Analyse van de transactiestructuur bij fusies en overnames: kan je de juiste match maken?

Deze case is beschikbaar bij The Case Centre met referentie  114-034-1.

Fusies en overnames vormen een interessant uitgangspunt om beslissingen rond bedrijfsfinanciën te analyseren. Dergelijke transacties kunnen een plotse behoefte aan extra financiële middelen van buitenaf teweeg brengen, wat kan leiden tot fundamentele veranderingen in de kapitaalstructuur van een bedrijf. Overnemers offeren voor een stuk hun financiële flexibiliteit op wanneer ze als gevolg van een transactie het vreemd vermogen verhogen. Een aandelenswap kan aan de andere kant soms uitmonden in een significante waardevermindering voor de huidige aandeelhouders. Deze case biedt een overzicht van zes fusie- en overnametransacties, telkens met hun specifieke elementen.

Het is de bedoeling van de case om deze transacties te koppelen aan zes mogelijke transactiestructuren. Studenten moeten hun keuze argumenteren aan de hand van specifieke transactiekenmerken, het schuldvermogen van de bedrijven en de recente evolutie van de prijs van hun aandelen. Terwijl zowel academische studies als cases op vandaag vooral focussen op het soort van betaling, gaat deze case een stap verder via een analyse van de achterliggende financiële bron. Een aanbod louter in cash kan bijvoorbeeld gefinancierd worden via aandelen, maar ook via verschillende types van leningen (bv. gesyndiceerde bankleningen, converteerbare obligaties, overbruggingskredieten,…).

Accreditaties
& rankings

Equis Association of MBAs AACSB Financial Times