Het belang van creativiteit

Innovatie vormt de sleutel tot groei

Wat is het magische ingrediënt dat bepaalde regio’s een competitief voordeel biedt? Creativiteit, aldus het onderzoek door professor Leo Sleuwaegen en Priscilla Boiardi van het Flanders DC Kenniscentrum aan Vlerick Business School.

In hun onderzoek identificeerden zij eerst de essentiële rol van drie creatieve processen – innovatie, ondernemerschap en internationalisering – in de creatieve prestaties van een regio. Vervolgens ontwikkelden ze een conceptueel model om de creativiteit van een regio te meten dat verklaart waarom sommige regio’s een beter klimaat scheppen om bekwaamheid te stimuleren.

Het model bestaat uit vier basispijlers, de zogenaamde ‘4i-factoren’, stuk voor stuk fundamentele voorwaarden om het creatieve proces te ondersteunen:

  • Instellingen (en hun invloed op alle economische, politieke en sociale interacties in de maatschappij)
  • Intelligentie (de reikwijdte en kwaliteit van hoger onderwijs en levenslang leren)
  • Inspiratie (die bloeit in een open klimaat)
  • Infrastructuur (technologieën die met elkaar verbonden zijn via snelle en betrouwbare communicatienetwerken)
Gevolgen voor beleidsmakers

Om beleidsmakers te helpen bij het vertalen van regionaal, creatief ondernemerschap in wereldwijde marktkansen passen de onderzoekers hun model toe op de Vlaamse context. Hierbij enkele inzichten:

  • Het beleid moet gebaseerd zijn op een goed begrip van de manier waarop instellingen, intelligentie, inspiratie en infrastructuur de creativiteit beïnvloeden, en op de interactie tussen deze ‘4i-factoren’.
  • Onderwijs, opleiding en levenslang leren bieden andere manieren om de intellectuele en inspirerende voordelen van een regio aan te wenden. Het curriculum van scholen, met inbegrip van beroepsonderwijs en hoger onderwijs, moet de nadruk leggen op vaardigheden die een verband leggen tussen creativiteit en ondernemerschap, innovatie en internationalisering.
  • Het beleid van een regio moet voordeel putten uit samenwerking met andere regio’s door netwerken te vormen die gebaseerd zijn op het genereren en aanwenden van kennis.

De sleutelboodschap is dat beleidsmakers groei kunnen aansporen door versterking van de ‘4i-factoren’ die innovatie, ondernemerschap en internationalisering ondersteunen.

 

De ideale voorwaarden scheppen om creativiteit te stimuleren, kan het potentieel van een regio ontplooien.

Bron: ‘Flanders as a Creative Innovative Region’ door het Flanders DC Kenniscentrum aan Vlerick Business School. Onderzoek verricht door professor Leo Sleuwaegen en onderzoekster Priscilla Boiardi aan Vlerick Business School.

Download het volledige rapport "Creativiteit geeft de doorslag".

Het belang van creativiteit

Accreditaties
& rankings

Equis Association of MBAs AACSB Financial Times