening met meer dan 550 unieke IT-outsourcingcontracten van meer dan 200 belangrijke organisaties in de Belux. De totale gecombineerde jaarwaarde van de contracten die in de studie worden onderzocht, bedraagt meer dan 1,5 miljard euro, en alle bedrijfssectoren zijn vertegenwoordigd.

Enkele van de belangrijkste bevindingen van het Belux-onderzoek:

  • Bedrijven in de Belux hebben nog steeds zin om te outsourcen. 85% van alle respondenten in het onderzoek bevestigt dat ze zullen blijven uitbesteden aan hetzelfde of een hoger tempo. 51% zegt van plan te zijn meer te outsourcen. Dit vormt een goede aanwijzing dat de Belux-markt nog heel wat groeipotentieel heeft.

2017 BeLux IT Outsourcing study

  • Focussen op de corebusiness is het belangrijkste motief voor organisaties die meer willen outsourcen (64%), gevolgd door kostenverlaging (56%) en toegang tot middelen (43%). Twee elementen zijn belangrijker geworden ten opzichte van vorig jaar: kostenverlaging (11% gestegen tot 56%) en bedrijfstransformatie (8% gestegen tot 42%). Een opmerkelijke trend de afgelopen vijf jaar: bedrijfstransformatie wordt een steeds grotere drijfveer om te outsourcen.

2017 BeLux IT Outsourcing study

  • De serviceproviders blijven over het algemeen sterke prestaties leveren. Nog steeds geldt voor 91% van de contracten dat de klanten tevreden zijn.

2017 BeLux IT Outsourcing study

  • Leveranciers TCS, Econocom, Capgemini, Fujitsu en Sopra Steria delen de eerste plaats. Elk behalen ze een tevredenheidsscore van 80%. Zij worden gevolgd door Salesforce.com, Getronics en Accenture (met telkens een score van 79%) en CSC, Realdolmen, Atos, Telenet en CGI (elk met een score van 78%).

2017 BeLux IT Outsourcing study

  • Over het algemeen zijn klanten tevreden met hun serviceproviders, maar ze verwachten meer wat bedrijfstransformatie en innovatie betreft. De serviceproviders geven op hun beurt te kennen dat klanten hun eigen mogelijkheden met betrekking tot transitie en beheer van een IT-outsourcingdienst moeten verruimen. Ook het integreren van verschillende partijen bij een bepaalde klant blijft zeer belangrijk. Meerdere partijen moeten er dan samen voor zorgen dat die integratie wordt gerealiseerd.

Carine Peeters, professor strategie bij Vlerick Business School: “Digitale technologieën hebben een impact op bedrijven in steeds meer sectoren. Daarom wordt verwacht dat IT een almaar centralere rol zal spelen om bedrijven te helpen zich aan te passen en digitale opportuniteiten te grijpen. Volgens onze resultaten betekent dit ook dat de rol van de serviceproviders verandert, en dat zij meer zullen bijdragen aan de bedrijfstransformatie van hun klanten. Maar het succes van veranderende outsourcingrelaties is afhankelijk van de serviceproviders én de ontwikkeling van nieuwe mogelijkheden bij hun klanten. En dan hebben we het niet alleen over technologie, maar ook over een goed begrip en beheer van hun business.”

Het Belux-onderzoek maakt deel uit van de jaarlijkse uitgebreide IT-outsourcingstudies van Whitelane. Wij interviewen sourcing executives (CIO’s/CFO’s) over hun outsourcingplannen en hun mening over serviceproviders. Het onderzoek wordt gevoerd in 13 Europese landen en biedt een uitvoerig overzicht van het IT-outsourcinglandschap in elk land. Het wijst op de belangrijkste sourcingtrends evenals de posities van de voornaamste outsourcing-serviceproviders op basis van diverse cruciale prestatie-indicatoren (KPI’s), en toont trends inzake bedrijfs- en IT-beheer aan.

Accreditaties
& rankings

Equis Association of MBAs AACSB Financial Times