Het communiceren van BPM – Rollenspel

Deze casestudy is beschikbaar via The Case Centre met referentie 612-045-1.

Vaak worden mensen die in de praktijk met BPM bezig zijn, geconfronteerd met situaties waarbij ze hun collega’s van het midden of hoger kader moeten overtuigen van het nut en de haalbaarheid van BPM. Dat midden- en senior management hier achter staan, blijkt immers één van de belangrijkste factoren waar het succes van BPM van afhangt. Naast het voorstellen van logische argumenten en een goed onderbouwde redenering zullen vaak typisch organisatorische fenomenen de zaak dwarsbomen: beslissingen uit het verleden, intern beleid, verborgen agenda’s, persoonlijke conflicten, vooroordelen enz.

Deze klassikale oefening probeert inzicht te verschaffen in beïnvloedende factoren die een rol gaan spelen, wanneer iemand voor de uitdaging staat om het ‘wat’ en ‘hoe’ van BPM uit te leggen aan het middenmanagement. De casestudie helpt de studenten ook om een strategie uit te werken om met deze invloeden om te gaan en om een goed onderbouwde redenering uit te werken die zijn/haar standpunt ondersteunt. De oefening kan een onderdeel zijn van BPM-lessen in managementopleidingen, bedrijfsopleidingen op maat en MBA-opleidingen. De oefening wordt opgebouwd als een rollenspel, wat een realistisch kader creëert dat uitnodigt tot actie. De studenten leren vanuit ervaring en observatie. Deze lesformule ondersteunt leren vanuit een gevoel, sociaal en communicatief leren, en methodologisch en strategisch leren.

Het communiceren van BPM – Rollenspel

Accreditaties
& rankings

Equis Association of MBAs AACSB Financial Times