Ontwikkel en verbeter uw ecosysteem om innovatiegerichte groei te bevorderen

Wat bepaalt het succes van innovatie? Steeds vaker zijn kerntechnologieën of de waardepropositie van de vernieuwing niet noodzakelijk doorslaggevend. De beslissende factor kan het innovatie-ecosysteem zijn: het netwerk van onderling afhankelijke partners dat onontbeerlijk is voor het ontstaan,  ontwikkelen en leveren van technologiegerichte innovatie of voor de vernieuwing van het bedrijfsmodel.   

Het ecosysteemperspectief erkent dat het opbouwen en versterken van de onderlinge relaties tussen de spelers in een ecosysteem de belangrijkste elementen zijn om voortdurend te blijven vernieuwen. Aangezien de bron van differentiatie verschuift van de vernieuwende technologie naar het partnernetwerk moeten bedrijfsleiders begrijpen hoe ze hun innovatie-ecosysteem dienen te ontwikkelen en gebruiken.

In dit artikel stelt professor Walter van Dyck van Vlerick Leuven Gent Management School dat het voor alle industrieën bevorderlijk kan zijn om te denken in termen van ecosystemen bij het ontwerpen van een innovatiestrategie voor bedrijfsgroei en -vernieuwing.

Innovatie-ecosystemen ontwikkelen en beheren

Professor Van Dyck maakt een onderscheid tussen de drie ecosysteemtypen die een onderneming rond haar innovaties kan opbouwen:

  • Wetenschapsgericht
  • Technologiegericht
  • Dienstgericht

Van Dyck illustreert zijn argumenten met belangrijke voorbeelden van alle ecosysteemtypen. Vervolgens bespreekt hij hoe voor elk ecosysteemtype waarde wordt gecreëerd en bepaald, en welke invloed dit heeft op de spelers van de verschillende ecosysteemtypen, de relaties die hun samenwerking bepalen en enkele bedrijfsmodellen die ze gewoonlijk gebruiken om hun innovaties winstgevend te maken.  

Professor Van Dyck wil managers in verschillende industrieën een middel geven om hen in staat te stellen te denken in termen van het ontwikkelen en beheren van ecosystemen om hen te helpen bij het creëren, omzetten en leveren van hun innovaties.

Uiteindelijk gaat het bij het ontwikkelen, beheren en verbeteren van uw ecosysteem om het ontwerpen en uitvoeren van een complexe systeemstrategie. Het succes van innovatie bij belangrijke partners veroorzaakt dus een golf van succes die van invloed is op de andere partners in het ecosysteem, en dit komt zowel de innovatie als het ecosysteem in zijn geheel ten goede.

Gerelateerd artikel

"Building and leveraging your ecosystem to spark innovation-based growth" by Prof Walter Van Dyck, Ivey Business Journal, March/April 2012.

Accreditaties
& rankings

Equis Association of MBAs AACSB Financial Times