Is het echt zo slecht wanneer we de wetgeving inzake prijszetting voor financiële transfers naleven?

Internationale prijszetting van financiële transfers – daaronder verstaan we het bepalen van een prijs voor interne transacties binnen een multinational – is onlosmakelijk verbonden met de internationale belastingwetgeving. In de zoektocht naar gelijkheid over de landsgrenzen heen hanteert de belastingwetgeving als een maatstaf voor het beoordelen van rechtvaardigheid en correctheid van prijszettingssystemen voor transfers het volgende principe: de partijen in een transactie zijn onafhankelijk en staan op gelijke voet. Dit is in lijn met de ‘Transfer Pricing Guidelines’ van het OECD.

 

U vindt de Engelstalige versie van het artikel hier: 'Could Being Tax Compliant on Transfer Pricing Actually Be Bad for Business?'

Accreditaties
& rankings

Equis Association of MBAs AACSB Financial Times