Competentieontwikkeling in tijden van crisis

5 trends in Vlaamse organisaties

Sinds de tweede helft van 2008 wordt Vlaanderen geconfronteerd met de zwaarste economische crisis van de afgelopen decennia. In 2009 kromp de economie met 3,9 procent. De economische crisis had ook gevolgen voor de manier waarop organisaties de competenties van hun werknemers ontwikkelen. Budgettaire bezuinigingen in opleidingsprogramma’s dwongen bedrijven op zoek te gaan naar nieuwe, creatievere manieren om de competenties van hun werknemers te ontwikkelen en zo hun doeltreffendheid te blijven garanderen.

Dit artikel* betreft de gevolgen van de recente economische crisis voor de competentieontwikkeling in Vlaamse organisaties en de maatregelen die deze organisaties hebben genomen om het opleidings- en competentieniveau van hun werknemers op peil te houden. De auteurs Ine Willemse, Sara De Hauw, Kirby Van Laere en Ans De Vos van Vlerick Leuven Gent Management School baseerden hun artikel op de longitudinale panelstudie van 21 organisaties die ze sinds 2007 in het kader van het Steunpunt WSE (Steunpunt Werk en Sociale Economie) hebben uitgevoerd.

Het ontwikkelen van werknemers blijft een prioriteit

Alle bevraagde organisaties benadrukken dat investeren in de competentieontwikkeling van werknemers een langetermijnengagement is. Zelfs in tijden van besparingen, kostenefficiëntie en lean business blijft de investering in competentieontwikkeling prioriteit.

Toch had de economische crisis een duidelijke impact op de manier waarop organisaties hun competentieontwikkelingsprogramma’s beheren. Het artikel presenteert vijf trends in de competentieontwikkeling van Vlaamse bedrijven:

  1. Op zoek gaan naar creatieve en kosteneffectieve manieren om competenties te ontwikkelen.
  2. Competentieontwikkeling stimuleren over afdelingsgrenzen heen.
  3. De aanpak afstemmen op de individuele werknemer.
  4. Competentieontwikkeling beschouwen als een strategische keuze.
  5. Een leercultuur in de organisatie tot stand brengen.

Voordelen van de crisis

De economische crisis heeft tot een aantal evoluties in de competentieontwikkeling van de bevraagde organisaties geleid. Ze heeft een aantal problemen in een stroomversnelling gebracht en organisaties gedwongen hun bestaande competentiemanagementsysteem te herzien - of op zijn minst in vraag te stellen. Toch beschouwen de organisaties sommige door de economische crisis teweeggebrachte veranderingen als een positieve evolutie in hun competentieontwikkeling. Hun belangrijkste uitdaging bestaat er nu dus in deze veranderingen te formaliseren en te integreren om ervoor te zorgen dat de voordelen ook na de crisis blijven bestaan.

*Gerelateerd artikel

Willemse I., De Hauw S., Van Laere K., De Vos A. Competentieontwikkeling in tijden van crisis. Vijf trends in Vlaamse organisaties. Over.Werk. 21 (2): 48-53, 2011.

Accreditaties
& rankings

Equis Association of MBAs AACSB Financial Times